Lịch cúp điện Bắc Kạn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Kạn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Kạn

Lịch cúp điện Bắc Kạn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Kạn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Kạn - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành Phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:00

01-06-2023

Tổ 4 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:00

01-06-2023

Thôn Nà Dì, xã Dương Quang, Thành phố bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:30 - 08:30

01-06-2023

Tổ 12 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 09:00

01-06-2023

Tổ 10 phường Sông Cầu; Thôn Nà Cưởm Xã Dương Quang, Thành Phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:30 - 10:30

01-06-2023

Thôn Nà Lừu; Phiêng An; Nà Hin; Nà Vài; Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 09:00 - 11:00

01-06-2023

Thôn Bản Bung Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 10:30 - 12:30

01-06-2023

Tổ 5, 6, 7, 8, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 11:00

02-06-2023

Tổ 8; 8A; 8B; 9; 10; 12, Phường Chí Kiên. Tổ 15, phường Sông Cầu. Thôn Nà Nàng Xã Nông Thượng - Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:00

02-06-2023

Tổ 5 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 17:00

02-06-2023

Tổ 5 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 08:30

04-06-2023

Thôn: Lủng Cooc, Thôm Mò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 09:00

05-06-2023

Thôn Nam Yên; Cáng Lò; Nà Muồng, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:00 - 10:00

05-06-2023

Thôn Khuổi Cụ, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:00 - 10:00

05-06-2023

Thôn Nam Yên; , xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 09:30 - 11:30

05-06-2023

Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 16:00

05-06-2023

Thôn Nà Liềng; Thôm Mò; Nà Lẹng; Nà Còi; Nà Cáy, Xã Quân Bình, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 16:00

05-06-2023

Tổ 4 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 09:00

06-06-2023

Lịch cúp điện Bắc Kạn - Bắc Kạn

Lịch Cúp Điện Bắc Kạn Bắc Kạn những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Nà Bản; Khau Cút, Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:00

31-05-2023

Thôn Nà Kẹn; Nà Kẹn, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:00

31-05-2023

Xã Quần Hà, Tân Tú, Lục Bình huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 13:00

29-05-2023

Tổ 9, 10 Chí Kiên; Tổ 14, 15 Sông Cầu - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 13:00

28-05-2023

Tổ 8, 9 Chí Kiên; Thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:30

28-05-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 13:00

27-05-2023

Phường Huyền Tụng; Tổ 1A, 4 Đức Xuân - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 13:00

27-05-2023

Thôn Nà Khu, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:30 - 12:30

26-05-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 17:00

23-05-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 09:00 - 12:30

23-05-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:30 - 09:30

23-05-2023

Xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 14:00

18-05-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 09:00

16-05-2023

Xã Mỹ Thanh; phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 16:00 - 17:30

07-05-2023

Tổ: 17, 18. 19 phường Sông Cầu; Thôn Quan Nưa, Bản Giềng, xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong; Thôn Nà Lừu, Phiêng An, xã Quang Thuận. Điện lực thành phố Bắc Kạn 16:00 - 17:30

07-05-2023

Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:30

07-05-2023

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 09:00

07-05-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:30

07-05-2023

Tổ: 17, 18. 19 phường Sông Cầu; Thôn Quan Nưa, Bản Giềng, xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong; Thôn Nà Lừu, Phiêng An, xã Quang Thuận. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:30

07-05-2023

Xã Mỹ Thanh; phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:30

07-05-2023

Tổ 1,2,3,15,16 Phường Minh Khai; thôn Phặc Tràng xã Dương Quang TP Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 13:00

23-04-2023

Thôn: Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 13:30 - 17:00

19-04-2023

Thôn: 7; Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 13:30 - 17:00

19-04-2023

Thôn: Thái Bình; Nà Lẹng - xã Quân Hà, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:00 - 11:30

19-04-2023

Thôn: 6; Khuổi Dấm; Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:00 - 11:30

19-04-2023

Thôn: Nà Rào; Thôn Quăn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:00 - 11:30

19-04-2023

Thôn Nam Lanh Chang, Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 13:30 - 17:00

17-04-2023

Thôn: Nà Hoan; Bản Lanh; Nà Bản, Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 13:30 - 17:00

17-04-2023

Xã Quang Thuận; Dương Phong - Huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 12:00

17-04-2023

Tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, Thành phố Bắc Kạn; thôn Nặm Dất, Khuổi Đeng xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 15:00 - 18:00

05-04-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 13:00 - 18:00

04-04-2023

Phường Xuất Hóa - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 10:00 - 12:00

04-04-2023

Thôn Phặc Tràng, Nà Ỏi, Khu Dân Cư Khuổi Kén xã Dương Quang Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

04-04-2023

Thôn: Phặc Tràng, Nà ỏi, Khu Dân cư Khuổi Kén xã Dương Quang. Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, Tổ 9 phường Sông Cầu. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

04-04-2023

Xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông; Tổ Xây Dựng, Pá Danh phường Huyền Tụng Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:00

04-04-2023

Phường Xuất Hóa - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 07:00

04-04-2023

Phường Xuất Hóa; Thôn Nam Đội Thận, Khuổi Cuồng, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 12:00

04-04-2023

Tổ Xây Dựng, Pá Danh phường Huyền Tụng. Xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông. Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 18:00

03-04-2023

Thôn: Nà Ỏi, Phặc Tràng, Khu Dân Cư Khuổi Kén, xã Dương Quang, Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

03-04-2023

Khu dân cư Khuổi Kén, Thôn Nà Ỏi, Phặc Tràng xã Dương Quang. Tổ 1A phường Chí Kiên, Tổ 9 Sông Cầu Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

03-04-2023

Tổ Xây Dựng, Pá Danh, phường Huyền Tụng; xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:00

03-04-2023

Xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông; Khu dân cư Khuổi Kén, thôn Nà Ỏi xã Dương Quang, Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, Tổ 9 Sông Cầu. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

02-04-2023

Tổ: 4; 8, 8A, 8B, 9, 9B, 11, 11B, 11C phường Đức Xuân - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 15:00 - 17:00

01-04-2023

Phường Huyền Tụng, Xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

01-04-2023

Tổ 5, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12 phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

01-04-2023

Tổ 1A, 4 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 15:00

01-04-2023

Phường Đức Xuân; Chí Kiên - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 10:00

01-04-2023

Tổ: 17, 18, 19 phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn; Thôn: Nà Rào, Quan Nưa, Bản Giềng xã Dương Quang; Thôn: Nà Vài, Nà Hin, Phiêng An xã Quang Thuận. xã Đôn Phong huyện Bạch Thông. Điện lực thành phố Bắc Kạn 12:00 - 18:30

31-03-2023

Tổ 1A phường Đức Xuân; phường Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

31-03-2023

Xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

31-03-2023

Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, Tổ 9 phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

31-03-2023

Khu dân cư Khuổi Kén, Thôn Nà ỏi xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 11:00

31-03-2023

Tổ 1A phường Phùng Chí Kiên; Tổ 9 phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

30-03-2023

Tổ 16 phường Sông cầu thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

30-03-2023

Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông; Phường Huyền Tụng, xã Xuất Hóa, xã Nông Thượng, Xã Dương Quang - TPBK. Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 18:00

29-03-2023

Tổ 16, 17, 18, 19 Sông Cầu; xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong, Quang Thuận, huyện Bạch Thông. Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 08:30

29-03-2023

Tổ 16, 17, 18, 19 Sông Cầu; xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong, Quang Thuận, huyện Bạch Thông. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:30

29-03-2023

Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông; Phường Huyền Tụng, xã Xuất Hóa, xã Nông Thượng, Xã Dương Quang - TPBK. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

29-03-2023

Không Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

28-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 16:00 - 18:00

27-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:30

27-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 18:00

27-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 16:00 - 17:30

26-03-2023

Tổ: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phường Sông Cầu - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 17:00

26-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 17:30

26-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:30

26-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 16:00 - 17:30

25-03-2023

Thôn Pù Cà, Khuổi Đẳng, Nặm Lẩu, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông. Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 17:00

25-03-2023

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 08:00

25-03-2023

Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 17:30

25-03-2023

Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông; Phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, Xã Nông Thượng - TPBK Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 06:30

25-03-2023

Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông Điện lực thành phố Bắc Kạn 09:00 - 11:00

23-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 17:00

17-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 09:00 - 12:00

17-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:30 - 09:30

17-03-2023

Xã Quân Hà, Lục Bình, Tân Tú huyện Bạch Thông, Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 08:15

15-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 14:00 - 17:00

11-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 09:00 - 12:00

11-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:30 - 09:30

11-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:30 - 18:30

11-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 15:00 - 18:30

10-03-2023

Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:30 - 18:30

10-03-2023

Tổ 11C, Phường Đức Xuân; Tổ 5, 8, 8A phường Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 08:30

25-02-2023

Tổ 5, 8, 8B phường Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 05:00 - 08:30

25-02-2023

Tổ Khuổi Pái phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:30 - 16:00

16-01-2023

Tổ Khuổi Dủm; Đon Tuấn, phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:30 - 16:00

16-01-2023

Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 08:00 - 14:00

15-01-2023

Tổ 6 phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 10:00

15-01-2023

Tổ 4,5,7 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 17:00

07-01-2023

Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 13:00

27-12-2022

Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 12:00

24-12-2022

Khu DCTM Minh Khai, Tổ 1,2,3,15,16 phường Minh Khai và Tổ 1B, 2; Phường Đức Xuân, Khu tái định cư Phặc Tràng, xã Dương Quang; Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 11:00 - 12:30

18-12-2022

Khu DCTM Minh Khai, Tổ 1,2,3,15,16 phường Minh Khai và Tổ 1B, 2; Phường Đức Xuân, Khu tái định cư Phặc Tràng, xã Dương Quang; Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 08:30

18-12-2022

Tổ: 11; 11A; 11B; 11C, phường Sông Cầu. Xã Dương Quang - thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 07:00 - 13:00

18-12-2022

Tổ: 11; 11A; 11B; 11C, phường Sông Cầu. Xã Dương Quang - thành phố Bắc Kạn. Điện lực thành phố Bắc Kạn 06:00 - 14:30

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật