123 72, 36, 15 km/h bằng bao nhiêu m/s

72, 36, 15 km/h bằng bao nhiêu m/s

Bạn có biết km/h hay m/s là gì? và có bao giờ bạn thắc mắc 72, 36, 15 km/h bằng bao nhiêu m/s và bảng quy đổi nhanh từ km/h sang m/s nhanh nhất

1. Km/h và m/s là gì?

Km/h và m/s là hai đơn vị đo vận tốc thông dụng nhất tại Việt Nam và trên Thế Giới. Ở những loại có tốc độ lớn như xe, máy bay... người ta thường dùng Km/h, còn với các loại có tốc độ thấp hơn thì người ta dùng m/s.

Như chúng ta đã biết 1 Km = 1000 m, 2 H (giờ) = 3600s, từ đó ta suy ra được công thức

=> Công thức : 1 km/h = 1000/3600 m/s = 0.27778 m/s

Hay công thức rút gọn  1 km/h = 5/18 m/s

Ví Dụ : Ta có xe mô tô chạy với vận tốc 120 km/s, để chuyển nó sang m/s ta nhân nó với 5/18 hoặc 1000/3600

=> 120 km/h = 120*5/18 m/s = 33.33 m/s

=> 90 km/h = 90*5/18 m/s = 25 m/s

 

72, 36, 15 km/h bằng bao nhiêu m/s

72, 36, 15 km/h bằng bao nhiêu m/s

 

2. 72 km/h bằng bao nhiêu m/s

Ví Dụ : Ta có xe mô tô chạy với vận tốc 72 km/s, để chuyển nó sang m/s ta nhân nó với 5/18 hoặc 1000/3600

=> 72 km/h = 72*5/18 m/s = 20 m/s

Vậy tốc của mô tô là : 20 m/s

3. 36 km/h bằng bao nhiêu m/s

Ví Dụ : Ta có xe mô tô chạy với vận tốc 36 km/s, để chuyển nó sang m/s ta nhân nó với 5/18 hoặc 1000/3600

=> 36 km/h = 36*5/18 m/s = 10 m/s

Vậy tốc của mô tô là : 10 m/s

4. 15 km/h bằng bao nhiêu m/s

Ví Dụ : Ta có xe mô tô chạy với vận tốc 15 km/s, để chuyển nó sang m/s ta nhân nó với 5/18 hoặc 1000/3600

=> 15 km/h = 15*5/18 m/s = 4.17 m/s

Vậy tốc của mô tô là : 4.17 m/s

5. Bảng quy đổi nhanh từ km/h sang m/s

Kilometer/hour [km/h] Meter/second [m/s]
0.01 km/h 0.0027777778 m/s
0.1 km/h 0.0277777778 m/s
1 km/h 0.2777777778 m/s
2 km/h 0.5555555556 m/s
3 km/h 0.8333333333 m/s
5 km/h 1.3888888889 m/s
10 km/h 2.7777777778 m/s
20 km/h 5.5555555556 m/s
50 km/h 13.8888888889 m/s
100 km/h 27.7777777778 m/s
1000 km/h 277.7777777778 m/s
Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "72, 36, 15 km/h bằng bao nhiêu m/s"Các tin khác