Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại

Từ nhỏ bạn đã biết đến tuần vậy bạn có biết tuần là gì? cách tính số tuần ra sao? và tuần này là tuần bao nhiêu trong năm hay chưa?

Tuần này là tuần bao nhiêu?

40

Hôm Nay là Thứ năm ngày 06-10-2022

Là tuần Thứ 40 / 52 Tuần của năm 2022

Bắt đầu từ Thứ 2 Ngày 03-10-2022 Đến hết Chủ Nhật Ngày 09-10-2022

Năm 2022 có tổng cộng bao nhiêu ngày?

Năm 2022 có tổng cộng là 365 Ngày

Còn bao nhiêu ngày nữa là hết năm 2022 ?

Còn lại 86 Ngày là kết thúc năm 2022

data data data

Xem thêm : Còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết Nguyên Đáng

Tuần là gì? và cách tính tuần trong năm

Từ nhỏ bạn đã biết đến tuần vậy bạn có biết tuần là gì? cách tính số tuần ra sao? và tuần này là tuần bao nhiêu trong năm hay chưa?

Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại

Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại

 

Tuần là gì?

Tuần là một đơn vị tính thời gian. Một tuần bao gồm 7 ngày được bắt đầu tính từ ngày thứ 2 cho đến chủ nhật. Tuy nhiên ở một số nước như Hoa kỳ, canada.. ngày đầu tiên của tuần được tính từ chủ nhật.

Một tuần có 7 ngày gồm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.

Xem thêm : 1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày, Năm Nhuận

Cách tính tuần trong năm

Theo cách tính theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8601 thì một tuần được bắt đầu tính từ thứ 2.

Vậy tuần đầu tiên của một Năm sẽ được tính là ngày thứ 2 đầu tiên của năm đó nếu ngày kết thúc của năm cũ rơi vào những ngày cuối tuần (thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật).

Nhưng nếu ngày kết thúc của năm cũ rơi vào các ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4) thì tuần đó được tính là tuần đầu tiên của năm mới bao gồm luôn những ngày cuối năm của năm cũ.

Ví dụ : Năm 2020 kết thúc vào Thứ 5 ngày 31/12/2020 thì tuần đầu tiên của năm 2021 được tính từ Thứ 2 ngày 4/1/2021.

Nhưng nếu ngày 31/12/2020 rơi vào Thứ 4 thì tuần đầu tiên của năm 2021 sẽ được tính từ Thứ 2 ngày 29/12/2020. 

Một năm có bao nhiêu tuần.

Một năm có ít nhất là 52 tuần và nhiều nhất tối đa là 53 tuần.

Năm 2022 có bao nhiêu tuần?

Năm 2022 có 52 tuần và tuần đầu tiên được tính từ thứ 2 - ngày 27/12/2021, và ngày kết thúc được tính vào ngày chủ nhật ngày 8/1/2023.

Lịch Tuần 2022

Tuần 52, năm 2021 Ngày 27 tháng 12 năm 2021 Ngày 2 tháng 1 năm 2022
Tuần 01 Ngày 3 tháng 1 năm 2022 Ngày 9 tháng 1 năm 2022
Tuần 02 10 tháng 1 năm 2022 Ngày 16 tháng 1 năm 2022
Tuần 03 17 tháng 1 , 2022 23 tháng 1 năm 2022
Tuần 04 24 tháng 1 năm 2022 30 tháng 1 năm 2022
Tuần 05 Ngày 31 tháng 1 năm 2022 Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Tuần 06 Ngày 7 tháng 2 năm 2022 Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Tuần 07 Ngày 14 tháng 2 năm 2022 20 tháng 2 năm 2022
Tuần 08 Ngày 21 tháng 2 năm 2022 27 tháng 2 năm 2022
Tuần 09 28 tháng 2 năm 2022 6 tháng 3 năm 2022
Tuần 10 Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Ngày 13 tháng 3 năm 2022
Tuần 11 14 tháng 3 năm 2022 20 tháng 3 năm 2022
Tuần 12 Ngày 21 tháng 3 năm 2022 27 tháng 3 năm 2022
Tuần 13 28 tháng 3 năm 2022 Ngày 3 tháng 4 năm 2022
Tuần 14 4 tháng 4 năm 2022 10 tháng 4 năm 2022
Tuần 15 Ngày 11 tháng 4 năm 2022 Ngày 17 tháng 4 năm 2022
Tuần 16 18 tháng 4 năm 2022 24 tháng 4 năm 2022
Tuần 17 Ngày 25 tháng 4 năm 2022 Ngày 1 tháng 5 năm 2022
Tuần 18 Ngày 2 tháng 5 năm 2022 8 tháng 5 năm 2022
Tuần 19 Ngày 9 tháng 5 năm 2022 Ngày 15 tháng 5 năm 2022
Tuần 20 Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Ngày 22 tháng 5 năm 2022
Tuần 21 23 tháng 5 năm 2022 Ngày 29 tháng 5 năm 2022
Tuần 22 Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Ngày 5 tháng 6 năm 2022
Tuần 23 Ngày 6 tháng 6 năm 2022 Ngày 12 tháng 6 năm 2022
Tuần 24 Ngày 13 tháng 6 năm 2022 Ngày 19 tháng 6 năm 2022
Tuần 25 20 tháng 6 năm 2022 Ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tuần 26 27 tháng 6 năm 2022 3 tháng 7 năm 2022
Tuần 27 4 tháng 7 năm 2022 10 tháng 7 năm 2022
Tuần 28 Ngày 11 tháng 7 năm 2022 17 tháng 7 năm 2022
Tuần 29 18 tháng 7 năm 2022 24 tháng 7 năm 2022
Tuần 30 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 Ngày 31 tháng 7 năm 2022
Tuần 31 1 tháng 8 năm 2022 Ngày 7 tháng 8 năm 2022
Tuần 32 8 tháng 8, 2022 14 tháng 8 năm 2022
Tuần 33 Ngày 15 tháng 8 năm 2022 Ngày 21 tháng 8 năm 2022
Tuần 34 22 tháng 8 , 2022 28 tháng 8 năm 2022
Tuần 35 Ngày 29 tháng 8 năm 2022 4 tháng 9 năm 2022
Tuần 36 Ngày 5 tháng 9 năm 2022 11 tháng 9 năm 2022
Tuần 37 Ngày 12 tháng 9 năm 2022 18 tháng 9 năm 2022
Tuần 38 Ngày 19 tháng 9 năm 2022 25 tháng 9 năm 2022
Tuần 39 Ngày 26 tháng 9 năm 2022 Ngày 2 tháng 10 năm 2022
Tuần 40 Ngày 3 tháng 10 năm 2022 Ngày 9 tháng 10 năm 2022
Tuần 41 Ngày 10 tháng 10 năm 2022 16 tháng 10 năm 2022
Tuần 42 17 tháng 10 năm 2022 23 tháng 10 năm 2022
Tuần 43 24 tháng 10 năm 2022 Ngày 30 tháng 10 năm 2022
Tuần 44 Ngày 31 tháng 10 năm 2022 Ngày 6 tháng 11 năm 2022
Tuần 45 Ngày 7 tháng 11 năm 2022 Ngày 13 tháng 11 năm 2022
Tuần 46 Ngày 14 tháng 11 năm 2022 20 tháng 11 năm 2022
Tuần 47 Ngày 21 tháng 11 năm 2022 27 tháng 11 năm 2022
Tuần 48 28 tháng 11 năm 2022 4 tháng 12 năm 2022
Tuần 49 Ngày 5 tháng 12 năm 2022 11 tháng 12 năm 2022
Tuần 50 Ngày 12 tháng 12 năm 2022 18 tháng 12 năm 2022
Tuần 51 Ngày 19 tháng 12 năm 2022 Ngày 25 tháng 12 năm 2022
Tuần 52 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Tuần 01, 2023 Ngày 2 tháng 1 năm 2023 8 tháng 1 , 2023
Tuần 52, năm 2021 Ngày 27 tháng 12 năm 2021 Ngày 2 tháng 1 năm 2022
Tuần 01 Ngày 3 tháng 1 năm 2022 Ngày 9 tháng 1 năm 2022
Tuần 02 10 tháng 1 năm 2022 Ngày 16 tháng 1 năm 2022
Tuần 03 17 tháng 1 , 2022 23 tháng 1 năm 2022
Tuần 04 24 tháng 1 năm 2022 30 tháng 1 năm 2022
Tuần 05 Ngày 31 tháng 1 năm 2022 Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Tuần 06 Ngày 7 tháng 2 năm 2022 Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Tuần 07 Ngày 14 tháng 2 năm 2022 20 tháng 2 năm 2022
Tuần 08 Ngày 21 tháng 2 năm 2022 27 tháng 2 năm 2022
Tuần 09 28 tháng 2 năm 2022 6 tháng 3 năm 2022
Tuần 10 Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Ngày 13 tháng 3 năm 2022
Tuần 11 14 tháng 3 năm 2022 20 tháng 3 năm 2022
Tuần 12 Ngày 21 tháng 3 năm 2022 27 tháng 3 năm 2022
Tuần 13 28 tháng 3 năm 2022 Ngày 3 tháng 4 năm 2022
Tuần 14 4 tháng 4 năm 2022 10 tháng 4 năm 2022
Tuần 15 Ngày 11 tháng 4 năm 2022 Ngày 17 tháng 4 năm 2022
Tuần 16 18 tháng 4 năm 2022 24 tháng 4 năm 2022
Tuần 17 Ngày 25 tháng 4 năm 2022 Ngày 1 tháng 5 năm 2022
Tuần 18 Ngày 2 tháng 5 năm 2022 8 tháng 5 năm 2022
Tuần 19 Ngày 9 tháng 5 năm 2022 Ngày 15 tháng 5 năm 2022
Tuần 20 Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Ngày 22 tháng 5 năm 2022
Tuần 21 23 tháng 5 năm 2022 Ngày 29 tháng 5 năm 2022
Tuần 22 Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Ngày 5 tháng 6 năm 2022
Tuần 23 Ngày 6 tháng 6 năm 2022 Ngày 12 tháng 6 năm 2022
Tuần 24 Ngày 13 tháng 6 năm 2022 Ngày 19 tháng 6 năm 2022
Tuần 25 20 tháng 6 năm 2022 Ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tuần 26 27 tháng 6 năm 2022 3 tháng 7 năm 2022
Tuần 27 4 tháng 7 năm 2022 10 tháng 7 năm 2022
Tuần 28 Ngày 11 tháng 7 năm 2022 17 tháng 7 năm 2022
Tuần 29 18 tháng 7 năm 2022 24 tháng 7 năm 2022
Tuần 30 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 Ngày 31 tháng 7 năm 2022
Tuần 31 1 tháng 8 năm 2022 Ngày 7 tháng 8 năm 2022
Tuần 32 8 tháng 8, 2022 14 tháng 8 năm 2022
Tuần 33 Ngày 15 tháng 8 năm 2022 Ngày 21 tháng 8 năm 2022
Tuần 34 22 tháng 8 , 2022 28 tháng 8 năm 2022
Tuần 35 Ngày 29 tháng 8 năm 2022 4 tháng 9 năm 2022
Tuần 36 Ngày 5 tháng 9 năm 2022 11 tháng 9 năm 2022
Tuần 37 Ngày 12 tháng 9 năm 2022 18 tháng 9 năm 2022
Tuần 38 Ngày 19 tháng 9 năm 2022 25 tháng 9 năm 2022
Tuần 39 Ngày 26 tháng 9 năm 2022 Ngày 2 tháng 10 năm 2022
Tuần 40 Ngày 3 tháng 10 năm 2022 Ngày 9 tháng 10 năm 2022
Tuần 41 Ngày 10 tháng 10 năm 2022 16 tháng 10 năm 2022
Tuần 42 17 tháng 10 năm 2022 23 tháng 10 năm 2022
Tuần 43 24 tháng 10 năm 2022 Ngày 30 tháng 10 năm 2022
Tuần 44 Ngày 31 tháng 10 năm 2022 Ngày 6 tháng 11 năm 2022
Tuần 45 Ngày 7 tháng 11 năm 2022 Ngày 13 tháng 11 năm 2022
Tuần 46 Ngày 14 tháng 11 năm 2022 20 tháng 11 năm 2022
Tuần 47 Ngày 21 tháng 11 năm 2022 27 tháng 11 năm 2022
Tuần 48 28 tháng 11 năm 2022 4 tháng 12 năm 2022
Tuần 49 Ngày 5 tháng 12 năm 2022 11 tháng 12 năm 2022
Tuần 50 Ngày 12 tháng 12 năm 2022 18 tháng 12 năm 2022
Tuần 51 Ngày 19 tháng 12 năm 2022 Ngày 25 tháng 12 năm 2022
Tuần 52 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Tuần 01, 2023 Ngày 2 tháng 1 năm 2023 8 tháng 1 , 2023

 

 

Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
3.6 Sao 33 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Tuần này là tuần bao nhiêu? Cách tính số tuần hiện tại"

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


Các tin khác

Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày hiện tại

Hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày hiện tại

Bạn có biết một năm có bao nhiêu ngày và ngày hiện tại là ngày mấy của năm 2022 hay không? hãy cùng wikici tìm hiểu nhé !

Admin 27-09-2022 02:30 64

1 vạn là bao nhiêu? Quy đổi Vạn, Thiên, Bách trong Hán Việt

1 vạn là bao nhiêu? Quy đổi Vạn, Thiên, Bách trong Hán Việt

Nếu như xem các phim cổ xưa, bạn thường hay nghe thiên binh, vạn mã, 10 vạn quân, 100 vạn quân. Vậy bạn có biết vạn hay thiên nó là bao nhiêu không?

Admin 17-09-2021 10:41 3106

Có bao nhiêu loại rễ cây và Chức Năng của nó là gì?

Có bao nhiêu loại rễ cây và Chức Năng của nó là gì?

Trong tự nhiên cây cối sinh sôi nảy nở và phát triển được là nhờ vào hệ rễ cây của chúng. Vậy có bao nhiêu loại rễ cây và chức năng của chúng là gì hãy cung wikici tìm hiểu bạn nhé !

Admin 28-04-2020 23:24 34756

1 kn bằng bao nhiêu tấn, kg? Cách quy đổi kn sang tấn, kg

1 kn bằng bao nhiêu tấn, kg? Cách quy đổi kn sang tấn, kg

Tấn và kg là hai đơn vị đo khối lượng rất thông dụng ở Việt Nam, Nhưng Kn là gì? bằng bao nhiêu tấn, kg và cách quy đổi nó như thế nào, hãy cũng Wikici tham khảo bài viết sau nhé!

Admin 21-08-2021 04:12 83579

1 ngày, giờ, phút bằng bao nhiêu giây? Cách quy đổi giờ, phút, giây

1 ngày, giờ, phút bằng bao nhiêu giây? Cách quy đổi giờ, phút, giây

Ngày, Giờ, phút, giây là những đơn vị đo thời gian rất quen thuộc với chúng ta, vậy bạn có biết 1 giờ, phút có bao nhiêu giây và cách quy đổi nó như thế nào hay chưa?

Admin 26-08-2021 02:16 2963