Lịch cúp điện Bình Lục - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Lục - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Hà Nam

Lịch cúp điện Bình Lục - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Lục - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Lục - Hà Nam hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn hòa mục xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

01-06-2023

May Hồ Gươm Xã Hưng Công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 11:30

01-06-2023

1 phần xã An Lão+ Tiêu Động + Trung Lương ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 08:00

02-06-2023

Thôn tiên lý xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

02-06-2023

Thôn Phú Đa xã Bối Cầu ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 11:30

03-06-2023

Đồng Văn + Lẫm Hạ xã La Sơn ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 09:00

03-06-2023

Lịch cúp điện Bình Lục - Hà Nam

Lịch Cúp Điện Bình Lục Hà Nam những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn 1 Xã Bồ Đề ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 13:30 - 17:00

31-05-2023

Thôn 1 Xã An Nội ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 11:30

31-05-2023

Thôn tiên lý xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

31-05-2023

TK Bình Giang TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 09:00

31-05-2023

Thôn Thọ Lương- TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 16:00 - 17:00

30-05-2023

Thôn 5 Xã An Nội ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thôn Đồng Tập- Xã La Sơn ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 08:30

30-05-2023

Thôn 2- Xã Vũ Bản ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 09:00

30-05-2023

Thôn Điền Xã An Nội ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 11:30

29-05-2023

Thôn 5 xã Ngọc Lũ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 09:00

29-05-2023

thôn bói dương xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 08:45

26-05-2023

thôn đồng dồi xã la sơn ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 08:45

26-05-2023

Thôn Đồng Tâm- Xã Đồng Du ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 09:00

26-05-2023

thôn bói kanh xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 07:45

26-05-2023

thôn bói thủy xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 06:45

26-05-2023

thôn dọc đê xã la sơn ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 06:45

26-05-2023

thôn la cầu , TT - Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 05:45

26-05-2023

thôn lan xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 05:45

26-05-2023

thôn văn phú TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:15 - 09:15

25-05-2023

xóm 4 tràng duệ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 08:00

25-05-2023

thôn lan xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 08:00

25-05-2023

thôn điền xã an nội ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 09:00

25-05-2023

xã Ngọc Lũ + 1 phần xã Bồ Đề ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 09:00

25-05-2023

1 phần xã La Sơn, 1 phần xã Tiêu Động, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 07:30

24-05-2023

Xã An Lão, 1 phần xã Tiêu Động 1 phần xã La Sơn, 1 phần xã Tiêu Động, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 07:00

24-05-2023

Xã An Đổ, 1 phần xã La Sơn, Trung Lương, Tiêu Động ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 06:30

24-05-2023

1 phần xã Bối Cầu, 1 Phần Xã Trung Lương, Vũ Bản, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 06:00

24-05-2023

Xã An Ninh, 1 phần xã Bồ Đề, 1 phần xã Vũ Bản ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 21:00 - 21:30

23-05-2023

Xã Hưng Công, Ngọc Lũ, 1 phần xã An Nội, Bồ Đề, Bối Cầu ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 21:00 - 21:30

23-05-2023

đội 11 xã tràng an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 08:45

23-05-2023

xóm 7+8 xã hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 08:45

23-05-2023

Xóm 1+2 tràng duệ xã tràng an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 07:45

23-05-2023

xóm 7+8 xã hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 07:45

23-05-2023

thôn an phong xã an ninh ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 08:00

23-05-2023

thôn Trung Lương xã Trung Lương ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 08:00

23-05-2023

Xóm 5 tràng duệ xã tràng an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 06:45

23-05-2023

đội 5 hưng đông xã hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 06:45

23-05-2023

Xóm 5+6 tràng duệ xã tràng an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 05:45

23-05-2023

thôn phú đa xã bối cầu ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 05:45

23-05-2023

Thôn đô hai xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:40 - 09:00

22-05-2023

Thon Thien Doãn xã trang an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:40 - 09:00

22-05-2023

Thon Dong - xâ hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 08:30

22-05-2023

Thôn bãi vĩnh xã tràng an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:30 - 07:30

22-05-2023

Thôn vĩnh tứ xã an lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:30 - 07:30

22-05-2023

1 phần xã La Sơn, 1 phần xã Tiêu Động, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 06:30

22-05-2023

Xã An Lão, 1 phần xã Tiêu Động 1 phần xã La Sơn, 1 phần xã Tiêu Động, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:00 - 07:30

22-05-2023

Xã An Ninh, 1 phần xã Bồ Đề, 1 phần xã Vũ Bản ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:30 - 06:00

22-05-2023

Xã Hưng Công, Ngọc Lũ, 1 phần xã An Nội, Bồ Đề, Bối Cầu ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:30 - 06:00

22-05-2023

Xã An Đổ, 1 phần xã La Sơn, Trung Lương, Tiêu Động ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 05:30

22-05-2023

1 phần xã Bối Cầu, 1 Phần Xã Trung Lương, Vũ Bản, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 05:30

22-05-2023

1 phần xã Bối Cầu, 1 Phần Xã Trung Lương, Vũ Bản, 1 phần TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:00 - 06:00

22-05-2023

Thôn Thiên Doãn - Xã Tràng An ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 17:30 - 18:30

19-05-2023

Thôn Tiên Lý - Xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 09:00

19-05-2023

Thôn 5- Xã Vũ Bản ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:30 - 07:30

19-05-2023

Thôn Tiên Lý- Xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 06:30 - 07:30

19-05-2023

Không mất điện phụ tải ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 15:00 - 17:00

18-05-2023

TK Bình Thành TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thôn Cửa- Câu Trại- Xã Trung Lương ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 09:30 - 10:30

16-05-2023

Thôn Đội 4- Xã Hưng Công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 09:00

16-05-2023

Thôn Duy Dương- Xã Trung Lương ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 09:00

16-05-2023

TK Bình Thành TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

16-05-2023

TBA NM Hưng Công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 11:00

14-05-2023

Ngã Tư Đô Hai- Xã An Lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 15:00 - 16:00

12-05-2023

Thôn Vĩnh Tứ- Xã An Lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 13:30 - 14:30

12-05-2023

Thôn Đồng Tâm- Xã La Sơn ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 13:30 - 14:30

12-05-2023

Thôn 3- Xã Vũ Bản ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 09:00

12-05-2023

Thôn Thưa+Đông ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

12-05-2023

Thôn Dương xã An Lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 17:00

11-05-2023

Thôn Thưa+Đông ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

11-05-2023

1 phần xã Bối Cầu ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 07:30

11-05-2023

Thôn Viễn Lai xã Bối Cầu ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 05:30 - 07:30

11-05-2023

Thôn Dương xã An Lão ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 17:00

10-05-2023

Thôn Thưa+Đông ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

10-05-2023

Thôn Thanh Hòa- Xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 09:00

09-05-2023

KĐT Tây Bình Mỹ- TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 09:00

09-05-2023

Thôn Thưa+Đông ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

09-05-2023

Thôn Đồng Xuân - Xã Tiêu Động ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 15:00 - 17:00

05-05-2023

Xóm 3 Tràng An ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 08:00 - 10:00

05-05-2023

Thôn Bùi- xã Hưng Công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 11:30

05-05-2023

Thôn 4 xã Bồ Đề ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

05-05-2023

Thôn 8, 9 Tràng An ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

05-05-2023

Xóm 5 cát lại xã Bình Nghĩa ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

05-05-2023

Xóm 7,8 Tràng An ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

05-05-2023

Đội 11 xã Ngọc Lũ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 11:30

04-05-2023

Thôn tiên lý xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

04-05-2023

TK Bình Thuận TT Bình Mỹ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

04-05-2023

Thôn Tiên Lý xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

04-05-2023

Thôn Ảm Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

04-05-2023

Thôn Thanh Hòa xã Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

04-05-2023

xã Đồng Du + Trịnh Xá+ Liên an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 20:30 - 21:00

03-05-2023

1 phần xã Liêm Phong, Liêm Cần, Liêm Tiết, Đồn xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 20:00 - 20:30

03-05-2023

xã Đồng Du + Trịnh Xá+ Liên an ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 20:30 - 21:00

28-04-2023

1 phần xã Liêm Phong, Liêm Cần, Liêm Tiết, Đồn Xá ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 20:00 - 20:30

28-04-2023

thôn thưa xã hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

28-04-2023

Thôn dọc đê 64 xã La Sơn ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 08:30

28-04-2023

đội 1 xã ngọc lũ ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

28-04-2023

thôn thưa xã hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

27-04-2023

Thôn đước xã tiêu động ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

27-04-2023

thôn hòa hợp xã an nội ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:00 - 17:00

27-04-2023

thôn thưa xã hưng công ĐIỆN LỰC BÌNH LỤC 07:30 - 17:00

26-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật