Lịch cúp điện Mường Khương - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường Khương - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lào Cai

Lịch cúp điện Mường Khương - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường Khương - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường Khương - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Mường Khương Lào Cai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TDP Xóm Mới TT Mường Khương Điện lực Mường Khương 14:30 - 16:30

13-01-2023

Thôn Na Pao xã Bản Lầu Điện lực Mường Khương 15:30 - 16:30

12-01-2023

Thôn Na Mạ xã Bản Lầu Điện lực Mường Khương 14:30 - 15:30

12-01-2023

Thôn Bãi Nghệ xã Bản Sen Điện lực Mường Khương 13:30 - 14:30

12-01-2023

Thôn Trung Tâm xã Bản Sen Điện lực Mường Khương 09:30 - 10:30

12-01-2023

Thôn Nấm Ọc xã Nấm Lư Điện lực Mường Khương 08:30 - 12:30

12-01-2023

Thôn Suối Thầu xã Bản Sen Điện lực Mường Khương 08:30 - 09:30

12-01-2023

Thôn Tảo Giàng xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 15:30 - 16:30

11-01-2023

Thôn Tảo Giàng xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 14:30 - 15:30

11-01-2023

Thôn Cốc Cái xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 13:30 - 14:30

11-01-2023

Thôn Hạ 2 xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 10:30 - 11:30

11-01-2023

Thôn KM 15 xã Thanh Bình Điện lực Mường Khương 08:30 - 09:30

11-01-2023

Xã Lùng Vai, xaxThanh Bình, xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 16:00 - 17:00

09-01-2023

Xã Lùng Vai, xã Thanh Bình, xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 07:00 - 08:00

09-01-2023

Thị Trấn Mường Khương Điện lực Mường Khương 14:00 - 17:00

05-01-2023

Thôn Lao Húi Điện lực Mường Khương 10:00 - 12:00

05-01-2023

Thị Trấn Mường Khương Điện lực Mường Khương 09:00 - 12:00

05-01-2023

Thôn Cán Cấu 2 Điện lực Mường Khương 10:00 - 12:00

04-01-2023

Thôn Nấm Ọoc Điện lực Mường Khương 09:00 - 12:00

04-01-2023

Thôn Mường Lum Điện lực Mường Khương 09:00 - 10:00

03-01-2023

Xã Bản Lầu, Xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 16:00 - 17:00

29-12-2022

Thôn Đồng Căm, thôn Bản Sinh xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 08:00 - 16:00

29-12-2022

Xã Bản Lầu, xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 07:00 - 08:00

29-12-2022

Xã Lùng Vai, xaxThanh Bình, xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 16:00 - 17:00

28-12-2022

Xã Lùng Vai, xã Thanh Bình, xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 07:00 - 08:00

28-12-2022

Xã Dìn Chin, xã Tả Gia Khâu Điện lực Mường Khương 16:30 - 17:30

27-12-2022

KH Đại Thinh Điện lực Mường Khương 13:30 - 16:30

27-12-2022

Thôn Hờ Súng xã Tả Gia Khâu Điện lực Mường Khương 09:00 - 15:00

27-12-2022

Thôn Hờ Súng xã Tả Gia Khâu Điện lực Mường Khương 08:30 - 16:00

27-12-2022

Xã Dìn Chin, xã Tả Gia Khâu Điện lực Mường Khương 07:30 - 08:30

27-12-2022

Thôn Hờ Súng xã Tả Gia Khâu Điện lực Mường Khương 07:30 - 16:00

27-12-2022

Xã Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ Điện lực Mường Khương 16:00 - 17:00

26-12-2022

thôn Sín Chải 2A Điện lực Mường Khương 13:00 - 16:00

26-12-2022

Thôn Thải Giàng Chải Điện lực Mường Khương 10:00 - 12:00

26-12-2022

thôn Mường Lum Điện lực Mường Khương 09:00 - 13:00

26-12-2022

Xã Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ Điện lực Mường Khương 07:00 - 08:00

26-12-2022

TBA Hoàng Phìn Chải Điện lực Mường Khương 07:00 - 17:00

26-12-2022

Huyện Mường Khương Điện lực Mường Khương 07:00 - 17:00

25-12-2022

Thôn Pa Cheo Phìn B Điện lực Mường Khương 08:00 - 10:00

23-12-2022

Thôn Cốc Râm A Điện lực Mường Khương 08:00 - 10:00

23-12-2022

Xã Bản Xen Điện lực Mường Khương 07:00 - 17:00

23-12-2022

Trung Tâm Mường Khương Điện lực Mường Khương 09:00 - 11:00

20-12-2022

Thôn Trung Tâm Bản Lầu Điện lực Mường Khương 08:00 - 10:00

20-12-2022

Thôn Cốc Rậm xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 16:00 - 16:45

15-12-2022

KH Nhà Máy Nước TT Mường Khương Điện lực Mường Khương 16:00 - 16:45

15-12-2022

Thôn Cốc Râm A xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 15:00 - 15:45

15-12-2022

Thôn Lảo Chải xã Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 14:00 - 14:45

15-12-2022

Xã Lùng Vai, Thanh Bình, Nậm Chảy Điện lực Mường Khương 08:30 - 17:00

15-12-2022

Thôn Trung Tâm Bản Lầu Điện lực Mường Khương 14:00 - 16:00

14-12-2022

Xã Bản Xeb Điện lực Mường Khương 08:00 - 13:00

14-12-2022

Thôn Trung Tâm Pha Long Điện lực Mường Khương 10:00 - 12:00

13-12-2022

Thôn Mường Lum Xã La Pán Tẩn Điện lực Mường Khương 09:00 - 11:00

13-12-2022

Thôn Cốc Lầy 2 xã Lùng Vai Điện lực Mường Khương 08:00 - 09:00

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật