Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lào Cai

Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cắt AB lộ 1, AB lộ 2, cắt AB tổng TBA Nậm Đét 2 UBND Điện lực Bắc Hà 07:00 - 11:00

01-06-2023

Cắt AB lộ 1, AB lộ 2, cắt AB tổng TBA Nậm Đét Điện lực Bắc Hà 14:00 - 18:00

01-06-2023

Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai

Lịch Cúp Điện Bắc Hà Lào Cai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lộ 1,Lộ 2 TBA Cốc Đào Điện lực Bắc Hà 07:00 - 11:00

31-05-2023

Cắt AB Lộ 2 TBA Bản Mế 2 Điện lực Bắc Hà 10:30 - 12:30

30-05-2023

cắt AB lộ 2 TBA Đền Trung Đô Điện lực Bắc Hà 16:30 - 17:30

29-05-2023

Cắt AB lộ 3 TBA Na Cồ 1 Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

29-05-2023

Cắt AB lộ 2 sau TBA Mào Sao Phìn Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

29-05-2023

cắt AB lộ 1 TBA TĐC Lầu Thí Ngài Điện lực Bắc Hà 10:00 - 11:30

29-05-2023

Cắt AB Lộ 1 TBA Phìn Chư Điện lực Bắc Hà 09:00 - 10:30

29-05-2023

Điện lực Bắc Hà 08:30 - 09:30

29-05-2023

Cắt AB lộ 1, AB lộ 2 cắt AB tổng, cắt FCO cả 3 pha TBA Nậm Mòn 1 Điện lực Bắc Hà 16:00 - 17:00

26-05-2023

Lộ 2 TBA Chu Liền Chải. Điện lực Bắc Hà 14:00 - 17:00

26-05-2023

Lộ 1 TBA Sả Sín Pao Điện lực Bắc Hà 08:00 - 11:00

26-05-2023

Lộ 2 TBA Sả Sín Pao Điện lực Bắc Hà 14:00 - 17:00

25-05-2023

Lộ 1 TBA Mào Sao Phìn Điện lực Bắc Hà 08:00 - 11:00

25-05-2023

Lộ 1 TBA Sảng Lùng Chín Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:00

23-05-2023

Lộ 2 TBA Lâm Trường Điện lực Bắc Hà 13:00 - 15:00

23-05-2023

Lộ 2 TBA Na Hối 1 Điện lực Bắc Hà 11:00 - 12:00

23-05-2023

TBA Nậm Mòn 2 Điện lực Bắc Hà 09:30 - 10:30

23-05-2023

Lộ 1 TBA Kho Vàng 1 Điện lực Bắc Hà 08:00 - 10:00

23-05-2023

Cắt AB lộ 3 TBA Na Cồ 1 Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

22-05-2023

Lộ 1 TBA Khởi Xá Ngoài Điện lực Bắc Hà 10:00 - 11:00

22-05-2023

Lộ 2 TBA Thào Chư Phìn 1 Điện lực Bắc Hà 09:00 - 12:00

22-05-2023

Lộ 1 TBA Nậm Khắp Trong Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:00

22-05-2023

Lộ 2 TBA Điện Lực Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

19-05-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA K3 Điện lực Bắc Hà 13:00 - 16:00

19-05-2023

Lộ 1 TBA Sảng Chải 3 Điện lực Bắc Hà 08:00 - 11:00

19-05-2023

Lộ 1 TBA Khởi Xá Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:00

19-05-2023

Lộ 3 TBA Đèn Hồ Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

18-05-2023

Lộ 1 TBA Đển Trung Đô Điện lực Bắc Hà 10:00 - 12:00

17-05-2023

Lộ 2 TBA Cấp 2 Bảo Nhai Điện lực Bắc Hà 08:30 - 09:30

17-05-2023

Lộ 2 TBA Kho Đạn Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

16-05-2023

Lộ 1 TBA Kho Đạn Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

16-05-2023

Lộ 2 Khởi Xá Trong Điện lực Bắc Hà 10:30 - 11:30

16-05-2023

Lộ 1 TBA Nậm Mòn 2 Điện lực Bắc Hà 08:30 - 09:30

16-05-2023

Lộ 1 TBA Khởi Xá Điện lực Bắc Hà 08:00 - 10:00

16-05-2023

Lộ 1 TBA UB Bản Già Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:30

15-05-2023

Cắt AB lộ 2 TBA Y Tế Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

15-05-2023

Cắt AB lộ 1 TBA Làng Quỳ Điện lực Bắc Hà 08:00 - 10:00

15-05-2023

Lộ 1 TBA Lâm Trường Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

12-05-2023

Lộ 1 TBA Lã Dì Thàng Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:30

12-05-2023

Lộ 1 TBA Lầu Thí Ngài Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:30

12-05-2023

Lộ 1 TBA Nông Trường Điện lực Bắc Hà 09:00 - 10:30

12-05-2023

Lộ 2 TBA Nậm Hu Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:00

11-05-2023

Lộ 1 TBA Nàn Sán Điện lực Bắc Hà 14:30 - 16:30

11-05-2023

Lộ 1 TBA Dì Thằm Điện lực Bắc Hà 14:00 - 15:00

11-05-2023

Lộ 1 TBA Thải Giàng Phố Điện lực Bắc Hà 09:00 - 10:30

11-05-2023

Lộ 1 TBA Cốc Xâm Điện lực Bắc Hà 16:00 - 17:00

10-05-2023

Lộ 1 TBA Tả Củ Tỷ 1 Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:00

10-05-2023

Lộ 2 TBA Y Tế Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

10-05-2023

Lộ 1 TBA Củ Tỷ 2 UBND Điện lực Bắc Hà 13:30 - 14:30

10-05-2023

Lộ 1 TBA Sín Chải (QTS) Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

10-05-2023

Lộ 2 TBA Nậm Mòn 1 Điện lực Bắc Hà 08:30 - 09:30

10-05-2023

TBA Tà Chải Điện lực Bắc Hà 15:30 - 16:30

09-05-2023

Lộ 3 TBA Mào Sao Phìn Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

09-05-2023

Lộ 1 TBA Biên Phòng Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

09-05-2023

Lộ 1 TBA Nậm Táng(Cầu Treo) Điện lực Bắc Hà 09:00 - 10:00

09-05-2023

Lộ 2 TBA Lâm Trường Điện lực Bắc Hà 14:00 - 16:00

05-05-2023

Lộ 4 TBA UB Huyện Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

05-05-2023

Lộ 2 TBA Nông Trường Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

04-05-2023

Lộ 2 TBA Mản Thẩn 2 Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

04-05-2023

Lộ 2 TBA Cốc Xâm Điện lực Bắc Hà 09:00 - 11:00

04-05-2023

Lộ 2 TBA Sín Chẩy Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

27-04-2023

Lộ 1 TBA Tả Củ Tỷ 1 Điện lực Bắc Hà 09:00 - 11:00

27-04-2023

Lộ 1 TBA Nậm Mòn Hạ Điện lực Bắc Hà 09:00 - 11:00

27-04-2023

TBA Lùng Phình 1 Điện lực Bắc Hà 08:00 - 16:00

27-04-2023

TBA Sẻ Nàng Cảng Điện lực Bắc Hà 08:00 - 16:00

27-04-2023

Lộ 2 TBA Khởi Xá Trong Điện lực Bắc Hà 08:30 - 10:30

26-04-2023

Lộ 2 TBA Bản Dù Điện lực Bắc Hà 16:00 - 18:00

25-04-2023

Lộ 1 TBA Cẩu Pỉ Chải Điện lực Bắc Hà 14:00 - 16:00

25-04-2023

Lộ 2 TBA Ngải Phóng Chồ Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

25-04-2023

Lộ 1 TBA Bản Mẹt 1 Điện lực Bắc Hà 08:30 - 09:30

25-04-2023

Lộ 1 TBA Khởi Xá Ngoài Điện lực Bắc Hà 08:30 - 10:30

25-04-2023

Cắt AB lộ 1 TBA Kha Phàng Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

24-04-2023

Toàn bộ khách hàng các xã: Cán Cấu,Lùng Sui ,Sán Chải,Cán Hồ,Quan Thần Sán, trung tâm nội thị huyện Si Ma Cai. Điện lực Bắc Hà 08:00 - 11:00

22-04-2023

Lộ 1 TBA Giàng Chá Chải Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

21-04-2023

Lộ 3 TBA Na Cồ 1 Điện lực Bắc Hà 09:00 - 11:00

21-04-2023

Lộ 2 TBA Cốc Lầu 2 Điện lực Bắc Hà 08:30 - 09:30

21-04-2023

Lộ 1 TBA Phìn Chư Điện lực Bắc Hà 14:00 - 15:00

20-04-2023

Lộ 2 TBA Lù Dì Sán Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

19-04-2023

Lộ 2 TBA Nậm Trì Điện lực Bắc Hà 13:30 - 17:30

19-04-2023

Lộ 1 TBA Chính Chư Phìn Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

19-04-2023

Lộ 1 TBA Nậm Trì Điện lực Bắc Hà 07:30 - 11:30

19-04-2023

Cắt AB lộ 4 TBA UBND Bảo Nhai Điện lực Bắc Hà 13:30 - 17:30

18-04-2023

Cắt AB lộ 3 TBA UBND Bảo Nhai Điện lực Bắc Hà 07:30 - 11:30

18-04-2023

Lộ 1 TBA Ủy Xỉn Chồ Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

17-04-2023

Lộ 3 TBA Trại Rau Quả Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

17-04-2023

Cắt AB lộ 1 Đz 0.4kV sau TBA Phìn Chư Điện lực Bắc Hà 14:00 - 17:00

17-04-2023

Cắt AB lộ 1, lộ 3 TBA UBND Bảo Nhai Điện lực Bắc Hà 13:30 - 17:30

17-04-2023

Toàn bộ khách hàng các xã: Cán Cấu,Lùng Sui ,Sán Chải,Cán Hồ,Quan Thần Sán, trung tâm nội thị huyện Si Ma Cai. Điện lực Bắc Hà 08:00 - 11:00

17-04-2023

Cắt AB lộ 1, lộ 3 TBA UBND Bảo Nhai Điện lực Bắc Hà 07:30 - 11:30

17-04-2023

Toàn bộ KH sau AB lộ 1 TBA Bản Cái 1 Điện lực Bắc Hà 16:00 - 18:00

14-04-2023

Lộ 1 TBA T2 Ngã Ba Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

13-04-2023

Lộ 3 TBA Na Cáng Điện lực Bắc Hà 10:00 - 12:00

13-04-2023

Lộ 2 TBA T1 UBND Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:00

13-04-2023

Lộ 1 TBA Thải Giàng Phố Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

12-04-2023

Lộ 1 TBA Nậm Chăm Điện lực Bắc Hà 08:30 - 10:30

12-04-2023

Lộ 1 TBA Lùng Phình Điện lực Bắc Hà 15:00 - 17:00

11-04-2023

Lộ 1 TBA Nàn Sán Điện lực Bắc Hà 08:30 - 10:30

11-04-2023

Lộ 2 TBA Lùng Phình Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:30

10-04-2023

Lộ 1 TBA Sín Chẩy Điện lực Bắc Hà 11:30 - 13:00

10-04-2023

Cắt AB lộ 1 TBA Mèng Đen) Điện lực Bắc Hà 11:00 - 13:00

10-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật