Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đắk Nông

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Krông Nô - Đắk Nông

Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Krông Nô - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T26 -Thôn Phú Thuận xã Quảng Phú ( 455 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 13:00

08-02-2023

Điện lực Krông Nô thay CSV có nhiệt độ bất thường tại TBA T26(ĐD471KRN)
T13 - Bon Yôk Link TT.Đăk Mâm ( 56/68 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 08:30 - 13:00

08-02-2023

Điện lực Krông Nô chuyển lưới hạ áp sang trụ XDM để xử lý khoảng cách pha đất vượt đường tại trụ 56/67 TBA T13(ĐD479KRN)
T32 - Thôn Quảng Đà xã Đăk Sôr ( 222 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

09-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T32(ĐD475KRN)
T33 - Thôn Đắk Thanh xã Nam Xuân ( 274 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

09-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T33(ĐD475KRN)
T98 - Thôn Nam Thanh xã Nam Xuân ( 245 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

09-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T98(ĐD475KRN)
T86 - Thôn Lương Sơn xã Nam Xuân ( 359/20/7 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

09-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T86(ĐD475KRN)
T85 - Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 359/47 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

09-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T85(ĐD475KRN)
T34 - Thôn Đắk Hợp xã Nam Xuân ( 287/10 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:30 - 12:00

10-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T86(ĐD475KRN)
T80 - Thôn Nam Ninh xã Nâm NĐir ( 209/1 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

10-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM BS 2022 tại TBA T80 (ĐD471KRN)
T288 - Thôn Xuyên Tân xã Đức Xuyên ( 282/9 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

10-02-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T288(ĐD471KRN)

Lịch Cúp Điện Krông Nô Đắk Nông những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T102 - Trại chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô ( 535/17/66/2 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

17-01-2023

Điện lực Krông Nô thay công tơ tổng định kỳ TBA T102(ĐD471KRN).
T1 -Tổ 4 TT. ĐăkMâm ( 56 - Đ D479.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 11:00

13-01-2023

Điện lực Krông Nô xử lý phát nhiệt cọc trung tính MBA TBA T1(ĐD479KRN)
T272 - Thôn Đắk Hưng TT Đắk Mâm ( 289/83- ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

13-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T272(ĐD475KRN)
T287 - Thôn Ninh Giang xã Buôn Choach ( 275/2 - ĐD477.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

13-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T287(ĐD477KRN)
T289 - Tổ 3 TT Đăks Mâm ( 49/8- ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

13-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T289(ĐD479KRN)
T259 - Thôn Phú Thuận xã Quảng Phú ( 433 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

12-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T259(ĐD471KRN)
T284 - Bon Sa Bốk xã Ea Rbin ( 277/90 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

12-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T284(ĐD471KRN)
T25 - Thôn Phú Trung xã Quảng Phú ( 418 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

12-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T25(ĐD471KRN)
T91 - Thôn Xuyên Hà xã Đức Xuyên ( 249/9/3 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 17:00

12-01-2023

Kế hoạch] Cô lập ĐD471KRN (sau DCL400-176) để Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV, hoán đổi xà sứ đỡ và xà FCO, quấn tôn chống động vật trụ TBA, vệ sinh bảo dưỡng TBA T93(ĐD471KRN) [sau DCL400-176].
T92 - Thôn Xuyên Hà xã Đức Xuyên ( 249/14/2 - ĐD471.KRN) ĐL Krông Nô 08:00 - 17:00

12-01-2023

Kế hoạch] Cô lập ĐD471KRN (sau DCL400-176) để Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV, hoán đổi xà sứ đỡ và xà FCO, quấn tôn chống động vật trụ TBA, vệ sinh bảo dưỡng TBA T93(ĐD471KRN) [sau DCL400-176].
T93 - Buôn Đá Kẹp xã Đức Xuyên ( 249/33 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 17:00

12-01-2023

Kế hoạch] Cô lập ĐD471KRN (sau DCL400-176) để Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV, hoán đổi xà sứ đỡ và xà FCO, quấn tôn chống động vật trụ TBA, vệ sinh bảo dưỡng TBA T93(ĐD471KRN) [sau DCL400-176].
T274 - Thôn Phú Lợi xã Đắk Nang ( 310 - ĐD471 .KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

12-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T274(ĐD471KRN)
T285 - Thôn Phú Mỹ xã Đắk Nang ( 311/11/9 ĐD471 .KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

12-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T285(ĐD471KRN)
T220 - BCHQS tỉnh Đăk Nông _ Thao trường Đức Xuyên ( 249/66 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 17:00

12-01-2023

Kế hoạch] Cô lập ĐD471KRN (sau DCL400-176) để Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV, hoán đổi xà sứ đỡ và xà FCO, quấn tôn chống động vật trụ TBA, vệ sinh bảo dưỡng TBA T93(ĐD471KRN) [sau DCL400-176].
T232 - Cty khai thác CTTL - Buôn Choih Đức Xuyên( 249/34 - ĐD471KRN) ĐL Krông Nô 08:00 - 17:00

12-01-2023

Kế hoạch] Cô lập ĐD471KRN (sau DCL400-176) để Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV, hoán đổi xà sứ đỡ và xà FCO, quấn tôn chống động vật trụ TBA, vệ sinh bảo dưỡng TBA T93(ĐD471KRN) [sau DCL400-176].
T262 - BCHQS - Thao trường Đức Xuyên 2 ( 249/94 Đ D471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 17:00

12-01-2023

Kế hoạch] Cô lập ĐD471KRN (sau DCL400-176) để Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV, hoán đổi xà sứ đỡ và xà FCO, quấn tôn chống động vật trụ TBA, vệ sinh bảo dưỡng TBA T93(ĐD471KRN) [sau DCL400-176].
T106 - Thôn Đăk Hoa xã Tân Thành (56/143 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

11-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T106(ĐD479KRN)
T110 - Thôn Đăk Lưu xã Tân Thành (56/138/30/17 - ĐD479.KRN) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

11-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T110(ĐD479KRN)
T111 - Cty Quản lý CTTL ( 24A/33/31 - Đ D475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:30 - 18:30

11-01-2023

[Kế hoạch] Cô lập ĐD475KRN (sau FCO400-131) để Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trung áp tại khoảng trụ 24A/33/20 đến 24A/33/30 (ĐD475KRN) [sau FCO400-131].
T137 - Cty CP cấp nước SH - Đập thủy lợi Buôn K62 (24A/33/32 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:30 - 18:30

11-01-2023

[Kế hoạch] Cô lập ĐD475KRN (sau FCO400-131) để Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trung áp tại khoảng trụ 24A/33/20 đến 24A/33/30 (ĐD475KRN) [sau FCO400-131].
T164 - Ông Trần Trung Thiện- Đập Buôn K62 xã Đăk Drô ( 24A/33/33 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:30 - 18:30

11-01-2023

[Kế hoạch] Cô lập ĐD475KRN (sau FCO400-131) để Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trung áp tại khoảng trụ 24A/33/20 đến 24A/33/30 (ĐD475KRN) [sau FCO400-131].
T166 - Ông Đỗ Công Quý Thôn Đăk Tâm xã Đăk Drô( 24A/33/23/15 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:30 - 18:30

11-01-2023

[Kế hoạch] Cô lập ĐD475KRN (sau FCO400-131) để Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trung áp tại khoảng trụ 24A/33/20 đến 24A/33/30 (ĐD475KRN) [sau FCO400-131].
T202 - Thôn Đăk Lưu xã Tân Thành ( 198/21 - ĐD473.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

11-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T202(ĐD473KRN)
T260 - Thôn Thanh Thái xã Nâm Nung ( 204/6 ĐD473.KRN) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

11-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T260(ĐD473KRN)
T271 - Bon RCập xã Nâm Nung ( 199/4 Đ D473.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

11-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T271(ĐD473KRN)
T249 - Buôn Jôk Linh TT Đắk Mâm ( 56/67/21 ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 11:00 - 13:00

06-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T249(ĐD479KRN)
T78 - Thôn Quảng Đà xã Đăk Sôr ( 203 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 10:00 - 13:00

06-01-2023

Điện lực Krông Nô VSBD TBA T78(ĐD475KRN)
T276 - Bon Broih TT Đắk Mâm ( 56/49 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 10:00 - 12:00

06-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T276(ĐD479KRN)
T248 - Thôn Đăk Lập xã Đăk Drô ( 56/38/45 ĐD479.KRN) ĐL Krông Nô 09:00 - 12:00

06-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T248(ĐD479KRN)
T65 - Thôn Nam Thuận xã Nam Đà ( 96/5/14 - Đ D475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 11:00

06-01-2023

Điện lực Krông Nô VSBD TBA T65(ĐD475KRN)
T275 -Tổ dan phố 4 TT Đắk Mâm ( 56/21 -ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

06-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T275(ĐD479KRN)
T80 - Thôn Nam Ninh xã Nâm NĐir ( 209/1 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

05-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T80(ĐD471KRN)
T288 - Thôn Xuyên Tân xã Đức Xuyên ( 282/9 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

05-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T288(ĐD471KRN)
T243 - Thôn Nam Xuân xã Nâm Ndir (184- ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 10:00 - 12:00

05-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T243(ĐD471KRN)
T79 - Thôn Nam Giao xã Nâm NĐir ( 184/11/8 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 09:00 - 12:00

05-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T793(ĐD471KRN)
T273 - Bon Đắk Pri xã Nâm N'Đir ( 127/7 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

05-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T273(ĐD471KRN)
T81 - Thôn Nam Tân xã Nam Đà ( 96/5/48/8 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

04-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T81(ĐD475KRN)
T82- Thôn Nam Tân xã Nam Đà ( 96/5/70 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

04-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T82(ĐD475KRN)
T10 - Thôn Nam Hải xã Nam Đà ( 96/65 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 10:00 - 12:00

04-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T10(ĐD475KRN).
T4 - Trung tâm xã Nam Đà ( 96/12 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 09:00 - 12:00

04-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM 2023 tại TBA T4(ĐD475KRN).
T255- Thôn Nam Thanh, xã Nam Đà ( 127 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

04-01-2023

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM BS 2022 tại TBA T255(ĐD475KRN).
T13 - Bon Yôk Link TT.Đăk Mâm ( 56/68 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 16:00

29-12-2022

Điện lực Krông Nô hoán đổi MBA 100kVA-22/0,4kV, TI, Áp tô mát TBA T183(ĐD479KRN) với MBA 160kVA-22/0,4kV, TI, áp tô mát TBA T13(ĐD479KRN) để CQT TBA T183 tại TBA T13(ĐD479KRN)
T93 - Buôn Đá Kẹp xã Đức Xuyên ( 249/33 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 16:00

29-12-2022

Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T93(ĐD471KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV
T156 - Bon Ja Ráh xã Nâm Nung ( 198/8 - ĐD473.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 16:00

29-12-2022

Điện lực Krông Nô mượn MBA 100kVA -22/0,4kV để nâng công suất TBA T156(ĐD473KRN) từ 50kVA lên 100kVA-22/0,4kV.
T183 - Buôn Bróih TT.ĐăkMâm (56/109 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 16:00

29-12-2022

Điện lực Krông Nô hoán đổi MBA 100kVA-22/0,4kV, TI, Áp tô mát TBA T183(ĐD479KRN) với MBA 160kVA-22/0,4kV, TI, áp tô mát TBA T13(ĐD479KRN) để CQT TBA T183 tại TBA T13(ĐD479KRN)
T212 - Thôn Phú Thuận xã Quảng Phú ( 477/8 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 16:00

29-12-2022

Điện lực Krông Nô mượn MBA 50kVA -22/0,4kV thu hồi từ TBA T93 để nâng công suất TBA T212(ĐD471KRN) từ 30kVA lên 50kVA-22/0,4kV.
T106 - Thôn Đăk Hoa xã Tân Thành (56/143 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T107 - Thôn Đăk Hoa xã Tân Thành ( 56/181 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T158 - Thôn Đăk Hoa xã Tân Thành ( 56/165 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T183 - Buôn Bróih TT.ĐăkMâm (56/109 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T201 - Thôn Đăk Hoa xã Tân Thành ( 56/126 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T218 - Thôn Đăk Lưu xã Tân Thành (56/187 - ĐD479KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T247 - Thôn Đăk Hà TT Đắk Mâm (56/104/16 ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T162 - TT NSH & VSMT-Thôn Đăk Hoa xã Tân Thành ( 56/165/4 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T265 - Công ty Ngọc Thịnh - (56/200/1- ĐD473.KRN) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD473KRN (sau DCL400-22) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T297 - Công ty Quốc Bảo ( 56/106/15 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T298 - Công ty Hoa Linh Lam ( 56/106/19 - ĐD479.KRN ) ĐL Krông Nô 07:30 - 17:00

29-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD479KRN (sau DCL400-136 đến trước DCL400-15) để Điện lực Krông Nô xử lý và gia cố lại móng trụ 56/140(ĐD479KRN) [sau DCL400-136 đến trước DCL400-15, trước DCL400-22] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T117 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 1146/58/3 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T118 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 146/79/8 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T29 - Thôn Đắk Thành xã Đăk Sôr ( 147 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T30 -Thôn Đák Cao xã Đăk Sôr ( 1146/37 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T31 -Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (146/72 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T77 - Thôn Đăk Thành xã Đăk Sôr ( 169 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T127 - Thôn Đăk Trung xã Đăk Sôr ( 146/14 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T129 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 146/73/4 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T175 - Thôn Nam Thạnh xã Nam Đà ( 123 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T187 - Thôn Nam Thạnh Xã Nam Đà ( 107 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T189 - Thôn Đức Lập xã Đăk Sôr (146/95 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T214 - Thôn Đăk Thành xã Đăk Sôr ( 132- ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T244 - Thôn Nam Cao Xã Đắk Sôr (146/46- ĐD475.KRN) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T245 - Thôn Đức Lập xã Đắk Sôr ( 146/84 -ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T246 - Thôn Quảng Hà xã Đắk Sôr ( 146/73/9 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T254- Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà ( 119/14- ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T51 - Cty Liên Thành (thác Dray sap) (146/104 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T72 - Trường THPT Trần Phú xã Đăk Sôr ( 175/1 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T290 - Công ty CP ĐT TM DV XK Mộc Trà ( 146/81/8 Đ D475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T291 - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MIỀN NAM PEARLL ( 146/81/11 Đ D475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T292 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LINH LAN ( 146/81/13 ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

28-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-2 đến trước DCL400-130) để Điện lực Krông Nô thay và bổ sung móng tại trụ 131(ĐD475KRN) [sau DCL400-2 đến trước DCL400-130] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T44 - Thôn Nam Xuân xã Nâm N'đir ( 166/1 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 10:00 - 12:00

23-12-2022

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM BS tại TBA T44(ĐD471KRN)
T122 - Thôn Nam Tân xã Nâm NĐir ( 154/5 - ĐD471.KRN ) ĐL Krông Nô 09:00 - 12:00

23-12-2022

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM BS tại TBA T122(ĐD471KRN)
T42 - Thôn Quảng Hà xã Nâm N'đir ( 75 - Đ D471.KRN ) ĐL Krông Nô 08:00 - 12:00

23-12-2022

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM BS tại TBA T42(ĐD471KRN)
T117 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 1146/58/3 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 12:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để đóng lại DCL400-206(ĐD475KRN) sau khi công tác xong
T30 -Thôn Đák Cao xã Đăk Sôr ( 1146/37 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 12:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để đóng lại DCL400-206(ĐD475KRN) sau khi công tác xong
T127 - Thôn Đăk Trung xã Đăk Sôr ( 146/14 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 12:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để đóng lại DCL400-206(ĐD475KRN) sau khi công tác xong
T244 - Thôn Nam Cao Xã Đắk Sôr (146/46- ĐD475.KRN) ĐL Krông Nô 12:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để đóng lại DCL400-206(ĐD475KRN) sau khi công tác xong
T117 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 1146/58/3 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 08:30

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để cắt DCL400-206(ĐD475KRN) phục vụ công tác
T118 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 146/79/8 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T30 -Thôn Đák Cao xã Đăk Sôr ( 1146/37 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 08:30

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để cắt DCL400-206(ĐD475KRN) phục vụ công tác
T31 -Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr (146/72 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T127 - Thôn Đăk Trung xã Đăk Sôr ( 146/14 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 08:30

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để cắt DCL400-206(ĐD475KRN) phục vụ công tác
T129 - Thôn Quảng Hà xã Đăk Sôr ( 146/73/4 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T189 - Thôn Đức Lập xã Đăk Sôr (146/95 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T244 - Thôn Nam Cao Xã Đắk Sôr (146/46- ĐD475.KRN) ĐL Krông Nô 06:30 - 08:30

22-12-2022

[Đột xuất] Cắt LBS400-14(ĐD475KRN) để cắt DCL400-206(ĐD475KRN) phục vụ công tác
T245 - Thôn Đức Lập xã Đắk Sôr ( 146/84 -ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T246 - Thôn Quảng Hà xã Đắk Sôr ( 146/73/9 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T51 - Cty Liên Thành (thác Dray sap) (146/104 - ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T290 - Công ty CP ĐT TM DV XK Mộc Trà ( 146/81/8 Đ D475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T291 - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MIỀN NAM PEARLL ( 146/81/11 Đ D475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T292 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LINH LAN ( 146/81/13 ĐD475.KRN ) ĐL Krông Nô 06:30 - 17:00

22-12-2022

[Đột xuất] Cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-206) để Điện lực Krông Nô gia cố lại móng trụ, xử lý trụ 146/73/3 (ĐD475KRN) [sau DCL400-206] bị nghiêng do thiên tai gây ra.
T39 - Bon OL xã Đăk Drô ( 66 - ĐD477.KRN ) ĐL Krông Nô 13:00 - 17:00

21-12-2022

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ CBM BS tại TBA T39(ĐD477KRN)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật