Lịch cúp điện Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lạng Sơn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Vườn Sái, Nam Quan TT Đồng Đăng Điện lực Thành phố Lạng Sơn 04:30 - 07:00

01-06-2023

Xã Vân Nham, Đồng Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 05:30 - 07:00

01-06-2023

Xã Minh Tiến, Thanh sơn huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 05:30 - 05:35

01-06-2023

Xã Minh Tiến, Thanh sơn huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 07:00 - 07:05

01-06-2023

Thôn Lân Dạ, Bản Liếng Điện lực Bắc Sơn 08:00 - 11:00

02-06-2023

Xã Minh Tiến, Thanh Sơn huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 04:25 - 04:30

03-06-2023

Xã Vân Nham, Đồng Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 04:25 - 04:30

03-06-2023

Một phần khu vực Thị trấn, xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 04:30 - 17:00

03-06-2023

Một phần khu vực Thị trấn, xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 04:30 - 06:00

03-06-2023

Một phần khu vực Thị trấn, xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 15:30 - 17:00

03-06-2023

Một phần khu vực Thị trấn, xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 04:30 - 17:00

04-06-2023

KP Trần Phú Điện lực Bắc Sơn 07:00 - 12:00

04-06-2023

Một phần khu vực Thị trấn, xã Nhật Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 16:00 - 17:00

04-06-2023

Xã Minh Tiến, Thanh Sơn huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 17:00 - 17:05

04-06-2023

Xã Vân Nham, Đồng Tiến huyện Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 17:00 - 17:05

04-06-2023

Lịch cúp điện Lạng Sơn

Lịch Cúp Điện Lạng Sơn những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH:Phố Tân Minh. Điện Lực Văn Quan 16:00 - 17:00

31-05-2023

VinCom Lạng Sơn Điện lực Thành phố Lạng Sơn 07:00 - 11:30

31-05-2023

Thôn Lũng Mắt Điện lực Chi Lăng 14:15 - 17:30

30-05-2023

Thôn Thái Hòa Điện lực Bắc Sơn 14:00 - 16:30

30-05-2023

Thôn Thái Hòa Điện lực Bắc Sơn 08:30 - 10:30

30-05-2023

Thôn Lũng Mắt Điện lực Chi Lăng 08:00 - 11:00

30-05-2023

KH: Thôn Vằng Hang, Bản Nhùng. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 10:30

30-05-2023

Thôn Làng Giang Điện lực Chi Lăng 09:40 - 11:00

29-05-2023

Thôn Quán Thanh, Làng Đồn Điện lực Chi Lăng 08:15 - 09:10

29-05-2023

KH, Thôn Khuổi Hắp Điện lực Bình Gia 07:30 - 09:30

29-05-2023

Khu Cầu Mười, Thị trấn Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 05:00 - 10:00

29-05-2023

1/2 Huyện Lộc Bình và 1/2 Huyện Đình Lập Điện lực Lộc Bình 16:10 - 16:15

28-05-2023

TBA Cao Lộc 8 Điện lực Thành phố Lạng Sơn 15:00 - 17:00

28-05-2023

Xã Tân Liên Điện lực Thành phố Lạng Sơn 15:00 - 17:00

28-05-2023

1/2 Huyện Lộc Bình. Điện lực Lộc Bình 15:00 - 16:00

28-05-2023

1/2 Huyện Lộc Bình và 1/2 Huyện Đình Lập. Điện lực Lộc Bình 14:45 - 14:50

28-05-2023

Xã Thụy Hùng Điện lực Thành phố Lạng Sơn 10:00 - 12:00

28-05-2023

TBA Cao Lộc 8 Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 06:30

28-05-2023

TBA Gốm Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 17:00

28-05-2023

TBA Gạch tuylen Gốm, TBA Chế biến LS, TBA Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 17:00

28-05-2023

Xã Tân Liên Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 06:30

28-05-2023

Xã Tú Đoạn,Khuất Xá,Tĩnh Bắc,Tam Gia,Yên Khoái,Mẫu Sơn,Hữu Khánh. Điện lực Lộc Bình 04:45 - 04:50

28-05-2023

1/2 Huyện Lộc Bình. Điện lực Lộc Bình 04:40 - 04:50

28-05-2023

Xã Thụy Hùng Điện lực Thành phố Lạng Sơn 04:30 - 06:30

28-05-2023

1/2 Huyện Lộc Bình và 12/ Huyện Đình Lập. Điện lực Lộc Bình 04:30 - 04:35

28-05-2023

Xã Xuân Dương, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 11:30 - 13:30

27-05-2023

KH sau TBA Bản Pìa Điện lực Lộc Bình 10:30 - 11:30

27-05-2023

KH: Xã Khánh Khê, Điềm He, TT Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 10:35

27-05-2023

Kh:Xã Hòa Bình, Tú xuyên. Điện Lực Văn Quan 10:30 - 13:00

27-05-2023

KH sau TBA Quan Bản 2 Điện lực Lộc Bình 10:00 - 10:30

27-05-2023

KH sau TBA Bản Quầy Điện lực Lộc Bình 10:00 - 11:00

27-05-2023

Xã Hoàng Đồng, Thụy Hùng, Điện lực Thành phố Lạng Sơn 10:00 - 12:00

27-05-2023

KH sau TBA Bính Xá 2 Điện lực Lộc Bình 09:00 - 10:00

27-05-2023

KH sau TBA Quan Bản 1 Điện lực Lộc Bình 09:00 - 09:30

27-05-2023

KH sau TBA Bắc Thút - Bản.Lự Điện lực Lộc Bình 08:30 - 09:30

27-05-2023

KH sau TBA Bính Xá 3 Điện lực Lộc Bình 08:00 - 09:00

27-05-2023

Thôn Khe Luồng Điện lực Lộc Bình 08:00 - 10:30

27-05-2023

Kh:Thị Trấn Văn Quan. Điện Lực Văn Quan 08:00 - 10:30

27-05-2023

KH:sau MC 372E13.6/138 Cầu Khánh Khê(209 cũ) Điện Lực Văn Quan 08:00 - 08:05

27-05-2023

KH sau TBA Kiên Mộc Điện lực Lộc Bình 07:30 - 08:30

27-05-2023

KH sau TBA Khe Vuồng Điện lực Lộc Bình 07:00 - 08:00

27-05-2023

Xã Xuân Dương, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 06:00 - 11:00

27-05-2023

Xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Khuất XÁ, Tam Gia , Tĩnh Bắc , Mẫu sơn, Hữu Khánh, Yên Khoái, và cửa Khẩu chi Ma, Bản Quang Điện lực Lộc Bình 06:00 - 06:05

27-05-2023

XÃ Đông Quan, Lợi Bắc , Sàng Viên TT Na Dương và huyện Đình Lập Điện lực Lộc Bình 06:00 - 06:05

27-05-2023

HUyện Lộc Bình , Huyện Đình Lập Điện lực Lộc Bình 05:00 - 06:00

27-05-2023

Xã Xuân Dương, Ái Quốc Điện lực Lộc Bình 05:00 - 06:00

27-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 17:00

27-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 06:00

27-05-2023

Xã Tân Liên Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 06:30

27-05-2023

Xã Đông Quan, Lợi bắc, sàn Viên TT Na Dương và huyện Đình Lập Điện lực Lộc Bình 04:40 - 04:45

27-05-2023

Xã Hoàng Đồng, Thụy Hùng, Điện lực Thành phố Lạng Sơn 04:30 - 06:30

27-05-2023

Xã Hoàng Đồng, Thụy Hùng, Điện lực Thành phố Lạng Sơn 04:30 - 12:00

27-05-2023

Thôn Pò Nhàng Điện lực Lộc Bình 10:20 - 11:20

26-05-2023

Thôn Nà Mò Điện lực Lộc Bình 10:10 - 11:10

26-05-2023

Thôn Nà Phầy Điện lực Lộc Bình 08:30 - 09:30

26-05-2023

khu 4 Na Dương Điện lực Lộc Bình 08:20 - 09:20

26-05-2023

Khu 6 Na Dương Điện lực Lộc Bình 07:00 - 08:00

26-05-2023

Khu 5 Na Dương Điện lực Lộc Bình 07:00 - 08:00

26-05-2023

Khu 6 Na Dương Điện lực Lộc Bình 06:30 - 07:30

26-05-2023

KH:Xã Khánh Khê. Điện Lực Văn Quan 06:30 - 08:00

26-05-2023

Xã Tân Mỹ, Điện lực Thành phố Lạng Sơn 06:00 - 09:30

26-05-2023

KH xã Tân Mỹ. Hoàng Văn Thụ. Nhạc Kỳ. Hồng Thái Điện Lực Văn Lãng 06:00 - 11:30

26-05-2023

Khu Mỏ Đá Điện lực Chi Lăng 16:05 - 17:30

25-05-2023

Thôn Mai Sao Điện lực Chi Lăng 15:05 - 15:55

25-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 15:00 - 16:30

25-05-2023

Thôn Hang Gió Điện lực Chi Lăng 14:00 - 14:50

25-05-2023

Thôn Lân Kẽm Điện lực Bắc Sơn 10:00 - 11:30

25-05-2023

Thôn Nam Lân Điện lực Chi Lăng 09:30 - 11:00

25-05-2023

Thôn Quang Tiến Điện lực Bắc Sơn 08:00 - 09:30

25-05-2023

Thôn Nam Lân Điện lực Chi Lăng 08:00 - 09:20

25-05-2023

Xã Gia Cát Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 16:30

25-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 06:30

25-05-2023

Xã Tân Liên Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 16:30

25-05-2023

Thôn Tồng Lọt Điện lực Chi Lăng 15:45 - 17:15

24-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 15:00 - 16:30

24-05-2023

Thôn Bình An Điện lực Bắc Sơn 14:30 - 16:00

24-05-2023

KH: Xã Liên Hội. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 16:00

24-05-2023

KH: Thôn Vĩnh Lại, Nà Bung. Điện Lực Văn Quan 14:00 - 16:00

24-05-2023

Thôn Phố cũ Điện lực Chi Lăng 14:00 - 15:20

24-05-2023

KH: Thôn Đại An. Điện Lực Văn Quan 09:30 - 11:30

24-05-2023

Thôn Suối Tát Điện lực Bắc Sơn 09:00 - 10:30

24-05-2023

KH thôn Khuổi Bây xã Khánh Long Điện Lực Tràng Định 09:00 - 11:30

24-05-2023

Thôn Thạch Lương Điện lực Chi Lăng 07:30 - 11:30

24-05-2023

KH: Phố Điềm he. Điện Lực Văn Quan 07:00 - 09:00

24-05-2023

Xã Yên Trạch Điện lực Thành phố Lạng Sơn 07:00 - 09:00

24-05-2023

Thôn Pò Đứa, Khòn Pát xã Mai Pha, xã Yên Trạch Điện lực Thành phố Lạng Sơn 07:00 - 09:00

24-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 06:30

24-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 16:30

24-05-2023

Một phần khu cầu 10 Thị trấn Hữu Lũng Điện lực Hữu lũng 05:00 - 10:00

24-05-2023

Xã Yên Trạch Điện lực Thành phố Lạng Sơn 05:00 - 09:00

24-05-2023

KH huyện Tràng Định Điện Lực Tràng Định 03:00 - 03:10

24-05-2023

Xã Gia Cát, thôn Nà Chuông Điện lực Thành phố Lạng Sơn 15:00 - 16:30

23-05-2023

Xã Vân Thủy, Chiến Thắng, Vân An, Liên Sơn Điện lực Chi Lăng 13:00 - 13:05

23-05-2023

Xã Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lăng. Điện lực Bắc Sơn 11:30 - 11:35

23-05-2023

Kh Thôn Cốc Nhảng xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng Điện Lực Văn Lãng 08:30 - 09:30

23-05-2023

Xã Chiêu Vũ, một phần xã Vũ Lăng Điện lực Bắc Sơn 08:00 - 11:30

23-05-2023

Xã Yên Trạch Điện lực Thành phố Lạng Sơn 07:00 - 09:00

23-05-2023

Thôn Pò Đứa, Khòn Pát xã Mai Pha, xã Yên Trạch Điện lực Thành phố Lạng Sơn 07:00 - 09:00

23-05-2023

KH xã (Trùng Quán cũ), huyện Văn Lãng Điện Lực Văn Lãng 07:00 - 09:00

23-05-2023

Xã Hồng Phong,Hoa Thám, Hưng Đạo , Quý Hòa, Vĩnh, Yên Lỗ và 1 phần Thị Trấn Bình Gia Điện lực Bình Gia 06:00 - 06:05

23-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật