Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thốt Nốt - Cần Thơ

Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực Phưòng Trung Kiên; Phường Thuận Hưng; Phưòng Tân Hưng, quận thốt Nốt; Một phần Quận Ô Môn; Huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 07:30 - 17:00

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KV Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 12:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ 2 - Phường Trung Nhứt – Quận Thốt Nốt, quận Thốt Nốt Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 10:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ 2 - Phường Trung Nhứt – Quận Thốt Nốt, quận Thốt Nốt Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 11:00 - 13:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Long Thạnh A, Long Thạnh 1 - Phường Thốt Nốt – Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 10:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên – Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 10:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ A - Phường Thốt Nốt – Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 10:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ A - Phường Thốt Nốt – Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 11:00 - 13:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tân Phú - Phường Thuận Hưng – Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 11:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt - Cần Thơ

Lịch Cúp Điện Thốt Nốt Cần Thơ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KV Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 12:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KV Tràng Thọ 2 ,phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 12:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật