Lịch cúp điện Bảo Yên - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bảo Yên - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lào Cai

Lịch cúp điện Bảo Yên - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bảo Yên - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bảo Yên - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Cam 2 xã Cam Cọn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 09:30 - 10:30

07-02-2023

Bản Bùn 4 xã Bảo Hà huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 08:00 - 11:30

09-02-2023

Lịch Cúp Điện Bảo Yên Lào Cai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tổ 9D TT Phố Ràng huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 15:00 - 16:00

31-01-2023

Bản 2AB xã Kim Sơn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 15:00 - 16:00

18-01-2023

Bản 4AB xã Kim Sơn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 14:00 - 15:00

18-01-2023

Bản 5 Long Phúc xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 08:00 - 10:00

18-01-2023

Lộ 3 TBA bảo hà 7 Điện lực Bảo Yên 15:00 - 16:00

11-01-2023

Bản Khuổi Vèng xã Vĩnh Yên huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 10:00 - 11:00

10-01-2023

Lộ 1,2 TBA Bản Lự Điện lực Bảo Yên 07:00 - 10:00

09-01-2023

Điện lực Bảo Yên 10:00 - 12:00

03-01-2023

TBA Tổng Kim, Nậm Nược, Nậm pậu, Nậm Kỳ Điện lực Bảo Yên 07:00 - 18:00

30-12-2022

Các TBA Bông 1, Làng Bông, Tắp 2,4, Khoai 3 Làng Lúc Điện lực Bảo Yên 16:00 - 18:00

29-12-2022

Các TBA Bông 1, Làng Bông, Tắp 2,4, Khoai 3 Làng Lúc Điện lực Bảo Yên 07:00 - 08:50

28-12-2022

TBA Tổng Kim, Nậm Nược, Nậm pậu, Nậm Kỳ Điện lực Bảo Yên 07:00 - 18:00

26-12-2022

TBA Liên Hà 7 Điện lực Bảo Yên 07:00 - 12:00

23-12-2022

Bản Sáo xã Xuân Hòa huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 14:00 - 15:00

22-12-2022

các TBA Tân Thượng 6, Khe Thùng 1,2 Phân Lân 1, 2 Điện lực Bảo Yên 10:00 - 12:00

22-12-2022

Bản Kem xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 09:00 - 10:00

22-12-2022

TBA Nà Khương Điện lực Bảo Yên 07:30 - 11:30

22-12-2022

TBA Nậm Pậu Điện lực Bảo Yên 07:30 - 11:30

22-12-2022

các TBA Tân Thượng 6, Khe Thùng 1,2 Điện lực Bảo Yên 07:30 - 08:30

22-12-2022

TBA Tân AN 4, 3, 7 Điện lực Bảo Yên 07:00 - 12:00

22-12-2022

Lộ 2 TBA Tân An 6 Điện lực Bảo Yên 15:30 - 16:30

21-12-2022

Bản 5 Long Phúc xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai Điện lực Bảo Yên 10:00 - 11:00

21-12-2022

lộ 1 TBA Nhai tẻn 1 Điện lực Bảo Yên 08:00 - 17:00

19-12-2022

TBA MDF 1 Điện lực Bảo Yên 07:30 - 11:30

16-12-2022

Lộ 1 TBA bảo hà 3 Điện lực Bảo Yên 15:30 - 16:30

14-12-2022

Lộ 2,3 TBA Vùng Cao Điện lực Bảo Yên 15:00 - 17:30

08-12-2022

Lộ 1 TBA Vĩnh Yên 1 Điện lực Bảo Yên 13:00 - 15:00

08-12-2022

TBA Mỏ đá 1,Mỏ đá 320 kVA Điện lực Bảo Yên 07:30 - 11:30

08-12-2022

TBA Khu 8 Điện lực Bảo Yên 07:00 - 17:00

08-12-2022

Lộ 2 TBA Vùng Cao Điện lực Bảo Yên 07:00 - 17:30

08-12-2022

Lộ 1, 2 TBA Cuông 3 Điện lực Bảo Yên 07:30 - 15:00

07-12-2022

Các TBA Tân dương 1, 5 Điện lực Bảo Yên 07:00 - 15:00

07-12-2022

Các TBA xã Xuân Thượng Điện lực Bảo Yên 07:00 - 15:00

07-12-2022

TBA Tân DƯơng 5 Điện lực Bảo Yên 07:00 - 15:00

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật