Lịch cúp điện Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hưng Yên

Lịch cúp điện Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Dương Hạ ĐIỆN LỰC VĂN GIANG 07:30 - 12:00

06-02-2023

Liêu Xá ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 08:00 - 12:00

06-02-2023

hào xuyên ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 14:00 - 16:00

06-02-2023

Thôn Thợ - Mỹ Hào ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 07:00 - 11:30

07-02-2023

Xã Nhật Quang ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 06:00 - 17:00

10-02-2023

Xã Nhật Quang ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 06:00 - 07:30

10-02-2023

Các khách hàng thôn La Chàng ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:00 - 10:00

10-02-2023

Các khách hàng thôn Cừu Thị ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:00 - 12:00

10-02-2023

Xã Nhật Quang ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 14:30 - 17:00

10-02-2023

Xã Đình Cao ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 06:00 - 17:00

11-02-2023

Xã Đình Cao ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 06:00 - 07:30

11-02-2023

Các khách hàng thôn Ngọc Châu ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 09:00

11-02-2023

Các khách hàng phố phạm Ngũ Lão ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 08:30

11-02-2023

Nhà ở Sinh Viên -TPHY ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN 07:30 - 09:30

11-02-2023

Thôn Hoàng Hanh 2 Xã Hoàng Hanh -TPHY ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN 07:30 - 11:30

11-02-2023

Thôn Hoàng Hanh 6 Xã Hoàng Hanh -TPHY ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN 07:30 - 11:30

11-02-2023

Các khách hàng Phố phạm ngũ Lão ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:00 - 12:00

11-02-2023

Ban QLKCN ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 10:00

11-02-2023

Các khách hàng phố Hoàng Văn Thụ ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:30 - 09:30

11-02-2023

Các khách hàng phố Phạm Huy Thông ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:30 - 10:30

11-02-2023

Các khách hàng thôn Ngọc Châu ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:30 - 10:30

11-02-2023

Cty Ngọc Huệ , Đường Lê Lai , Điện Biên 1-TPHY ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN 09:30 - 11:30

11-02-2023

Các khách hàng thôn Minh Lý ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 12:00

11-02-2023

Các khách hàng phố Phạm Huy Thông ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 12:00

11-02-2023

Ban QLKCN ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 10:30 - 12:00

11-02-2023

Các khách hàng thôn thọ hội ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:30 - 15:00

11-02-2023

Các khách hàng thôn Đào Xá ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:30 - 15:00

11-02-2023

Các khách hàng Phố phạm ngũ Lão ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:30 - 16:30

11-02-2023

Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh ,Sở Văn Hóa , Sở Công Thương -TPHY ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN 13:30 - 15:30

11-02-2023

Cty CJ Vina ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 13:45 - 15:15

11-02-2023

Xã Đình Cao ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 14:30 - 17:00

11-02-2023

Các khách hàng thôn Châm Nhị ĐIỆN LỰC ÂN THI 15:00 - 16:30

11-02-2023

Các khách hàng thôn Cổ Lễ ĐIỆN LỰC ÂN THI 15:00 - 16:30

11-02-2023

Cty Tân Đông Dương ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 15:30 - 17:00

11-02-2023

Thị trấn Yên Mỹ, xa thanh long, xã ngọc long huyện yên mỹ ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 06:00 - 14:00

12-02-2023

Huyện Tiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 06:00 - 07:30

13-02-2023

Bơm Mai Xá ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 06:00 - 17:00

13-02-2023

Huyện Tiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 14:30 - 17:00

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Hưng Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Hoằng ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 12:00

04-02-2023

Thôn Phú Nhuận ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 12:00

04-02-2023

Ngọc LOng ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 08:00 - 12:00

04-02-2023

Thôn Hùng cường- vĩnh xá - kim động - hưng yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 12:00

04-02-2023

Các khách hàng thôn Trà phương ĐIỆN LỰC ÂN THI 15:00 - 16:30

03-02-2023

Các khách hàng thôn Gạo Nam ĐIỆN LỰC ÂN THI 15:00 - 16:30

03-02-2023

Các khách hàng thôn Nhuệ Giang ĐIỆN LỰC ÂN THI 15:00 - 16:30

03-02-2023

Các khách hàng thôn Mão Đồng ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:30 - 15:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Phần Dương ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:30 - 15:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Gạo Nam ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:30 - 15:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Lưu Xá,thôn trà phương ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 12:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Tiên Phong ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 12:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Bối Khê ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 12:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Lưu Xá,thôn trà phương ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:30 - 10:30

03-02-2023

Các khách hàng thôn Bình Lăng ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:00 - 10:30

03-02-2023

Các khách hàng thôn Tiên Kiều ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:00 - 10:30

03-02-2023

Các khách hàng thôn Mão Cầu ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:30 - 09:30

03-02-2023

CÁC KHÁCH HÀNG THÔN Bắc CẢ xã Đa Lộc ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 09:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Đào Quạt xã Bãi Sậy ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 09:00

03-02-2023

Các khách hàng thôn Mão Xuyên ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 08:30

03-02-2023

TBA Hoàng Lê 3 ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 07:00 - 11:00

03-02-2023

TBA Hoàng Lê 2 250 ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 13:00 - 16:00

02-02-2023

TBA Hoàng Lê 1 250 ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 07:00 - 10:30

02-02-2023

Công ty MInh Anh ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 08:00 - 09:00

31-01-2023

Thôn Ngọc Nhuế ĐIỆN LỰC ÂN THI 14:30 - 16:00

30-01-2023

Thôn An Khải ĐIỆN LỰC ÂN THI 14:30 - 16:00

30-01-2023

Thôn Vệ Dương ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:00 - 14:30

30-01-2023

Thôn Phần Lâm ĐIỆN LỰC ÂN THI 13:00 - 14:30

30-01-2023

Thôn Bên Sông ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 11:30

30-01-2023

Thôn Phần Dương ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:30 - 11:30

30-01-2023

Ấp An Dương ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:30 - 10:30

30-01-2023

Thôn Phần Lâm ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:30 - 10:30

30-01-2023

Thôn Hồng Lương ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:30 - 09:30

30-01-2023

Thôn Đào Xá ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:30 - 09:30

30-01-2023

Thôn huệ Lai ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 08:30

30-01-2023

Thôn đào xá ĐIỆN LỰC ÂN THI 07:30 - 08:30

30-01-2023

Xã Chỉ Đạo, Đại Đồng ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 16:00 - 16:30

28-01-2023

Xã Phan ĐÌnh Phùng ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 15:30 - 16:00

28-01-2023

Xã Lạc Đạo ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 15:30 - 16:00

28-01-2023

Xã Minh Hải ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 10:00 - 10:30

28-01-2023

TT Như Quỳnh ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 09:00 - 09:30

28-01-2023

Tt Như Quỳnh ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 08:30

28-01-2023

Xã lạc Đạo ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 08:30

28-01-2023

xã Thắng Lợi ĐIỆN LỰC VĂN GIANG 15:30 - 16:00

27-01-2023

Xã Liên Nghĩa ĐIỆN LỰC VĂN GIANG 15:30 - 16:00

27-01-2023

Các khách hàng xã Nguyễn Trãi ĐIỆN LỰC ÂN THI 14:00 - 14:30

27-01-2023

Phủ Cừ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 14:00 - 14:30

27-01-2023

Huyện Phù Cừ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 14:00 - 14:30

27-01-2023

xã cửu cao , ttvg ĐIỆN LỰC VĂN GIANG 14:00 - 14:30

27-01-2023

xã long hưng, tân tiến.... thắng lợi ĐIỆN LỰC VĂN GIANG 14:00 - 14:30

27-01-2023

Tiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 11:30 - 12:00

27-01-2023

Các khách hàng xã Phù Ủng ĐIỆN LỰC ÂN THI 11:00 - 11:30

27-01-2023

Các khách hàng xã Đào Dương ĐIỆN LỰC ÂN THI 11:00 - 11:30

27-01-2023

xã Minh Câu, xã Thường Kiệt, xã Trung Hưng ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 11:00 - 11:30

27-01-2023

xã Hoàn Long ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 11:00 - 11:30

27-01-2023

Xã Lạc Đạo ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 11:00 - 11:30

27-01-2023

KCN PNA ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 11:00 - 11:30

27-01-2023

Tt Như Quỳnh ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 11:00 - 11:30

27-01-2023

Huyện Phù Cừ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 10:30 - 11:00

27-01-2023

HuyệnTiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 10:30 - 11:00

27-01-2023

Tiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 10:30 - 11:00

27-01-2023

KCN PNA ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 10:30 - 11:00

27-01-2023

Các khách hàng xã Hồng Vân ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:00 - 10:30

27-01-2023

Các khách hàng xã Bãi Sậy ĐIỆN LỰC ÂN THI 10:00 - 10:30

27-01-2023

Thị Xã Mỹ Hào ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 10:00 - 10:30

27-01-2023

xã Ngọc Long, xã Tân Lập, xã Liêu Xá, TT Yên Mỹ ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 10:00 - 10:30

27-01-2023

KCN PNA ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 10:00 - 10:30

27-01-2023

Huyện Phù Cừ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 09:30 - 10:00

27-01-2023

Các khách hàng xã Quang Vinh ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:00 - 09:30

27-01-2023

Các khách hàng xã TT Ân Thi ĐIỆN LỰC ÂN THI 09:00 - 09:30

27-01-2023

Thị Xã Mỹ Hào ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 09:00 - 09:30

27-01-2023

xã Thanh Long, xã Đồng Than, TT Yên Mỹ ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 09:00 - 09:30

27-01-2023

KCN PNA ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 09:00 - 09:30

27-01-2023

Huyện Tiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 08:30 - 09:00

27-01-2023

Các khách hàng xã Quảng Lãng ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:00 - 08:30

27-01-2023

Các khách hàng xã Đặng Lễ ĐIỆN LỰC ÂN THI 08:00 - 08:30

27-01-2023

Xã Hòa Phong ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 08:00 - 08:30

27-01-2023

Thị Xã Mỹ Hào ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 08:00 - 08:30

27-01-2023

xã Yên Hòa ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 08:00 - 08:30

27-01-2023

xã Yên Phú, xã Việt Cường ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 08:00 - 08:30

27-01-2023

xã Hoàn Long,Yên Phú ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 08:00 - 08:30

27-01-2023

Xã Lạc Hồng, Trưng Trắc, Đình Dù ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 08:30

27-01-2023

Xã Lạc Hồng, Trưng Trắc ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 08:00 - 08:30

27-01-2023

Huyện Tiên Lữ ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN 07:30 - 08:00

27-01-2023

Các công ty nhánh cụm CN TTLB ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 17:00 - 17:30

26-01-2023

Xã Song Mai ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:30 - 16:00

26-01-2023

khu CVNK ĐIỆN LỰC VĂN GIANG 13:00 - 13:30

26-01-2023

KCN PNA ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 12:00 - 12:30

26-01-2023

Các KH xã Tân Dân, Dân Tiến ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 11:30 - 12:00

26-01-2023

Các KH xã Tân Dân ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 11:00 - 11:30

26-01-2023

Các KH xã Hồng Tiến, Đồng Tiến, ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 11:00 - 11:30

26-01-2023

xã Trung Hưng ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 11:00 - 11:30

26-01-2023

KCN Tân Quang ĐIỆN LỰC VĂN LÂM 11:00 - 11:30

26-01-2023

Các KH xã Ông Đình, An Vĩ ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 10:30 - 11:00

26-01-2023

Các KH xã Tứ Dân, ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 10:00 - 10:30

26-01-2023

Các KH xã Dạ Trạch, Bình Minh, Đông Tảo, ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 10:00 - 11:30

26-01-2023

Các KH xã Thuần Hưng, Đại Hưng, Chí Tân, Phùng Hưng, ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 10:00 - 10:30

26-01-2023

Các KH xã Đông Kết, Tứ Dân, Tân Châu, Đông Ninh ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU 10:00 - 10:30

26-01-2023

Khu CN Ngọc Lâm ĐIỆN LỰC MỸ HÀO 10:00 - 10:30

26-01-2023

xã Trung Hưng ĐIỆN LỰC YÊN MỸ 10:00 - 10:30

26-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật