Lịch ăn chay

Lịch ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày

14

Hôm Nay là 21-05-2024 dương lịch nhầm ngày 14-4-2024 âm lịch

Ăn chay có 2 loại là ăn chay trường và ăn chay kỳ. Ăn chay trường thì người ăn chay có thể chọn ăn trong một khoản thời gian nhất định có thể la 1 tháng, hay 1 năm hay 10 năm và có thể suốt đời.

Ăn chay là giúp con người phải từ bi không được sát sinh, luôn phải bình đẵng với muôn loài, tu tâm dưỡng tính lương thiện.

Ăn chay kỳ là ăn chay theo ngày trong một tháng. Ăn chay kỳ có 2 trường phái chính là ăn chay 4 ngày và ăn chay 10 ngày. Ngoài ra có thể chọn ăn chay 2 ngày, 6 ngày, 8 ngày...  tùy vào mỗi người.

Ngoài ra khoa học đã chứng minh ăn chay có thể giúp con người thanh đạm cơ thể, giúp ích cho sức khỏe tránh được nhiều bệnh tật. Như vậy không phải chỉ theo Đạo người ta mới ăn chay mà bình thường bạn cũng có thể ăn chay để giúp ích cho sức khỏe của mình nhé.

Ý nghĩa các ngày chay trong tháng

Mỗi ngày ăn chay có một ý nghĩa khác nhau.

 • Ăn chay mùng 1 : 
 • Ăn chay mùng 8 : 
 • Ăn chay mùng 14 :
 • Ăn chay mùng 15 :
 • Ăn chay mùng 18 : 
 • Ăn chay mùng 23 : 
 • Ăn chay mùng 24 : 
 • Ăn chay mùng 28: 
 • Ăn chay mùng 29 : 
 • Ăn chay mùng 30 (Tháng thiếu ăn 27): 

I. Lịch ăn chay phật giáo (Đạo Phật)

Lịch ăn chay 2 ngày (Nhị trai)

Ăn chay 2 ngày bao gồm mùng 1, ngày 15 trong tháng âm lịch.

Lịch ăn chay 4 ngày (Tứ Trai)

Ăn chay 4 ngày bao gồm mùng 1, mùng 8, ngày 15, ngày 23 trong tháng âm lịch.

Lịch ăn chay 6 ngày (Lục Trai)

Ăn chay 6 ngày bao gồm mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23 , ngày 29 , ngày 30 (tháng thiếu ăn ngày 28) trong tháng âm lịch.

Lịch ăn chay 10 ngày (Thập Trai)

Ăn chay 10 ngày bao gồm mùng 1, mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 18, ngày 23,ngày 24, ngày 28, ngày 29, ngày 30 (tháng thiếu ăn ngày 27) trong tháng âm lịch.

Lịch ăn chay Đạo Cao Đài ()

Đa phần Đạo Cao Đài ăn chay tháng 10 ngày nhưng cũng có tín đồ ăn chay tháng 6 ngày.

Trai kỳ 6 : Ăn chay mùng 1,  mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 30 (tháng thiếu ăn 29).

Trai kỳ 10 : Ăn chay mùng 1,  mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 18, ngày 23, ngày 24, ngày 28, ngày 29, ngày 30 (tháng thiếu ăn 27).

Cũng như trên Phật Giao, Cao Đài ăn chay cũng chỉ ăn thực vật không ăn động vật, sát sinh.

 

Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI