Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thốt Nốt - Cần Thơ

Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KV Thới An 1, phường Thuận An. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV TM DV Thanh Thêm trụ 33/17/2/2 – 478TN, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Thái Hùng trụ 55/1 – 478TN, phường Trung Kiên., quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Đông Nam trụ 67/1 - 477N, phường Trung Kiên. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Huỳnh Gia, phường Trung Kiên. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:30 - 13:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Hồ Văn Le, phường Trung Kiên. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Nhật Nhân, phường Trung Kiên. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 15:30 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Đức Minh phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công An quận Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Hồ Thanh Nhanh, phường Trung Nhứt. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm An Điền , phường Trung Nhứt.. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:30 - 13:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Chín Hải 2, phường Thạnh Hòa. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:00 - 15:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH XNK Đại Dương Xanh, phường Thạnh Hòa. quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 15:30 - 16:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ

Lịch Cúp Điện Thốt Nốt Cần Thơ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Thới Bình A, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Cổ Phần Thủy Sản Xuân Lễ - Phường Thới Thuận - quận Thốt Nốt. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:30 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Đại Tây Dương 3 - Phường Thới Thuận - quận Thốt Nốt. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 14:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phúc Lộc 2, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 14:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH Cá Việt Nam - Phường Thới Thuận - quận Thốt Nốt. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tân Lợi, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 14:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 14:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 16:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Tân Phú, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 15:30 - 17:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuộc trạm CS Hải Vân 2 trụ 246/2 – 476TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:30 - 15:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 14:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuộc trạm Công An PCCC trụ 39/1 – 476TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thuộc trạm Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền trụ 30/1 – 476TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bảo Hiểm Xã Hội Thốt Nốt trụ 3/35/12/1 – 478TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Trường Thọ 1, phường Tân Lộc quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Tân Hồng Phúc trụ 20/21/8 – 473TT quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Hiệp Tài, Dầu thực vật Cái Lân quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng Thạnh 1, Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Phúc Lộc 2, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Thới An, Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 14:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty XNK CBLT Cần Thơ. Tại trụ 70/8 – 474TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 15:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS SX kem Vũ Bá Phùng Tại trụ 42/1 – 471TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:30 - 13:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty LT Miền Bắc. Tại trụ 34/3 – 471TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP thủy sản Hải Sáng. Tại trụ 32/1 – 471TT Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phụng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP XNK Phụng Hoàng. Tại trụ 31/1 – 471TT Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường mẫu giáo Tân Lộc 1 trụ 81/131/17/6 – 473TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NTTS Lê Ngọc Sáu trụ 81/131/6/6-473TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:30 - 13:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NTTS Trần Thế Lực trụ 81/51/2/9 – 473TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Thạnh Hưng 2. Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Tân Hưng Sáu Nghĩa. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Sông Hậu Phát. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Ngọc Tâm. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Lê Văn Khái trụ 65/37/1A – 478TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 15:30 - 16:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở NTTS Hoàng Nhâm Tài trụ 65/37/1 – 478TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:00 - 15:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH XD TM Trần Vũ A.E.C trụ 62/21 – 473TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:30 - 13:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Quang Phát trụ 35/1 – 473TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Quang Phát trụ 35/1 – 473TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Quang Phát trụ 34/1 – 473TT. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Hải Vân 2 trụ 246/2 – 476TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 14:00 - 15:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lò gạch Đòng Hiệp trụ 129/39/35/12 – 476TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 12:30 - 13:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lò gạch Phước Hưng 4 trụ 129/39/26/2 – 476TN Điện lực Quận Thốt Nốt 11:00 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Cấp nước Trung Kiên trụ 72/38/1A – 476TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 09:30 - 10:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở NTTS Nguyễn Khắc Định trụ 36/1 – 476TN. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 09:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 12:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 15:30 - 17:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 13:00 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 10:30 - 12:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV KV Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện lực Quận Thốt Nốt 08:00 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 13:00 - 15:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 10:30 - 12:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật