Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 15:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ - Cần Thơ

Lịch Cúp Điện Cờ Đỏ Cần Thơ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 7 - Xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Hòa - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Hòa - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Trường 1 - Xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Hòa - TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Trường 1 - Xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Trường 1 - Xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Hòa B - TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm 1x400kVA Công ty CP CB phụ phẩm thủy sản Sông Hậu, Xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ. Điện Lực Ô Môn 15:30 - 16:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực phường Thạnh Hoà, quận Thốt Nốt, và một phần Xã Trung An, huyện Cờ Đỏ,TP. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 13:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-TIẾT GIẢM CHỦ ĐỘNG ĐỂ BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN VẬN HÀNH AN TOÀN.
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 13:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lò sấy lúa Nguyễn Văn Thà - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 10:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới, xã Thạnh Lộc_huyện Vĩnh Thạnh và một phần huyện Cờ Đỏ_TP.Cần Thơ. Điện Lực Vĩnh Thạnh 07:30 - 11:30

19-05-2023

Khác-TIẾT GIẢM CHỦ ĐỘNG ĐỂ BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN VẬN HÀNH AN TOÀN
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:30 - 16:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 15:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 14:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:00 - 15:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:30 - 12:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 09:00 - 11:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:30 - 10:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Thạnh, xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 09:00 - 14:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:30 - 16:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 12:30 - 14:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 09:00 - 11:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:00 - 16:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:30 - 12:30

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thắng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 10:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ấp 6, ấp 7 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Ấp 2 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:00

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:00

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:00

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Ấp 3 - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:30 - 16:30

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:30 - 16:30

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 12:30 - 14:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 11:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(KV mất điện: xã Thạnh Lộc - Huyện Vĩnh Thạnh; một phần huyện Cờ Đỏ_TP.Cần Thơ). Điện Lực Vĩnh Thạnh 07:30 - 17:00

19-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 07:30 - 17:00

19-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Công ty CP Cây Trồng Miền Nam – xã Thạnh Phú – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:00 - 15:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Trung Hưng – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 14:00 - 16:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Trung Hưng – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:30 - 12:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NMXX kinh 1 NTCĐ – xã Thạnh Phú – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 09:00 - 11:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 10:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện Lực Cờ Đỏ 01:06 - 03:06

17-04-2023

SCADA
Trạm cấp nước xã Thới Đông - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 11:00

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Cờ Đỏ, xã Thới Đông, xã Thới Xuân, xã Đông Thắng, xã Đông Hiệp - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 07:30 - 16:30

12-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần TT Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú, xã Thới Đông, xã Thới Xuân, xã Đông Thắng, xã Đông Hiệp - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 07:30 - 11:00

12-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới, xã Thạnh Lộc_huyện Vĩnh Thạnh và một phần huyện Cờ Đỏ_TP.Cần Thơ. Điện Lực Vĩnh Thạnh 07:30 - 17:00

30-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

28-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần KV TKV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, một phần KV phường Trung Nhứt, phường Thạnh Hòa, một phần Xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Điện Lực Thốt Nốt 08:00 - 13:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Trung Hưng, xã Trung An, xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 13:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

23-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Trung Hưng, xã Trung Thạnh, xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 13:00

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

21-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 15:00 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 13:00 - 14:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 10:00 - 11:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 16:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Điện Lực Cờ Đỏ 08:00 - 09:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật