Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đắk Nông

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Krông Nô - Đắk Nông

Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T316 - Thôn Đắk Na xã Tân Thành ( 56/138/139 - DD 479KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 13:00

22-05-2024

Điện lực Krông Nô thu hồi trụ B4 thuộc lưới điện TBA T316(ĐD479KRN)
T304 - Công ty TNHH Hội tụ năng lượng sạch VN ( 56/38/36/4 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T309 - Công ty TNHH Giọt Nắng Vàng ( 56/38/36/2/1 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T275 -Tổ dan phố 4 TT Đắk Mâm ( 56/21 -ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T276 - Bon Broih TT Đắk Mâm ( 56/49 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T170 - Đèn chiếu sáng - TT Đăk mâm ( 56/17 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T248 - Thôn Đăk Lập xã Đăk Drô ( 56/38/45 ĐD479.KRN) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T249 - Buôn Jôk Linh TT Đắk Mâm ( 56/67/21 ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T128 - Tổ 7 TT.Đăk Mâm ( 56/30 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T154 - Thôn Đăk Hà TT.ĐăkMâm ( 56/38/9 -ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T195 - Bon Yôk Linh TT Đăk Mâm ( 56/67/10 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T120 - Buôn Yôk Linh TT.ĐăkMâm ( 56/67/13 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T119 - Thôn Đăk Hà TT.Đăk Mâm ( 56/38/26 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T14 - Bon Broi TT.Đăk Mâm ( 56/82 - ĐD479.KRN) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T13 - Bon Yôk Link TT.Đăk Mâm ( 56/68 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T12 - Thôn Đắk Hà TT.Đăk Mâm ( 56/37 - ĐD479.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 16:00

23-05-2024

[ĐX] cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-8 đến trước DCL400-73) để Điện lực Krông Nô xử lý xà nghiêng tại trụ 56/42 (ĐD479KRN) mất an toàn do thiên tai
T262 - BCHQS - Thao trường Đức Xuyên 2 ( 249/94 Đ D471.KRN ) Điện lực Krông Nô 07:00 - 11:00

24-05-2024

Điện lực Krông Nô thay TI định kỳ TBA T262(ĐD471KRN)
T263 - Thủy lợi Nam Xuân- (289/99 ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 07:00 - 11:00

24-05-2024

Điện lực Krông Nô thay TI định kỳ TBA T263(ĐD475KRN)
T153 - Cty Phú Gia Phát- Xã Buôn Choah ( 155/5 - ĐD477.KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 12:00

24-05-2024

Điện lực Krông Nô thay TI định kỳ TBA T153(ĐD477KRN)
T100 - Cty khai thác CTTL-trạm bơm xã Buôn Chóah ( 284/19 - ĐD477.KRN ) Điện lực Krông Nô 11:00 - 15:00

24-05-2024

Điện lực Krông Nô thay TI định kỳ TBA T100(ĐD477KRN)
T63 - Thôn Jang Cách xã Đăk Drô ( 33 - ĐD471.KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 17:00

25-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (trước DCL400-203) để Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm CSV tại trụ 00(ĐD471KRN)
T181 - Thôn Jang Cách xã Đăk Drô ( 46 - ĐD471.KRN) Điện lực Krông Nô 08:00 - 17:00

25-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (trước DCL400-203) để Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm CSV tại trụ 00(ĐD471KRN)
T320 - Thôn Quảng Hà xã Nâm Ndir ( 82/4 - ĐD471KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 17:00

25-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (trước DCL400-203) để Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm CSV tại trụ 00(ĐD471KRN)
T123 - Thôn Jang Cách xã Đăk Drô ( 33/14 - ĐD471.KRN) Điện lực Krông Nô 08:00 - 17:00

25-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (trước DCL400-203) để Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm CSV tại trụ 00(ĐD471KRN)
T42 - Thôn Quảng Hà xã Nâm Nđir ( 75 - Đ D471.KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 17:00

25-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (trước DCL400-203) để Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm CSV tại trụ 00(ĐD471KRN)
Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông

Lịch Cúp Điện Krông Nô Đắk Nông những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T129 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 146/73/4 - ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T31 -Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (146/72 - ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T246 - Thôn Quảng Hà xã Đắk Sôr ( 146/73/9 - ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T51 - Cty Liên Thành (thác Dray sap) (146/104 - ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T118 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 146/79/8 - ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T245 - Thôn Đức Lập xã Đắk Sôr ( 146/84 -ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T189 - Thôn Đức Lập xã Đăk Sôr (146/95 - ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T290 - Công ty CP ĐT TM DV XK Mộc Trà ( 146/81/8 Đ D475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T291 - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MIỀN NAM PEARLL ( 146/81/11 Đ D475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T292 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LINH LAN ( 146/81/13 ĐD475.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 15:00

17-05-2024

[KH] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô lắp chụp đầu trụ tại trụ 146/79/1 (ĐD475KRN)
T174 - Viettel Đăklăk ( 535/99/9 - ĐD471.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:30 - 16:00

16-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (sau LBFCO400-180) để Điện lực Krông Nô thay dây buộc cổ sứ đỉnh từ trụ 477/99/2 đến trụ 477/99/14(ĐD471KRN) [CT SCL năm 2024]
Tự dùng dự phòng thủy điện Buôn TuarSa Điện lực Krông Nô 06:30 - 16:00

16-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (sau LBFCO400-180) để Điện lực Krông Nô thay dây buộc cổ sứ đỉnh từ trụ 477/99/2 đến trụ 477/99/14(ĐD471KRN) [CT SCL năm 2024]
T241 - Trạm bơm UBND xã Nam Ka (477/99/6/1- DD471.KRN) Điện lực Krông Nô 06:30 - 16:00

16-05-2024

[KH] cô lập ĐD471KRN (sau LBFCO400-180) để Điện lực Krông Nô thay dây buộc cổ sứ đỉnh từ trụ 477/99/2 đến trụ 477/99/14(ĐD471KRN) [CT SCL năm 2024]
T224 - Buôn Lách Ló xã Nam Ka ( 188/99/142 - ĐD471.KRN Điện lực Krông Nô 14:00 - 17:00

15-05-2024

Cô lập TBA T224(ĐD471KRN) theo thông báo chính thức ngừng cấp điện ngày 14/5/2024 của Điện lực Krông Nô (Khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán điện: không thanh toán tiền điện)
T277 - Bùi Thị Minh ( 547/1 ĐD471 .KRN ) Điện lực Krông Nô 14:00 - 17:00

15-05-2024

Cô lập TBA T277(ĐD471KRN) theo thông báo chính thức ngừng cấp điện ngày 14/5/2024 của Điện lực Krông Nô (Khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán điện: không thanh toán tiền điện)
T167 - Bà Đỗ Thị Hường Thôn Jang Cách xã Đăk Drô (79/1 - ĐD473.KRN Điện lực Krông Nô 14:00 - 17:00

15-05-2024

Cô lập TBA T167(ĐD473KRN) theo thông báo chính thức ngừng cấp điện ngày 14/5/2024 của Điện lực Krông Nô (Khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán điện: không thanh toán tiền điện)
T327 - Thôn Giang Cách xã Đắk Drô ( 42 - Đ D473KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 11:00

11-05-2024

[ĐX] Cô lập ĐD473KRN (trước DCL400-156) để Điện lực Krông Nô thay sứ đứng pha giữa bị vỡ tại trụ 99(ĐD473KRN)
T324 - Thôn Đắk Tâm xã Đắk Drô ( 67 - ĐD473KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 11:00

11-05-2024

[ĐX] Cô lập ĐD473KRN (trước DCL400-156) để Điện lực Krông Nô thay sứ đứng pha giữa bị vỡ tại trụ 99(ĐD473KRN)
T108 - Thôn Jang Cách xã Đăk Drô (81- ĐD473.KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 11:00

11-05-2024

[ĐX] Cô lập ĐD473KRN (trước DCL400-156) để Điện lực Krông Nô thay sứ đứng pha giữa bị vỡ tại trụ 99(ĐD473KRN)
T167 - Bà Đỗ Thị Hường Thôn Jang Cách xã Đăk Drô (79/1 - ĐD473.KRN Điện lực Krông Nô 08:00 - 11:00

11-05-2024

[ĐX] Cô lập ĐD473KRN (trước DCL400-156) để Điện lực Krông Nô thay sứ đứng pha giữa bị vỡ tại trụ 99(ĐD473KRN)
T157 - Thôn Đăk Tâm xã Đăk Drô ( 101 - ĐD473.KRN ) Điện lực Krông Nô 08:00 - 11:00

11-05-2024

[ĐX] Cô lập ĐD473KRN (trước DCL400-156) để Điện lực Krông Nô thay sứ đứng pha giữa bị vỡ tại trụ 99(ĐD473KRN)
T296 - Công ty Vật liệu điện và cơ khí Đà Nẵng ( 169/55/2 - ĐD473.KRN ) Điện lực Krông Nô 06:00 - 10:00

11-05-2024

[ĐX] Cô lập ĐD473KRN (sau LBFCO400-68) để: Công ty TNHH MTV Vật liệu điện và Cơ khí Đà Nẵng thay 01 bát sứ pha B bị vỡ tại trụ 169/55/2 (ĐD473KRN) đoạn đường dây cấp điện cho TBA T296(ĐD473KRN).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật