Lịch cúp điện Văn Quan - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Văn Quan - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Văn Quan - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Văn Quan - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Văn Quan - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Văn Quan - Lạng Sơn

Lịch Cúp Điện Văn Quan Lạng Sơn những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH:Phố Tân Minh. Điện Lực Văn Quan 16:00 - 17:00

31-05-2023

KH: Thôn Vằng Hang, Bản Nhùng. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 10:30

30-05-2023

KH: Xã Khánh Khê, Điềm He, TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 10:35

27-05-2023

Kh:Xã Hòa Bình, Tú xuyên. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 13:00

27-05-2023

Kh:Thị Trấn Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 10:30

27-05-2023

KH:sau MC 372E13.6/138 Cầu Khánh Khê(209 cũ) Điện Lực Văn Quan 08:00 - 08:05

27-05-2023

KH:Xã Khánh Khê. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 08:00

26-05-2023

KH: Xã Liên Hội. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 16:00

24-05-2023

KH: Thôn Vĩnh Lại, Nà Bung. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 16:00

24-05-2023

KH: Thôn Đại An. Điện Lực Văn Quan 09:30 - 11:30

24-05-2023

KH: Phố Điềm he. Điện Lực Văn Quan 07:00 - 09:00

24-05-2023

KH: Xã Liên Hội. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 16:00

13-05-2023

KH: Thôn Nà Bung, Khòn Cải. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 16:00

13-05-2023

KH: Thôn Đại An. Điện Lực Văn Quan 09:30 - 11:30

13-05-2023

KH: Phố Điềm He. Điện Lực Văn Quan 07:00 - 09:00

13-05-2023

KH: Xã Tú xuyên, Lương Năng. Điện Lực Văn Quan 07:30 - 11:30

05-05-2023

KH: xã Chu Túc. Điện Lực Văn Quan 11:00 - 11:05

28-04-2023

KH: xã Tràng Phái, Tân Đoàn. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 11:00

28-04-2023

KH: xã Chu Túc. Điện Lực Văn Quan 07:55 - 08:00

28-04-2023

KH sau TBA Xóm Hà xã Tràng các Điện Lực Văn Quan 08:30 - 10:30

27-04-2023

KH: Thôn Phai Thia. Điện Lực Văn Quan 15:00 - 16:30

26-04-2023

KH: Thôn Trấn Ninh. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 12:00

26-04-2023

KH: Thôn Còn Hẩu. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 09:30

26-04-2023

KH:Sau TBA-Hang Nà 250 Điện Lực Văn Quan 14:30 - 15:30

25-04-2023

KH:Sau TBA-Nà Lọ 100 Điện Lực Văn Quan 14:30 - 15:30

25-04-2023

KH: Phố Tân Thanh 2 Điện Lực Văn Quan 08:00 - 11:00

25-04-2023

KH: :Sau TBA-HTX CN Lùng Khoang 250 Điện Lực Văn Quan 10:00 - 11:30

24-04-2023

KH: :Sau TBA-TĐ Bản NhùngT1 250 Điện Lực Văn Quan 09:00 - 10:00

24-04-2023

KH: :Sau TBA Nông Văn Tú-160 Điện Lực Văn Quan 08:30 - 09:30

24-04-2023

KH: Xã Liên Hội. Điện Lực Văn Quan 10:00 - 10:05

23-04-2023

KH: Xã Khánh Khê, Điềm He,Hoà Bình, Tri Lễ, Hữu Lễ, Tú Xuyên, Lương Năng. Điện Lực Văn Quan 10:00 - 10:05

23-04-2023

KH: Thôn Nà Bung. Điện Lực Văn Quan 07:30 - 10:00

23-04-2023

KH: Thôn Nà Bung. Khòn Tẩu Điện Lực Văn Quan 07:30 - 10:00

23-04-2023

KH:xã Tràng Các. Điện Lực Văn Quan 10:00 - 11:00

16-04-2023

KH:TBA Xóm hà. Điện Lực Văn Quan 07:00 - 10:00

16-04-2023

KH:xã Tràng Các. Điện Lực Văn Quan 06:00 - 07:00

16-04-2023

KH:xã Hữu Lễ, Tri Lễ Điện Lực Văn Quan 06:30 - 11:30

10-04-2023

KH:xã Hữu Lễ, Tri Lễ Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

10-04-2023

KH:xã Hữu Lễ Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

09-04-2023

KH:Xã Tri Lễ, Hữu Lễ. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 11:30

09-04-2023

KH:xã Hữu Lễ Điện Lực Văn Quan 06:30 - 14:30

08-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

07-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

07-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

07-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

06-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

06-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

06-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

05-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

05-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

05-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

04-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

04-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

04-04-2023

KH:Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

03-04-2023

KH;Xã Hữu Lễ Điện Lực Văn Quan 06:30 - 14:30

31-03-2023

KH xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng và một phần KH xã Văn Quan Điện Lực Văn Lãng 07:00 - 09:10

30-03-2023

KH:Sau DCL 372 E13.6-7/63-1 T. Lễ- H. Lễ(62 cũ) Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

30-03-2023

KH:Xã Tri Lễ,Hữu Lễ. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 11:30

29-03-2023

KH:Xã Tri Lễ,Hữu Lễ. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

29-03-2023

KH:Xã An Sơn. Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

28-03-2023

KH:Xã An Sơn. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

28-03-2023

KH:Xã An Sơn. Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

28-03-2023

KH:Xã An Sơn. Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

27-03-2023

KH:Xã An Sơn. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

27-03-2023

KH:Xã An Sơn. Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

27-03-2023

KH: sau DCL LBS 375E13.2/94-5 Chu Túc- Tràng Sơn Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

26-03-2023

KH:sau Điểm tách lèo cột 28 Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

26-03-2023

KH: sau DCL LBS 375E13.2/94-5 Chu Túc- Tràng Sơn Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

26-03-2023

KH:sau DCL LBS 375E13.2/94-5 Chu Túc- Tràng Sơn Điện Lực Văn Quan 16:30 - 17:30

25-03-2023

KH:sau Điểm tách lèo cột 27 Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

25-03-2023

KH:sau DCL LBS 375E13.2/94-5 Chu Túc- Tràng Sơn Điện Lực Văn Quan 05:30 - 06:30

25-03-2023

KH: Xã an sơn. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 16:30

24-03-2023

KH:Sau DCL 372 E13.6-7/123 Pắc Bó-Song Giang Điện Lực Văn Quan 07:00 - 10:30

14-03-2023

KH:.Xã Khánh Khê, Điềm He, TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 06:00 - 06:05

08-03-2023

KH:.Xã TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 06:00 - 06:05

08-03-2023

KH: Xã Khánh khê, Điềm he. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 06:00

08-03-2023

KH:Xã Điềm He. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 06:00

08-03-2023

KH:.Xã Khánh Khê, Điềm He, TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 05:05

08-03-2023

KH:.Xã TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 05:05

08-03-2023

KH:.Xã TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 06:00 - 06:05

07-03-2023

KH:Xã Khánh Khê, Điềm He, TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 06:00 - 06:05

07-03-2023

KH:Xã Khánh Khê, Điềm He, TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 05:05

07-03-2023

KH:Xã Điềm He. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 06:00

07-03-2023

KH:.C.Ty Đông Phong Điện Lực Văn Quan 05:00 - 06:00

08-03-2023

KH:.Xã TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 05:00 - 05:05

07-03-2023

Khách hàng thuộc TBA Nà Tao Điện Lực Văn Quan 08:30 - 11:30

27-02-2023

KH:Xã Xuân Mai Bình Phúc, Hòa Bình. phố Tân Xuân, Tân Thanh. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 10:35

25-02-2023

KH:Xã Xuân Mai Bình Phúc, Hòa Bình. phố Tân Xuân, Tân Thanh. Điện Lực Văn Quan 07:00 - 07:05

25-02-2023

KH: sau TBA Dương Văn Thái Điện Lực Văn Quan 09:00 - 10:00

13-02-2023

KH: Xã Xuân Mai. Điện Lực Văn Quan 06:00 - 11:30

12-02-2023

KH Xã An Sơn Điện Lực Văn Quan 09:30 - 10:00

19-01-2023

KH phố Đức Thịnh Điện Lực Văn Quan 10:30 - 11:30

14-01-2023

KH xã Hòa Bình, phố Tân Thanh 2 TTvăn quan Điện Lực Văn Quan 07:00 - 10:00

14-01-2023

KH:Thôn Nà Giảo. Điện Lực Văn Quan 10:45 - 11:45

11-01-2023

KH:Phố Đức Thịnh. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 11:30

10-01-2023

KH:Xã Hòa Bình. Điện Lực Văn Quan 07:00 - 10:00

10-01-2023

KH:thôn kéo Thông. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 15:00

09-01-2023

KH:thôn khau Đắng Điện Lực Văn Quan 09:00 - 10:00

09-01-2023

KH:thôn Túng Nọi. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 10:30

09-01-2023

KH:Thôn Bản Coóng. Điện Lực Văn Quan 16:00 - 16:30

04-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật