Lịch cúp điện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch cúp điện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần khu vực thôn Tân Bình, xã Sơn Bình ( Khu vực Công ty Phúc Vinh) Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:40

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Xuân Hòa, xã Sơn Bình Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực Thành Long , xã Kim Long (Khu vực Chợ Cũ Kim Long) Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực nhánh TĐ37 Liên Đức, xã Xà Bang Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ khu vực Cao Su Phong Phú, xã Nghĩa Thành Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn 3, xã Suối Rao Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần khu vực Xuân Trường, xã Xuân Sơn và khu vực ấp Sơn Lập, Xuân Trường xã Sơn Bình Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần khu vực thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ khu vưc Sông Xoài 2, xã Láng Lớn và một phần khu vực thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh và thôn Hoa Long, xã Kim Kim long (Dọc đường từ UBND xã Láng Lớn đi tới thôn Tân Long, xạ Kim Long). Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần khu vực thôn 4, xã Suối Rao Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn 3, xã Suối Rao Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch Cúp Điện Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần khu vực thôn 4, xã Suối Rao Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn 1, xã Suối Rao Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Tân Giao, xã Láng Lớn (Dọc đường khu vực từ Cây Xăng Tân Giao đi tới Mũi Tàu Tân Giao, xã Láng Lớn) Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà Máy Nước Đá Đức Thành, xã Nghĩa Thành Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Tân Giao, xã Láng Lớn ( Dọc đường khu vực từ Mũi Tàu đi tới trụ Sở thôn Tân Giao, xã Láng Lớn) Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ phần Đông Á, Công ty Tài Tiến xã Đá Bạc Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ khu vực Liên Hiệp Nghĩa Địa, xã Xà Bang Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu vực thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ khu vực x thôn Lồ Ồ xã Đá Bạc Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần khu vực thôn Xuân Hòa, xã Sơn Bình. Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực mất điện khu vực TNHH TânViệt đi vào đến Công ty TNHH WORLD TOP Đường Đ.10, KCN Sonadezi Châu Đức tuyến 479CĐ, thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Thành Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
toàn bộ khu vực xã Suối Rao Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực mất điện toàn bộ khu vực ấp Phú Giao, xã Bàu Chinh va khu vực Phú Giao, TT. Ngãi Giao (Khu vực đường vào huyện Đỏ). Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực mất điện toàn bộ khu Suối Đá, xã Sơn Bình Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 16:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Lê Đăng Tố, Tân Giao, xã Láng Lớn Điện lực Huyện Châu Đức 15:00 - 16:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty Cổ phần Daisy Honey Bee Tân Giao, xã Láng Lớn Điện lực Huyện Châu Đức 13:30 - 14:30

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
HKD Nguyễn Thị Hồng, Tân Giao, xã Láng Lớn Điện lực Huyện Châu Đức 10:00 - 11:30

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần khu vực ấp Tân Phú, xã Bàu Chinh Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH TM-DV Hoa Anh Đào, thôn Tân Giao, xã Láng Lớn Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 09:30

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực mất điện một phần khu vực thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ (Khu vực Nhà Thờ, Suối Nghệ). Điện lực Huyện Châu Đức 08:00 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực mất điện một phần khu vực thôn 4, xã Bình Trung Điện lực Châu Đức 08:00 - 15:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật