Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở sấy lúa Nguyễn Văn Giàu - Xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở sấy lúa Nguyễn Thanh Bình - Xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 09:30 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Tâm Lang - Xã Trung An - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 12:30 - 14:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Trí Tính - Xã Trung An - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:30 - 16:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Cờ Đỏ Cần Thơ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 16:00 - 16:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 08:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Trường Tiểu Học Trung An 1 - Xã Trung An - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 16:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 14:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 14:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 14:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:30 - 11:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Hiệp - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 15:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Phú, TT Cờ Đỏ, xã Thới Đông, xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 15:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Thạnh Phú, TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 15:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Trung An, xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai; xã Đông Hiệp, Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ Điện Lực Thới Lai 13:00 - 14:00

17-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:00

17-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai; xã Đông Hiệp, Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ Điện Lực Thới Lai 07:30 - 08:00

17-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 07:30 - 08:00

17-12-2022

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 16:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông, xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Thới Đông, xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 06:30 - 17:00

10-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 16:30

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Hiệp - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 15:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 15:30

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 10:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 11:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật