Lịch cúp điện Tân Phú - Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Phú - Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Phú - Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Phú - Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Phú - Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tân Phú - Hồ Chí Minh

Lịch Cúp Điện Tân Phú Hồ Chí Minh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
danh số trạm: G39BS004D – Tân Phú Trung 49 khu vực mất điện một phần ấp Láng Cát xã Tân Phú Trung. Điện lực Củ Chi 09:00 - 11:30

12-04-2023

tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Danh số trạm: G39CS505D – Sơn Lộc 1A khu vực mất điện một phần ấp Bến Đò 1 xã Tân Phú Trung. Điện lực Củ Chi 10:00 - 11:30

01-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật