Lịch cúp điện Tuy Đức - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tuy Đức - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đắk Nông

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tuy Đức - Đắk Nông

Lịch cúp điện Tuy Đức - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tuy Đức - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tuy Đức - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Tuy Đức Đắk Nông những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T004 Thôn 3 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T005 Bon Dak Huych Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T006 Thôn 2 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T007 Thôn Tuy Đức ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T009 Đội 9 Quảng Trực (Bon Dak Huych) ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T010 Bon Đăkhuyh Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T011 Thôn 1 Đăkbukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T014 Thôn 2 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T032 BonBuLum Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T033 Thôn Tuy Đức ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T045 Thôn Tuy Đức ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T049 Thôn 9 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T074 ĐD471 BonBuSop Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T077 ĐD471 BonBuDar Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T102 Thôn 2 Xã ĐẮk Bút Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T103 Thôn 3 Xã Đắk Bút Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T104 Xã Đắk Bút Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T117 Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T118 Xã Quảng Trực ĐD471 ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T119 Xã ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T124 Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T128 Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T139 xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T154 Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T243 Đồn 9 thôn Tuy Đức Xã Đắk But Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T246 Thôn Tuy Đức Xã Đắk Búk So ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T253 Thôn 09 Xã Đắk Búk So ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T254 Thôn 02 Xã Đắk Búk So ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Thôn 1, Xã Đắk Búk So ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T256 Bon Bu Gia Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T257 BonBuSop Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T258 BonBuLum Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T262 Bon ĐăkHuych Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T263 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T264 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T265 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T370 Thôn Tuy Đức Xa Đăk Buk Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T371 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T372 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T392 BonBuDắp Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T394 Thôn 1 Xã Đăk Buk Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T399 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T406 Đội Sản Xuất 4 Xã Quảng Trực(2 MBA) ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T407 BonBuDăr Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T551 Thôn 2 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T683 Thôn 3 DakBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T689 BonBupRang I Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T690 BonBupRang II Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T760 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T761BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T797 Thôn Tuy Đức Xã ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T835 BonBuDak Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T836 Thôn 9 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T890 Thôn 2 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T899 TBA CC Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
TBA CÔNG CỘNG Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T008 Thôn 2 - ĐăkBukSo - Tuy Đức ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T107 Thôn 9 Xã Đăkbukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T126 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công Ty Cổ Phần Đường Bộ Đăk lăk ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T172 Thôn 1 Xã Đắk Bút Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công ty TNHH MTV NT Vân Linh Đắk Nông ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công ty TNHH Duy Đinh Việt Nam ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công ty TNHH NHY Solar Việt Nam ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công ty TNHH NL Phát Đạt ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công ty TNHH NL Trường Minh ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T259 Thôn Tuy Đức Xã Đắk But Sor ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
BQL dự án & phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
Công ty cổ phần vật liệu bền vững Việt Nam ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T267 Dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T278 Trang trại nuôi vịt thịt 19800 con-Trang trại Biên Hoa ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T424 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T611 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T693 Thôn 2 Quảng Tâm ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T725 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T865 Thôn 2 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T866 Thôn 2 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 01:26 - 03:26

29-01-2023

cắt khẩn cấp LBS400-182(ĐD471ĐSO) do sự cố
T102 Thôn 2 Xã ĐẮk Bút Sor ĐL Tuy Đức 07:30 - 11:30

18-01-2023

Điện lực Tuy Đức thay công tơ tổng TBA T102(ĐD471ĐSO), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị.
T104 Xã Đắk Bút Sor ĐL Tuy Đức 07:30 - 11:30

18-01-2023

Điện lực Tuy Đức thay công tơ tổng TBA T104(ĐD471ĐSO), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị.
T107 Thôn 3 xã Đắk Tík(2 MBA) ĐL Tuy Đức 07:30 - 11:30

18-01-2023

Điện lực Tuy Đức thay công tơ tổng TBA T107(ĐD477ĐRL2), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị.
T564 ĐakMre1 Quảng Tân ĐL Tuy Đức 07:30 - 11:30

18-01-2023

Điện lực Tuy Đức thay công tơ tổng TBA T564(ĐD471ĐRL2), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị.
T893 ĐakTiên ĐăkRung ĐL Tuy Đức 07:30 - 11:30

18-01-2023

Điện lực Tuy Đức thay công tơ tổng TBA T893(ĐD471ĐSO), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị.
T725 BonĐăkHuých Xã Quảng Trực ĐL Tuy Đức 07:30 - 11:30

18-01-2023

Điện lực Tuy Đức thay công tơ tổng TBA T725(ĐD471ĐSO), kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị
T126 ĐăkBukso ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

16-01-2023

Công ty TNHH Thiết bị Điện Đông Nam thi công lắp xà, phụ kiện và đấu nối 0,01km dây As/XLPE-70mm từ trụ 455/104(ĐD471ĐSO) đến đầu vào FCO TBA T278(ĐD471ĐSO) XDM tại trụ 455/104/1(không đóng FCO). Thuộc công trình xây dựng mới đường dây trung áp và TBA 50kVA-22/0,4kV cấp điện cho trang trại Biên Hoa tại thôn Tuy Đức, xã ĐăkBukSo, huyện Tuy Đức.
T001 Thôn 2 ĐăkRtih ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

05-01-2023

[Đột xuất] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

05-01-2023

[Đột xuất] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
Công ty TNHH NVP Việt Nam ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

05-01-2023

[Đột xuất] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
Công ty TNHH VVT Việt Nam ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

05-01-2023

[Đột xuất] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
Công ty TNHH NHY Việt Nam ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

05-01-2023

[Đột xuất] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
T014 Xã Quảng Tâm ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
Thôn 03 Xã Đắk R'Tíh ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
T255 BonBuNo B xã Quảng Tâm ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
T628 BonBuNo Quảng Tâm ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
T843 Thôn 3 ĐăkTih ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
T890 ĐD474 BonBuNơ Quảng Tâm ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
Công ty TNHH ĐT & PT NL Thành Công ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
Công ty TNHH ĐT & PT NL Tái Tạo Đắk Nông ĐL Tuy Đức 08:00 - 17:00

29-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)) để Điện lực Tuy Đức vệ sinh bảo dưỡng đường dây trung áp và TBA tại khoảng trụ 274-320(ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-36 đến sau DCL400-78(ĐD471ĐSO)].
T001 Thôn 2 ĐăkRtih ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

28-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

28-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.
Công ty TNHH NVP Việt Nam ĐL Tuy Đức 06:30 - 18:00

28-12-2022

[Kế hoạch] Cô lập ĐD477ĐRL2 (sau trụ tách lèo 209 đến trước DCL400-44) để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng HIGG thi công trồng thay trụ 212(ĐD477ĐRL2); nâng chụp đầu trụ 211, 213(ĐD477ĐRL2); thay 270m dây AC-120mm2 từ trụ 210-212(ĐD477ĐRL2), lắp xà, kéo căng đấu nối 35m dây ACX-95mm2 từ trụ 212 đến đầu vào MC484(ĐD477ĐRL2) tại trụ 212/1 XDM (không đóng MC484) thuộc dự án điện NLMT của Công ty TNHH Quang Trung Việt Nam chuyển đấu nối sang tuyến đường dây XDM.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật