Lịch cúp điện Cư Jút - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cư Jút - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đắk Nông

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Cư Jút - Đắk Nông

Lịch cúp điện Cư Jút - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cư Jút - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cư Jút - Đắk Nông hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T33 Bon U thị trấn Ea Tling.(89/19-DD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 15:00

22-05-2024

Điện lực Cư Jút di dời cột hạ áp B-13/3 đến cột B-13/7 có nguy cơ mất an toàn giao thông và sự cố TBA T33ĐD481CJU)
T267 Cty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải ( trụ 108/68/1A/20A - ĐD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
TBA T6 Công ty TNHH Một Thành Viên chăn nuôi Hải Sơn ( Trụ 108/68/1A/23 ĐD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
TBA T5 Công ty TNHH Một Thành Viên chăn nuôi Hải Sơn ( Trụ 108/68/1A/22 ĐD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
TBA T4 Công ty TNHH Một Thành Viên chăn nuôi Hải Sơn ( Trụ 108/68/1A/21 ĐD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
T8 khối 8 TT Ea Tling (91-ĐD477 ). Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

23-05-2024

Điện lực Cư Jút di dời cột hạ áp C-98/7 có nguy cơ mất an toàn giao thông và sự cố TBA T8ĐD477CJU)
T3 Cồn Dầu giữa (108/68/1-DD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
T2 Cồn dầu 2 (108/68/32-DD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
T1 Cồn dầu 1 (108/102-DD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 16:00

23-05-2024

[KH] cô lập ĐD471F16 (sau FCO400-14) để Điện lực Cư Jút bảo trì, bảo dưỡng ĐD471F16 đoạn từ trụ 108/68÷108/120 và từ trụ 108/68/1A÷108/68/16 (ĐD471F16).
Lịch cúp điện Cư Jút - Đắk Nông

Lịch Cúp Điện Cư Jút Đắk Nông những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA T25 Tách T177(ĐD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

16-05-2024

Điện lực Cư Jút xử lý tiếp xúc xấu tại đầu xuất tuyến hạ áp có nguy cơ mất an toàn và sự cố kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T25(ĐD481CJU)
T55 Buôn Trum xã Đăk Wil (455/1-DD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

16-05-2024

Điện lực Cư Jút xử lý cột hạ áp A-5 bị nghiêng có nguy cơ mất an toàn và sự cố kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T55(ĐD481CJU)
T199 thôn 6 xã Nam Dong ( 245-DD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

16-05-2024

Điện lực Cư Jút xử lý tiếp xúc xấu tại đầu xuất tuyến hạ áp có nguy cơ mất an toàn và sự cố kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T199(ĐD481CJU)
T157 Khu công nghiệp (9/7/21/4-DD479) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

15-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBAT157(ĐD479CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T157(ĐD479CJU)
T302 Tách T125 Thôn 4 Tâm Thắng ( Trụ 24/19 - ĐD479CJU) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

15-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T302(ĐD479CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T302(ĐD479CJU)
TBA T373 (Tách T10) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

15-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T373(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T373(ĐD481CJU)
TBA T217 Tách T125(ĐD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

15-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T217(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T217(ĐD481CJU)
T353 Tách T6 Tâm Thắng ( trụ 64 - ĐD481CJU) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

14-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T353(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T353(ĐD481CJU)
T173 Cầu sắt Tâm Thắng (139-DD481) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

14-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T173(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T173(ĐD481CJU)
T74 Hộ ông Đặng Văn Quyền (235-DD477) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

14-05-2024

Điện lực Cư Jút thay thế định kỳ 03TI TBA T74 (ĐD477CJU)
T267 Cty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải ( trụ 108/68/1A/20A - ĐD471F16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

14-05-2024

Điện lực Cư Jút thay thế định kỳ 02TI TBA T267 (ĐD471F16)
T59 thôn 15 xã Nam Dong (205-DD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

14-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T59(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T59(ĐD481CJU)
Trạm T143 Làng Thái (338/1_DD481) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

10-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T143(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T143(ĐD481CJU)
T147 Thôn Nam Tiến xã Ea Pô( 365/118_481) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

10-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T147(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T147(ĐD481CJU)
T298 Tách T65 Đăk Rông ( Trụ 477/2- ĐD477CJU) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

10-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T298(ĐD477CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T298(ĐD477CJU)
T109 Gần C4 Đắk Rông ( 354/16) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

10-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBAT109(ĐD477CJU) - Công ty TNHH Việt Long thi công di dời đường dây hạ áp và thu hồi cột cũ đoạn từ cột 375 đến cột 384 thuộc TBA T109(ĐD477CJU)
T63 Thôn 16 xã Đắk Rông.(405-DD477) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

09-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBAT63(ĐD477CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T63(ĐD477CJU)
TBA T12 Tách T55&T95(ĐD481) Điện lực Cư Jút 13:00 - 18:00

09-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T12(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T12(ĐD481CJU)
T102 Thôn 9 xã Đắk Wil (482/49/6_ĐD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

09-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T102(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T102(ĐD481CJU)
T101 Thôn 5 xã Đắk Wil (482/87-DD481) Điện lực Cư Jút 08:00 - 13:00

09-05-2024

- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm CBM TBA T101(ĐD481CJU) - Điện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm kết hợp bảo, trì bảo dưỡng TBA T101(ĐD481CJU)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật