Lịch cúp điện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch cúp điện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Phước Lợi Xã Phước Hội Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Phước An, Hài An, Lộc An, Hải Trung, Hải Phúc - TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Thuận Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 11:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KP Phước Sơn TT Đất Đỏ; Ấp Gò Sầm Xã Láng Dài ; Ấp Mỹ Hòa Xã Long MỹHuyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Hải Tân, Hải Sơn TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch Cúp Điện Đất Đỏ Bà Rịa Vũng Tàu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tân Hội Xã Phước Hội Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Phước Điền, Hải Lạc - TT Phước Hải; Ấp Phước Trung Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ. Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Hải Lạc, Hải Phúc - TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Hải Lạc, Hải Tân - TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Phước Điền, Hải Lạc, Hải Phúc TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Thanh Bình, Phước Sơn TT Đất Đỏ; KP Hải An, Phước An - TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP Hải Tân TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Huyện Đất Đỏ 07:30 - 16:30

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Hải Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ 07:30 - 16:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thuận Xã Long Mỹ; KP Thanh Long - TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ 07:30 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật