Lịch cúp điện Bát Xát - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bát Xát - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lào Cai

Lịch cúp điện Bát Xát - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bát Xát - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bát Xát - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bát Xát - Lào Cai

Lịch Cúp Điện Bát Xát Lào Cai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lộ 1 TBA Lâm tiến Điện lực Bát Xát 08:00 - 16:30

24-05-2023

Lộ 1 TBA UB Xã Mường Vi Điện lực Bát Xát 08:00 - 16:30

24-05-2023

Lộ 375E20.2 (377E20.77) Điện lực Bát Xát 07:00 - 17:00

20-05-2023

Lộ 372E20.2(373E20.77) Điện lực Bát Xát 07:00 - 17:00

20-05-2023

Xã Ý tý Điện lực Bát Xát 16:00 - 18:30

19-05-2023

TBA Lao Chải 1 Điện lực Bát Xát 16:00 - 18:30

19-05-2023

TBA Lao Chải 1 Điện lực Bát Xát 07:00 - 12:30

19-05-2023

Xã Ý tý Điện lực Bát Xát 07:00 - 11:30

19-05-2023

Xã Ý tý Điện lực Bát Xát 07:00 - 18:30

19-05-2023

TBA Mà mù sử 2 Điện lực Bát Xát 07:00 - 11:30

18-05-2023

Lộ 383 E20.77 đến DCL01-3 Phìn Ngan 2 Điện lực Bát Xát 08:00 - 18:00

14-05-2023

Sau DCL 31-3 Bản Xèo đến DCL 01-3 Pa Treo 2, đến LBS 374-7/39 E20.2 NR Bản Xèo Điện lực Bát Xát 08:00 - 18:00

13-05-2023

Sau DCL 374-7/03 Bản Xèo đến DCL 01-3 Pa Treo 1, đến LBS 374-7/39 E20.2 NR Bản Xèo Điện lực Bát Xát 08:00 - 18:00

12-05-2023

Sau DCL 374-7/309 E20.2 đến DCL 374-7/394 E20.2 Điện lực Bát Xát 08:00 - 18:00

11-05-2023

MBA TRẠM ĐIỆN Y TÝ Điện lực Bát Xát 08:00 - 10:00

11-05-2023

Lộ 2 TBA Hùng Vương Điện lực Bát Xát 14:00 - 17:00

10-05-2023

Sau MC 375-7/160 E20.2 đến cuối ĐZ lộ 377 E20.77 Điện lực Bát Xát 08:00 - 18:00

10-05-2023

Sau MC 372-7/160 M1 E20.2 đến cuối ĐZ lộ 373 E20.77 Điện lực Bát Xát 08:00 - 18:00

10-05-2023

Lộ 2 TBA Tổ 1 Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:00

10-05-2023

Xã Ý Tý Điện lực Bát Xát 16:30 - 18:00

05-05-2023

MBA TRẠM ĐIỆN Y TÝ Điện lực Bát Xát 10:00 - 11:00

05-05-2023

mba ĐBP Trịnh Tường Điện lực Bát Xát 08:00 - 09:00

05-05-2023

MBA NHÙ CÙ SAN Điện lực Bát Xát 08:00 - 10:00

05-05-2023

Xã Ý Tý Điện lực Bát Xát 07:00 - 18:00

05-05-2023

Xã Ý Tý Điện lực Bát Xát 07:00 - 08:30

05-05-2023

Xã A Lù và 1 phần Xã Ngải thầu Điện lực Bát Xát 00:00 - 04:00

30-04-2023

Thôn Po Hà Điện lực Bát Xát 08:00 - 16:00

28-04-2023

Lộ 1 Bản Qua 1. Điện lực Bát Xát 08:00 - 10:00

28-04-2023

Lộ 2 Bản Vai Điện lực Bát Xát 08:00 - 10:00

28-04-2023

lộ 2 ĐZ0,4kV thuộc TBA Bệnh Viện Điện lực Bát Xát 13:00 - 15:00

27-04-2023

lộ 2 TBA bệnh viện Điện lực Bát Xát 13:00 - 17:00

27-04-2023

Lộ 3 TBA Tổ 4 Điện lực Bát Xát 08:00 - 10:00

27-04-2023

Lộ 3 TBA Tổ 4 Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:00

27-04-2023

lộ 1,2 ĐZ 0,4kV thuộc TBA Mường Hum 1 Điện lực Bát Xát 07:30 - 17:00

27-04-2023

TBA Mà Mù Sử 2 Điện lực Bát Xát 07:30 - 11:30

27-04-2023

lộ 2, ĐZ 0,4kV thuộc TBA MÒ PHÚ CHẢI Điện lực Bát Xát 14:00 - 15:00

25-04-2023

lộ 1, ĐZ 0,4kV thuộc TBA Tổ 3 Điện lực Bát Xát 10:00 - 10:30

25-04-2023

ĐZ 0,4kV - TBA Bản Qua 2 Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

25-04-2023

lộ 2 ĐZ 0,4kV thuộc TBA Bản Tối Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

25-04-2023

lộ 2 ĐZ 0,4kV thuộc TBA UB Trịnh Tường Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

25-04-2023

lộ 2 ĐZ 0,4kV thuộc TBA Quang Kim 2 Điện lực Bát Xát 08:00 - 09:00

25-04-2023

Lộ 1 TBA Trạm điện Ý Tý Điện lực Bát Xát 07:30 - 17:30

24-04-2023

Xã Bản Vược, Cốc Mỳ Điện lực Bát Xát 13:30 - 18:00

22-04-2023

MBA NHẤT TRÍ Điện lực Bát Xát 08:00 - 16:00

22-04-2023

Xã Bản Vược, Cốc Mỳ Điện lực Bát Xát 07:30 - 12:30

22-04-2023

TBA Bản Xèo 1 Điện lực Bát Xát 07:30 - 17:00

22-04-2023

lộ 1 TBA trung lèng hồ 1 Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

19-04-2023

TBA Bản Qua 5 Điện lực Bát Xát 14:00 - 15:00

18-04-2023

TBA Khú Trù Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

13-04-2023

MBA Suối Chải Điện lực Bát Xát 11:00 - 12:00

13-04-2023

MBA Ló Suối Tủng Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

13-04-2023

lộ 3 TBA Bản Vược Điện lực Bát Xát 13:00 - 17:00

12-04-2023

lộ 1 TBA Bản Vược 11 Điện lực Bát Xát 08:00 - 12:00

12-04-2023

TBA Lâm Tiến Điện lực Bát Xát 13:00 - 17:00

10-04-2023

TBA Po Hà Điện lực Bát Xát 08:00 - 17:00

10-04-2023

TBA San Bang Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:30

10-04-2023

Lộ 1,lộ 2 TBA Bản Qua 2 Điện lực Bát Xát 13:30 - 18:00

09-04-2023

Lộ 3 TBA Tổ 6 Điện lực Bát Xát 13:30 - 18:00

09-04-2023

Lộ 3 TBA Tổ 6 Điện lực Bát Xát 07:30 - 11:30

09-04-2023

Lộ 2 TBA Bản Qua 2 Điện lực Bát Xát 07:30 - 11:30

09-04-2023

Xã Bản Qua . Điện lực Bát Xát 13:00 - 18:00

08-04-2023

Xã Bản Qua, Bản Vược, Cốc Mỳ Điện lực Bát Xát 08:00 - 13:00

08-04-2023

Lộ 1, 2 TBA Mường Hum 3 Điện lực Bát Xát 14:00 - 17:00

06-04-2023

Lộ 1, 2 TBA Bản Láng Điện lực Bát Xát 12:30 - 17:30

06-04-2023

Lộ 1, 2 TBA Dền Thàng 5 Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:30

06-04-2023

Lộ 1, 2 TBA Tổ 7 Điện lực Bát Xát 07:30 - 12:00

06-04-2023

MBA Bản Qua 2 Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

04-04-2023

Lộ 3 Bản Qua 1 Điện lực Bát Xát 09:00 - 09:40

04-04-2023

MBA Dền Thàng 2. Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:00

04-04-2023

MBA Tả Cồ Thàng Điện lực Bát Xát 08:00 - 10:00

04-04-2023

Lộ 2 MBA An Quang Điện lực Bát Xát 08:00 - 08:40

04-04-2023

Khu vực thị trấn Huyện Bát Xát Điện lực Bát Xát 07:00 - 12:30

02-04-2023

Thôn HANG ĐỘNG Điện lực Bát Xát 14:00 - 15:30

01-04-2023

Thôn PO HÀ Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

01-04-2023

THỊ TRẤN BX Điện lực Bát Xát 11:00 - 12:00

01-04-2023

Thôn MƯỜNG ĐƠ Điện lực Bát Xát 10:00 - 11:00

01-04-2023

TĐC QUANG KIM Điện lực Bát Xát 10:00 - 11:00

01-04-2023

Thôn VAN HỒ Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

01-04-2023

BẢN VƯỢC 11 Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

01-04-2023

Thôn TẢ HỒ Điện lực Bát Xát 08:30 - 09:30

01-04-2023

Lộ 2 UB Trịnh Tường Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

30-03-2023

Lộ 2 UB XÃ A LÙ Điện lực Bát Xát 09:30 - 11:30

30-03-2023

Lộ 1 PHÌN NGAN 1 Điện lực Bát Xát 09:30 - 10:30

30-03-2023

Lộ 2 Bản Mạc Điện lực Bát Xát 08:30 - 11:00

30-03-2023

Lộ 1 UB Phìn Ngan Điện lực Bát Xát 08:30 - 09:00

30-03-2023

Lộ 3 Bản Qua 5 Điện lực Bát Xát 08:30 - 09:00

30-03-2023

Xã Quang Kim Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:30

29-03-2023

TBA Dền Thàng 8 Điện lực Bát Xát 16:00 - 17:00

28-03-2023

TBA Ngải Thầu Thượng: Điện lực Bát Xát 15:00 - 16:00

28-03-2023

TBA 160 MÒ PHÚ CHẢI Điện lực Bát Xát 14:00 - 15:00

28-03-2023

TBA 75 SÉO PHÌN CHƯ Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

28-03-2023

TBA 180 NHÙ CÙ SAN Điện lực Bát Xát 13:00 - 14:00

28-03-2023

TBA 180 UB XÃ Y TÝ Điện lực Bát Xát 10:00 - 11:00

28-03-2023

TBA 180 UB XÃ A LÙ Điện lực Bát Xát 10:00 - 11:00

28-03-2023

TBA 180 UB XÃ NGẢI THẦU Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

28-03-2023

TBA 50 SÍN CHẢI 2 Điện lực Bát Xát 09:00 - 10:00

28-03-2023

Po Hà - Bản Vược Điện lực Bát Xát 08:00 - 17:00

28-03-2023

TBA Minh Trang Điện lực Bát Xát 08:00 - 11:00

28-03-2023

TBA CHIN CHU LÌN Điện lực Bát Xát 08:00 - 09:00

28-03-2023

TBA 180 LAO CHẢI 1 Điện lực Bát Xát 08:00 - 09:00

28-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật