Lịch cúp điện Lạc Sơn - Hòa Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lạc Sơn - Hòa Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lạc Sơn - Hòa Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lạc Sơn - Hòa Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lạc Sơn - Hòa Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Vụ Bản, Hương Nhượng, Định Cư, Chí Thiện, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do, Tân Mỹ, Ân Nghĩa, Yên Nghiệp Điện Lực Lạc Sơn 06:00 - 08:00

09-12-2023

Vụ Bản, Yên Phú, Bình Hẻm, Vũ Bình (Bình Chân, Bình Cảng, Vũ Lâm cũ) Ân Nghĩa, Yên Nghiệp, Công ty Thiên Diệu, Công ty Điện tử (Vôi), Công ty May Hồ Gươm Điện Lực Lạc Sơn 06:00 - 08:00

09-12-2023

Xuất Hóa (Xóm Ninh Sơn không mất điện), Thượng Cốc, Quyết Thắng (Phú Lương, Phúc Tuy cũ), Văn Sơn, Chí Đạo, Xóm Cài Chí Thiện huyện Lạc Sơn, Gia Mô, Lỗ Sơn huyện Tân Lạc Điện Lực Lạc Sơn 05:00 - 06:00

10-12-2023

TBA xóm Trang Thượng Cốc Điện Lực Lạc Sơn 06:00 - 18:00

10-12-2023

Xuất Hóa (Xóm Ninh Sơn không mất điện), Thượng Cốc, Quyết Thắng (Phú Lương, Phúc Tuy cũ), Văn Sơn, Chí Đạo, Xóm Cài Chí Thiện, Gia Mô, Lỗ Sơn Điện Lực Lạc Sơn 17:00 - 18:00

10-12-2023

Lịch cúp điện Lạc Sơn - Hòa Bình

Lịch Cúp Điện Lạc Sơn Hòa Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật