Lịch cúp điện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch cúp điện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bến Lội, xã Bình Châu Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thắng, xã Bình Châu Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân trung, xã Xuyên Mộc Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 8 ấp suối lê-Tân lâm Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Lội, xã Bình Châu Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 12:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân trung, xã Phước Tân Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Phước Tiến; KP Phước An, KP Phước Hòa, TT Phước Bửu Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 17:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Phước Bửu, xã Phước Thuận Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 17:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Hòa Hưng, Bàu Lâm - Tân Tâm Điện lực Huyện Xuyên Mộc 07:30 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân trung, xã Xuyên Mộc và khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch Cúp Điện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tổ 3,4 Ấp Bàu Ngứa-Tân Lâm Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 15:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 3,4 Ấp Bàu Ngứa-Tân Lâm Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp 4 xã Hoà Hội Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số Khu vực Điện lực Huyện Xuyên Mộc 07:30 - 16:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phấn ấp 2.3 xã Hoà Hội Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 Hòa Bình Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Vinh Xã -Hòa Hiệp Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Hòa Hưng, Bàu Lâm - Tân Tâm Điện lực Xuyên Mộc 07:30 - 18:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Gò Cà, xã Phước Thuận Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 Hòa Bình Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc Một phần ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc Một phần ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc Điện lực Huyện Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân An, xã Phước Tân Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Rú, xã Phước Tân Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 3 ấp 3 Xã Hòa Hưng Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhân trung, xã Xuyên Mộc, một phần KP.Láng Sim, TT.Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Ngứa, xã Tân Lâm Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Lâm Xã -Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Vinh Xã -Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc 08:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật