Lịch cúp điện Kim Bảng - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kim Bảng - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hà Nam

Lịch cúp điện Kim Bảng - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kim Bảng - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kim Bảng - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 06:00

03-10-2023

KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 17:00 - 18:00

03-10-2023

Xã khả phong, Ba Sao, Thụy Lôi, Ngọc Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 05:10

05-10-2023

Xã Ngọc Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 11:10

05-10-2023

Xã khả phong, Ba Sao, Thụy Lôi, Ngọc Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 11:00 - 11:10

05-10-2023

phần phường Lê Hồng Phong ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 22:00 - 22:30

07-10-2023

KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 22:30 - 23:00

07-10-2023

KCN Châu Sơn - Phủ Lý ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 22:30 - 23:00

07-10-2023

1 phần phường Lê Hồng Phong, xã Thi Sơn, xã Thanh Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 23:00 - 23:30

07-10-2023

1 phần xã Thanh Sơn, Liên Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 23:00 - 23:30

07-10-2023

KCN khai thác mỏ đá Hồng Sơn - Thanh Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 01:00 - 22:00

08-10-2023

Khu công nghiệp Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 01:00 - 22:00

08-10-2023

1 phần xã Thi Sơn, Thanh Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 23:00

08-10-2023

1 phần xã Thi Sơn, Thanh Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 09:00

08-10-2023

1 phần xã Thi Sơn, Thanh Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 22:00

08-10-2023

1 phần phường Lê Hồng Phong ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 21:00 - 21:30

08-10-2023

1 phần xã Thanh Sơn, Liên Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 21:30 - 22:00

08-10-2023

1 phần phường Lê Hồng Phong, xã Thi Sơn, xã Thanh Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 21:30 - 22:00

08-10-2023

KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 22:00 - 22:30

08-10-2023

Lịch cúp điện Kim Bảng - Hà Nam

Lịch Cúp Điện Kim Bảng Hà Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 06:30

01-10-2023

TBA Công Ty Cổ Phần Xi măng Long Thành ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:00 - 09:00

25-09-2023

TBA Tam Thế - Tam Chúc - Ba Sao ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 07:00

25-09-2023

TBA Công ty TNHH Hải Ninh ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:15 - 09:45

21-09-2023

TBA Công ty TNHH tư vấn công nghệ cao KBB ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:15 - 08:45

21-09-2023

TBA Công ty TNHH Hoàng Nguyên ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:00

21-09-2023

TBA Công ty CPĐT XD giao thông 577 ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:45 - 07:15

21-09-2023

Công ty TNHH Dream Printing & Package ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 07:00

21-09-2023

Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 07:00

21-09-2023

TBA Công ty CP SX&TM Thành Long ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 06:30

21-09-2023

Xã Nhật Tân, Nhật Tựu, Hoàng Tây. ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 08:40

20-09-2023

Xã Nhật Tân, Nhật Tựu, Hoàng Tây. ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 05:10

20-09-2023

Xã Nhật Tân, Nhật Tựu, Hoàng Tây. ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 09:00

20-09-2023

KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 16:00 - 18:00

17-09-2023

KCN CHâu Sơn - Phủ Lý ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 09:00

17-09-2023

KCN Châu Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 09:00

17-09-2023

Xóm 1 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 10:45 - 11:30

12-09-2023

Xóm 8 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 10:30 - 11:00

12-09-2023

Xóm 2 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:30 - 10:15

12-09-2023

Xóm 10 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:30 - 10:00

12-09-2023

Xóm 9 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:00

12-09-2023

Xóm 8 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:00

12-09-2023

Xóm 8 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:00

12-09-2023

Xóm 9 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:00

12-09-2023

Xóm 9 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:00

12-09-2023

Xóm 8 - xã Đại Cương ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:00

12-09-2023

KCN Kim Bình, TTCN Biên Hòa, TT Quế, Đồng Hóa, Văn Xá, 1 phần xã Ngọc Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:30 - 08:00

10-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 16:45 - 17:30

08-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 15:45 - 17:00

08-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 15:30 - 16:15

08-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:30 - 15:00

08-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:00 - 15:15

08-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 13:30 - 14:00

08-09-2023

TBA Cty TNHH Hoa Tín (T2) ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 10:00 - 10:30

08-09-2023

Thôn Nhật Tựu - xã Nhật Tựu ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:30 - 11:00

08-09-2023

TBA Cty TNHH Hoa Tín (T2) ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:15 - 09:45

08-09-2023

TBA Cty TNHH Hoa Tín (T1) ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:00

08-09-2023

Xóm Buộm - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:00

08-09-2023

TBA Cty CPTM & SX nhựa Nam Á ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:45 - 08:15

08-09-2023

Xóm Đồng - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:00

08-09-2023

TBA Cty CPTM & SX nhựa Nam Á ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:00 - 07:30

08-09-2023

Xóm 4 Bắc Đồng ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:00 - 10:00

08-09-2023

Xóm Đồng - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:00

08-09-2023

Thôn Yên Lão - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 16:15 - 17:00

07-09-2023

Xóm Chầu - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 16:15 - 17:00

07-09-2023

Xóm Bờ Sông - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 15:15 - 15:45

07-09-2023

Xóm Đông 1 - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 15:00 - 15:45

07-09-2023

Xóm bờ sông - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:00 - 14:45

07-09-2023

Xóm Giữa - xã Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:00 - 14:30

07-09-2023

Xóm 4 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 10:00 - 10:45

07-09-2023

Thôn 1 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:30 - 10:45

07-09-2023

Thôn 1 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:00 - 09:30

07-09-2023

Thôn 2 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:00

07-09-2023

Thôn 2 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:00 - 08:30

07-09-2023

Thôn 1 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:00

07-09-2023

Thôn 1 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:00

07-09-2023

Thôn 1 - xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:30

07-09-2023

Thôn Phương Thượng - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 16:30 - 17:15

06-09-2023

Thôn Phương Thượng - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 15:45 - 16:15

06-09-2023

Thôn An Đông - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 15:15 - 16:00

06-09-2023

Thôn Phương Đàn - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:00 - 14:45

06-09-2023

Thôn Phương Thượng - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:00 - 15:15

06-09-2023

Xóm 3 - xã Nguyễn Uý ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:45 - 10:15

06-09-2023

Thôn Đại Phú - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:45 - 10:30

06-09-2023

Xóm 2 - xã Nguyễn Uý ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:45 - 09:15

06-09-2023

Thôn Phương Đàn - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:15

06-09-2023

TBA Cty CP Vina SPC ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:45 - 08:15

06-09-2023

Xóm 1 - xã Văn Xá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:15

06-09-2023

TBA Cty TNHH Hùng Dũng ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:00 - 07:30

06-09-2023

Xóm 6 - xã Văn Xá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:00

06-09-2023

Thôn Phương Đàn - xã Lê Hồ ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 08:00

06-09-2023

Thôn 1 - xã Đồng Hoá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 14:00 - 14:30

05-09-2023

TBA Công ty TNHH công nghiệp CAILAN Việt Nam ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 10:00 - 11:00

05-09-2023

Thôn 1 - xã Đồng Hoá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:30 - 10:45

05-09-2023

TBA Công Ty Cổ Phần Xi măng Long Thành ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:45 - 09:45

05-09-2023

Xóm 2 - xã Đồng Hoá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:00 - 09:00

05-09-2023

TBA bơm Thi Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:30

05-09-2023

TBA công ty TNHH dịch vụ du lịch Tam Chúc ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:00 - 08:00

05-09-2023

TBA Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:00 - 08:00

05-09-2023

Xóm 5 - xã Đồng Hoá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:30

05-09-2023

TBA Công ty CP may xuất khẩu VINA CAPITAL ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:00 - 07:00

05-09-2023

Thôn Điền Xá - xã Văn Xá ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 10:00 - 11:00

29-08-2023

Thôn 2 xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:30

29-08-2023

Thôn 2 xã Nhật Tân ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:00 - 08:00

29-08-2023

Trung Đồng, Tân Sơn, Thụy Lôi. ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:00 - 09:10

28-08-2023

Xã Nguyễn Úy ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 09:10

28-08-2023

Trung Đồng, Tân Sơn, Thụy Lôi. ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 05:10

28-08-2023

Trung Đồng, Tân Sơn, Thụy Lôi ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 16:00 - 16:10

27-08-2023

Trung Đồng, Tân Sơn, Thụy Lôi ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 13:00 - 13:10

27-08-2023

Tân Sơn ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 13:00 - 16:10

27-08-2023

TT Quế, xã Ngọc Sơn, Đồng Hóa, Văn Xá. ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:00 - 09:30

27-08-2023

Xóm 11 Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 09:30 - 10:20

24-08-2023

Xóm 5 Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:20

24-08-2023

Xóm 10 Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:20

24-08-2023

Xóm 7 Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 06:30 - 07:20

24-08-2023

Xóm 4 Hoàng Tây ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 05:30 - 06:20

24-08-2023

Xóm 1 Phù Đê - Tượng Lĩnh ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:20

23-08-2023

Xóm 3 Nguyễn Úy ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 08:30 - 09:20

23-08-2023

Nguyễn Úy ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:20

23-08-2023

Xóm 3 Phù Đê - Tượng Lĩnh ĐIỆN LỰC KIM BẢNG 07:30 - 08:20

23-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật