Lịch cúp điện Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Lộc Bình - Lạng Sơn

Lịch Cúp Điện Lộc Bình Lạng Sơn những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nam Quan, Xuân Dương, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 07:00 - 12:00

01-10-2023

Đông Quan, Nam Quan, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 12:30 - 12:35

30-09-2023

1/2 Huyện Đình Lập Điện lực Lộc Bình 12:30 - 12:35

30-09-2023

TT Na Dương, Xã Lợi Bác, Sàn Viên Điện lực Lộc Bình 11:30 - 12:30

30-09-2023

Xã Lợi Bác Điện lực Lộc Bình 06:30 - 12:30

30-09-2023

xã Lợi Bác Điện lực Lộc Bình 06:30 - 11:30

30-09-2023

TT Na Dương, Xã Lợi Bác, Sàn Viên Điện lực Lộc Bình 05:30 - 06:30

30-09-2023

1/2 Huyện Đình Lập Điện lực Lộc Bình 05:20 - 05:25

30-09-2023

Đông Quan, Nam Quan, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 05:20 - 05:25

30-09-2023

XÃ Tam Gia, Tĩnh Bắc, Bản Chắt Điện lực Lộc Bình 14:00 - 16:00

29-09-2023

KH sau TBA Na Dương 7 Điện lực Lộc Bình 09:00 - 12:00

29-09-2023

KH sau TBA Nà Thì Điện lực Lộc Bình 07:00 - 10:00

29-09-2023

KH sau TBA Đồng Bục Điện lực Lộc Bình 06:00 - 09:00

29-09-2023

KH sau TBA Vân Mộng Điện lực Lộc Bình 09:00 - 10:30

27-09-2023

KH sau TBA Na Dương 11 Điện lực Lộc Bình 08:00 - 11:30

27-09-2023

KH ĐBP Chi Ma Điện lực Lộc Bình 14:00 - 15:00

26-09-2023

KH sau TBA Đồn Biên phòng 41 Điện lực Lộc Bình 14:00 - 15:00

26-09-2023

KH sau TBA Na Dương Bản Điện lực Lộc Bình 08:00 - 11:30

26-09-2023

Nam Quan, Xuân Dương , Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 17:00 - 17:05

25-09-2023

Xã Cường Lợi, Đồng Thắng Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

25-09-2023

Nam Quan, Xuân Dương , Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 11:30 - 11:35

25-09-2023

Xã Đồng Thắng Điện lực Lộc Bình 06:30 - 15:30

25-09-2023

Xã Cường Lợi, Đồng Thắng Điện lực Lộc Bình 05:30 - 06:30

25-09-2023

Xã Cường Lợi, Đồng Thắng Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

24-09-2023

KH Lộ 2 sau TBA Nà Xỏm Điện lực Lộc Bình 14:00 - 17:00

24-09-2023

KH sau TBA Nà Xỏm Điện lực Lộc Bình 09:00 - 11:30

24-09-2023

Xã Đồng Thắng Điện lực Lộc Bình 06:30 - 15:30

24-09-2023

Xã Cường Lợi, Đồng Thắng Điện lực Lộc Bình 05:30 - 07:00

24-09-2023

KH Vy Văn Hậu Điện lực Lộc Bình 10:00 - 10:45

22-09-2023

Thôn Bản Bằng. Điện lực Lộc Bình 10:30 - 12:00

20-09-2023

Thôn Bản Luồng. Điện lực Lộc Bình 09:00 - 10:30

20-09-2023

Thôn Pò Loỏng. Điện lực Lộc Bình 15:00 - 16:30

19-09-2023

Thôn Pò Bó. Điện lực Lộc Bình 10:00 - 11:30

19-09-2023

KH sau TBA Sàn Viên, Sàn Viên 2. Điện lực Lộc Bình 08:00 - 10:00

15-09-2023

KH sau TBA khu 8 TT Đình Lập Điện lực Lộc Bình 07:30 - 09:00

15-09-2023

Xã Lâm Ca Điện lực Lộc Bình 07:00 - 11:30

14-09-2023

Nam Quan, Xuân Dương, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 07:00 - 14:00

14-09-2023

KH sau TBA Na Dương Bản Điện lực Lộc Bình 08:00 - 11:30

13-09-2023

Bản Chuông, còn Quan, Pò Khoang Điện lực Lộc Bình 07:00 - 11:30

13-09-2023

KH sau TBA sàn viên, Sàn Viên 2 Điện lực Lộc Bình 07:00 - 11:30

13-09-2023

KH sau TBA FM Mẫu sơn Điện lực Lộc Bình 09:00 - 11:00

08-09-2023

Huyện Lộc Bình, Đình Lập Điện lực Lộc Bình 11:00 - 11:05

30-08-2023

Xã Khánh Xuân, Đồng Bục, TT Lộc Bình, Thống Nhất, Minh Hiệp, Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 11:00 - 11:05

30-08-2023

Xã Khánh Xuân, Đồng Bục, TT Lộc Bình, Thống Nhất, Minh Hiệp, Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 06:55 - 07:00

30-08-2023

Huyện Lộc Bình, Đình Lập Điện lực Lộc Bình 06:55 - 07:00

30-08-2023

KH sau TBA Nà Nhe Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

26-08-2023

KH sau TBA Nà Xỏm Điện lực Lộc Bình 14:00 - 15:00

26-08-2023

KH sau TBA Nà Mù Điện lực Lộc Bình 08:00 - 12:00

26-08-2023

KH Đức Tín Hưng Điện lực Lộc Bình 10:30 - 11:00

22-08-2023

Thôn Tằm Lịp Điện lực Lộc Bình 09:30 - 10:00

22-08-2023

Thôn Pò Pục Điện lực Lộc Bình 08:30 - 09:00

22-08-2023

Xã Hữu Khánh, Mẫu sơn, Yên Khoái Điện lực Lộc Bình 05:05 - 05:10

21-08-2023

KH ĐBP CK Chi Ma Điện lực Lộc Bình 13:30 - 15:00

14-08-2023

KH Cây Xăng Hòa Bình Điện lực Lộc Bình 08:00 - 10:30

14-08-2023

KH sau MBA Bản Tó Điện lực Lộc Bình 09:00 - 10:00

13-08-2023

Xã Thống Nhất, Minh Hiệp, Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 06:30 - 10:00

13-08-2023

Xã Đông quan, Nam Quan Điện lực Lộc Bình 14:00 - 16:00

12-08-2023

Xã Xuân Dương, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 06:30 - 11:30

12-08-2023

KH sau TBA Na Dương 2 Điện lực Lộc Bình 14:00 - 16:30

09-08-2023

Bính Xá, Kiên Mộc , Bắc Xa , TT Đình Lập , Bình Chương, Lân Ca , Thái Bình, TT Nông Trường Điện lực Lộc Bình 11:40 - 11:45

05-08-2023

Xã Thống nhất, Minh Hiệp, Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 11:35 - 11:40

05-08-2023

Bản Quang, Hữu Khánh, Mẫu sơn, Yên Khoái, Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia. Điện lực Lộc Bình 06:00 - 11:30

05-08-2023

Xã Xuân Lễ, Khánh Xuân, Vân Mộng, TT Lộc Bình, Hữu Khánh, Mẫu sơn, Yên Khoái, Cửa Khẩu chi Ma Điện lực Lộc Bình 06:00 - 11:30

05-08-2023

TT Na Dương, xã Sàn Viên, Lợi Bác. Điện lực Lộc Bình 06:00 - 11:30

05-08-2023

Xã Thống Nhất , Minh Hiệp, Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 05:50 - 05:55

05-08-2023

TT Điình Lập , Bình Chương, Lâm CA, Thái Bình, TT Nông Trường, Bính XÁ, Kiên Mộc, Bắc Xa, Điện lực Lộc Bình 05:45 - 05:50

05-08-2023

TT ĐÌnh Lập; Bình Chương, Lâm Ca,Thái Bình TT Nông Trường, Điện lực Lộc Bình 10:00 - 10:05

29-07-2023

TT ĐÌnh Lập; Bình Chương, Lâm Ca,Thái Bình TT Nông Trường, Điện lực Lộc Bình 06:30 - 06:35

29-07-2023

Không mất điện phụ tải Điện lực Lộc Bình 06:30 - 10:00

29-07-2023

KH :Trường Bắn ( Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn) Điện lực Lộc Bình 14:30 - 16:00

28-07-2023

Xã Kiên Môc, Bắc Xa Điện lực Lộc Bình 11:30 - 14:30

28-07-2023

KH sau Pò Lọi 2 Điện lực Lộc Bình 08:30 - 10:00

28-07-2023

KH ĐBP CK Chi Ma Điện lực Lộc Bình 13:30 - 15:00

25-07-2023

KH Cây Xăng Hòa Bình Điện lực Lộc Bình 08:00 - 10:30

25-07-2023

KH sau TBA Nà Pẻo Điện lực Lộc Bình 15:00 - 16:00

21-07-2023

KH sau lộ 1; lộ 2 sau TBA UBX Châu Sơn Điện lực Lộc Bình 08:00 - 11:30

21-07-2023

KH sau TBA Lâm Sản Na Dương Điện lực Lộc Bình 10:30 - 11:30

13-07-2023

KH sau TBA 250 TĐC Na Dương Điện lực Lộc Bình 08:00 - 09:00

13-07-2023

Xã Quan Bản, Lợi Bác, Sàn Viên , TT Na Dương, Xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Bình Chương, Lâm Ca, Thái Bình , TT Đình Lập, TT Nông Trường Điện lực Lộc Bình 16:00 - 16:05

11-07-2023

Xã Quan Bản, Lợi Bác, Sàn Viên , TT Na Dương, Xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Bình Chương, Lâm Ca, Thái Bình , TT Đình Lập, TT Nông Trường Điện lực Lộc Bình 11:30 - 11:35

11-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 16:00

11-07-2023

KH sau TBA Pò Lọi 2; Minh Trí; Long Tân; Quan Bản 3; Pò Cóoc 3 Điện lực Lộc Bình 05:00 - 11:30

11-07-2023

Xã Quan Bản, Lợi Bác, Sàn Viên , TT Na Dương, Xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Bình Chương, Lâm Ca, Thái Bình , TT Đình Lập, TT Nông Trường Điện lực Lộc Bình 04:45 - 04:50

11-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 16:00

10-07-2023

Xã Tú Mịch , Tú Đoạn , Khuất xá, Tĩnh Bắc , Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 16:00

09-07-2023

Xã Tú Mịch , Tú Đoạn, Khuất XÁ, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

08-07-2023

Xã Tú Mịch , Tú Đoạn, Khuất XÁ, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 16:30

08-07-2023

Xã Tú Mịch , Tú Đoạn, Khuất XÁ, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 06:00

08-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

04-07-2023

1/2 Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 06:00 - 15:30

04-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 06:00

04-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

03-07-2023

1/2 Tú Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 06:00 - 15:30

03-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuát Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 06:00

03-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 15:30 - 16:30

02-07-2023

Xã Thống nhất, Minh Hiệp , Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 09:15 - 09:22

02-07-2023

Xã Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 06:00 - 15:30

02-07-2023

Xã Khánh Xuân,Đồng Bục,Vân Mộng,Hữu Khánh,Mẫu Sơn,Yên Khoái , Cửa Khẩu cho MA và TT Lộc Bình Điện lực Lộc Bình 06:00 - 09:05

02-07-2023

Xã Thống nhất , Minh Hiệp, Hữu Lân Điện lực Lộc Bình 05:45 - 05:52

02-07-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Tam Gia Điện lực Lộc Bình 05:00 - 06:00

02-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật