Lịch cúp điện Kim Động - Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kim Động - Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hưng Yên

Lịch cúp điện Kim Động - Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kim Động - Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kim Động - Hưng Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
thôn Thanh Sầm, Cống Luận Đồng Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

02-06-2023

thôn Trung Hòa Phú Thịnh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

02-06-2023

Bơm Đào Xá ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 08:30

05-06-2023

Bơm Toàn Tiến ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:00 - 10:00

05-06-2023

Bơm Nghĩa Dân ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:30 - 12:00

05-06-2023

Bơm Tiến Quán ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 15:00

05-06-2023

thôn đóng lương hiệp cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 15:30

05-06-2023

Bơm Đồng Lý ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:30 - 17:00

05-06-2023

thôn tây thịnh thọ vinh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 16:00 - 17:00

05-06-2023

Bơm Cốc Khê ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 08:30

06-06-2023

Bơm Giang ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:00 - 10:00

06-06-2023

Bơm Diên Hồng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:30 - 11:30

06-06-2023

Bơm Song Mai ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 15:00

06-06-2023

Bơm Đồng Quan ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:30 - 17:00

06-06-2023

Lịch cúp điện Kim Động - Hưng Yên

Lịch Cúp Điện Kim Động Hưng Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Thanh sầm - Đồng Thanh - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:30 - 17:00

28-05-2023

Thôn Thanh Cù - Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:00 - 15:00

28-05-2023

Thôn Bằng Ngang - TTLB - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:00 - 11:30

28-05-2023

Thôn Tạ Trung- Chính Nghĩa - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 08:30 - 09:30

28-05-2023

Thôn Cao Xá- Vũ Xá - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 08:00

28-05-2023

Thôn Tam Đa- Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 16:30 - 17:30

27-05-2023

Thôn Bông Hạ - Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 16:00

27-05-2023

Thôn Đống Long - Hùng An - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 14:30

27-05-2023

Thôn Tả Hà - Hùng An - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:00 - 11:30

27-05-2023

Thôn Bông Thượng - Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 08:30 - 09:30

27-05-2023

Thôn Bình Đôi - Vũ Xá - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 08:00

27-05-2023

ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 11:00

26-05-2023

Một phần thôn trung hào phú thịnh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 17:00

23-05-2023

Một phần thôn Cống Luận Đồng Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

23-05-2023

Một phần thôn trung hào phú thịnh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

23-05-2023

một phần Xã Hiệp Cường, Song Mai ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:30 - 16:30

21-05-2023

một phần Xã Hiệp Cường Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 10:00

21-05-2023

một phần Xã Hiệp Cường, Song Mai ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 05:30 - 07:30

21-05-2023

BV huyện Kim Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 05:30 - 16:30

21-05-2023

cụm công nghiệp Lương Bằng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:30 - 16:30

20-05-2023

Một phần xã Toàn Thắng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 12:00

20-05-2023

cụm công nghiệp Lương Bằng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 05:30 - 07:30

20-05-2023

công ty thuân đức 1 ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 05:30 - 16:30

20-05-2023

công ty thuân đức ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 05:30 - 16:30

20-05-2023

ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:00 - 14:00

18-05-2023

thôn trà lâm ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:00

18-05-2023

Thôn Cốc khê- ngũ lão, kim động, Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 08:00 - 16:00

17-05-2023

Thôn Vân Nghệ Xã Mai Động -Kim Động -HY ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 12:00

17-05-2023

Thôn Cốc khê- ngũ lão, kim động, Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 08:00 - 16:00

16-05-2023

Xóm Đê- Chính Nghĩa ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:30 - 11:00

13-05-2023

Thôn Cốc Khê xã Ngũ Lão huyện Kim Động -HY ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:30

13-05-2023

Khu TĐC TTLB ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 17:00

12-05-2023

Thôn Cống Luân- Xã Đồng Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

12-05-2023

Xã Phú Thịnh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

12-05-2023

Công ty Cầu Đuống ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 16:00 - 18:00

06-05-2023

Khu dân cư mới thuộc TTLB ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:30 - 17:00

06-05-2023

Công ty KKF ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:00 - 16:00

06-05-2023

Công ty Mazasia ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:00 - 12:00

06-05-2023

Công ty May Kim Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 08:00 - 10:00

06-05-2023

Thôn Nho Lâm- Xã Mai Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

06-05-2023

Thôn Trà Lâm- Xã Hiệp Cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:00

06-05-2023

Thôn Đống Lương- Xã Hiệp Cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:30 - 11:30

05-05-2023

1 phần thị trấn Lương Bằng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:00

05-05-2023

Thôn Trà Lâm- Xã Hiệp Cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 17:00

05-05-2023

bơm tạ thượng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 15:30

28-04-2023

thôn cốc ngang ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 15:30

28-04-2023

thôn Đống Lương ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:00 - 11:00

28-04-2023

ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:30

28-04-2023

thôn trà lâm ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:00

28-04-2023

bơm Hiệp Cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:00

28-04-2023

Thôn Thanh Cù- Xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 16:00

26-04-2023

Thôn Mát - Xã NHân La ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 14:30

26-04-2023

Thôn Tạ Trung - Xã Chính Nghĩa ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:30 - 11:30

26-04-2023

Thôn Đào Xá - Xã Vĩnh Xá ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:00 - 10:00

26-04-2023

Thôn Phán Thủy - Xã Song Mai ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 08:30

26-04-2023

Thôn Đào Xá - Xã Nghĩa Dân ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 16:30 - 17:30

25-04-2023

Thôn Trúc Cầu - Xã Nghĩa Dân ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 16:00

25-04-2023

Thôn Đồng An - Xã Toàn Thắng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 14:30

25-04-2023

Thôn Thổ Cầu- Xã Nghĩa Dân ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 10:30 - 11:30

25-04-2023

Thôn Cốc Khê- Xã Phạm Ngũ Lão ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 09:00 - 10:00

25-04-2023

Thôn Phú Cốc- Xã Phạm Ngũ Lão ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 08:30

25-04-2023

Tạ Thượng, TT Lương Bằng, Song Mai Kim Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:00 - 14:30

23-04-2023

Tạ Thượng, TT Lương Bằng, Song Mai Kim Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 08:30

23-04-2023

Đồng Lý TT Lương Bằng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 14:30

23-04-2023

Thôn Trà Lâm- Xã Hiệp Cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 12:00

22-04-2023

ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 09:00

22-04-2023

thôn Trà Lâm, Tiên Cầu Hiệp Cường ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 12:00

22-04-2023

Xã Đức Hợp, Mai Động, Hùng An ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 16:30

21-04-2023

Xã Đức Hợp, Mai Động, Hùng An ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:30 - 07:30

21-04-2023

Thôn Sòi, Tam Đa Đức Hợp ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 16:30

21-04-2023

Thôn Bông Thượng- Xã Đức Hợp ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 16:30

12-04-2023

Thôn Bông Thượng- Xã Đức Hợp ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 12:00

12-04-2023

Thôn Bông thượng - Đức Hợp - kim động - hưng yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 16:30

06-04-2023

Thôn Phán thủy - song mai - kim động - hưng yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 12:00

06-04-2023

1 phần Thôn Động Xá- TTLB ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 10:00

06-04-2023

Thôn Tiên Cầu - hiệp cường - kim động - hưng yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 16:00

04-04-2023

xã Chính Nghĩa - KĐ ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 13:00

30-03-2023

Thôn Đồng Lý, Động Xá TT Lương Bằng Kim Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 13:00

30-03-2023

Thôn Đồng Lý, Lương Bằng Kim Động ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 13:00

30-03-2023

Xã Đồng Thanh,Xã Vĩnh Xá ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 11:00

29-03-2023

Thôn Tiên Quán - Ngũ Lão - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 13:30 - 16:30

28-03-2023

Thôn Sòi - Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 08:00 - 12:00

28-03-2023

Thôn Động Xá- TTLB ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 11:00 - 12:00

25-03-2023

Thôn Động Xá- TTLB ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 10:30

25-03-2023

Thôn Trúc Cầu - Nghĩa Dân - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:30 - 16:30

23-03-2023

Thị trấn Lương Bằng, Xã Song Mai, xã Chính Nghĩa ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:00 - 17:00

19-03-2023

Công ty Phú Thái, công ty Gạo Việt ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 17:00

19-03-2023

Xóm Đê, Tiên Quán Xã Phạm Ngũ Lão ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 17:00

19-03-2023

Thị trấn Lương Bằng, Xã Vũ Xá ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 11:00

19-03-2023

Thị trấn Lương Bằng, Xã Song Mai, xã Chính Nghĩa ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 11:00

19-03-2023

Xã Hiệp Cường, Xá Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 15:00 - 16:30

18-03-2023

Thôn Phú Cốc xã Ngũ Lão - Kim Động - HY ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 15:00

18-03-2023

Xã Hiệp Cường, Xá Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 11:00

18-03-2023

Thôn Phú Cốc xã Ngũ Lão - Kim Động - HY ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 15:00

17-03-2023

Trương Xá- Toàn Thắng ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 11:00

17-03-2023

Xã Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 11:30 - 12:00

10-03-2023

Xã Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 06:00 - 06:30

10-03-2023

Thôn Đống Lương - Hiệp Cường - KĐ - HY ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 15:30

08-03-2023

Đống Lương - Hiệp Cường - Kim Động - Hưng yên ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 07:00 - 15:30

08-03-2023

Xã Đức Hợp, Xã Hùng An ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG 14:00 - 17:00

07-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật