1 lít bằng bao nhiêu kg, m3? Đổi lít (L) sang kg, m3

1 lít bằng bao nhiêu kg, m3? Đổi lít (L) sang kg, m3

Kg và lít (Liters) là 2 đơn vị đo thể tích và khối lượng thông dụng nhất tại Việt Nam. Vậy bạn có biết 1 lít bằng bao nhiêu kg và cách quy đổi chúng như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé