Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lào Cai

Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lộ 1 TBA TBA Nậm Đét Điện lực Bắc Hà 06:00 - 17:30

07-12-2023

Khách hàng thôn Cốc Cọc, Thìn Giàng Bản Dù Điện lực Bắc Hà 07:00 - 12:00

07-12-2023

TBA Màn Thẩn 1 Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

07-12-2023

Lộ 4 TBA Tà Chải Điện lực Bắc Hà 09:00 - 10:00

07-12-2023

Lộ 2 TBA TBA Cán Hồ 1 Điện lực Bắc Hà 14:00 - 15:00

07-12-2023

Lộ 1 TBA TBA La Tỷ Phùng Điện lực Bắc Hà 14:00 - 15:00

07-12-2023

Lộ 1 TBA TBA Nậm Đét Điện lực Bắc Hà 06:00 - 17:30

08-12-2023

Toàn bộ khách hàng khu vực xã Nàn Sín Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

08-12-2023

Toàn bộ khách hàng các xã Cán Cấu, Sán Chải,Cán Hồ,Quan Thần Sán, Nội thị Si Ma Cai . Điện lực Bắc Hà 08:00 - 12:00

08-12-2023

Lộ 1 TBA Lã Dì Thàng Điện lực Bắc Hà 09:00 - 11:00

08-12-2023

Lộ 1 TBA TBA Tả Củ Tỷ 1 Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:00

08-12-2023

Lộ 1 TBA TBA Nậm Đét 2 UBND Điện lực Bắc Hà 06:00 - 17:30

11-12-2023

Toàn bộ khách hàng xã Thào Chư Phìn Điện lực Bắc Hà 08:00 - 12:00

11-12-2023

Khách hàng khu vực xã Bản Mế Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

11-12-2023

TBA Cốc Cù Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

11-12-2023

Lộ 1 TBA TBA UB Bản Già Điện lực Bắc Hà 15:00 - 16:00

11-12-2023

Toàn bộ khách hàng xã Nàn Sán Điện lực Bắc Hà 08:00 - 12:00

12-12-2023

TBA Nậm Chàm Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

13-12-2023

TBA Nậm Lầy Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

13-12-2023

TBA Nậm Chăm Nậm Tông Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

13-12-2023

TBA Bản Lắp ,Bản Lùng Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

13-12-2023

Lịch cúp điện Bắc Hà - Lào Cai

Lịch Cúp Điện Bắc Hà Lào Cai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các TBA Sảng Chải, Sảng Chải 3 Điện lực Bắc Hà 08:00 - 09:30

06-12-2023

Khách hàng các xã Nậm Lúc, Bản Cái Điện lực Bắc Hà 08:00 - 12:00

06-12-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật