Kiễu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Admin 09:37 13-10-2019 5

Khi doanh nghiệp lập hóa đơn xuất hàng hóa, dịch vụ thương mại mà bị sai sót về tên công ty, số lượng, thành tiền, mã số thuế,…. thì doanh nghiệp này cần lập biên …

Khi doanh nghiệp lập hóa đơn xuất hàng hóa, dịch vụ thương mại mà bị sai sót về tên công ty, số lượng, thành tiền, mã số thuế,…. thì doanh nghiệp này cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 26 và thông tư 39 của Bộ Tài Chính. Việc làm này giúp doanh nghiệp điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn đúng với thực tế. Tránh ảnh hưởng đến kết quả của doanh thu công ty. Để hiểu rõ hơn mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, hãy cùng Wiki Cách Làm tham khảo nội dung bài viết sau đây nhé.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất-1

Đây là loại giấy tờ quan trọng nhằm điều chỉnh sai sót khi xuất hóa đơn và đã kê khai thuế GTGT. Thường biên bản này được dùng trong trường hợp ghi sai tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền,… Việc điều chỉnh này giúp hóa đơn xuất ra đúng với thực tế. Tránh ảnh hưởng đến doanh thu của công ty, doanh nghiệp.

Trường hợp nếu, hóa đơn xuất hơn nhưng chưa kê khai thuế GTGT thì doanh nghiệp cần lập biên bản thu hồi. Sau đó xuất hóa đơn đúng với thực tế nhé.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---****----

…., ngày…. tháng…. năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT ĐƠN GIÁ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày….. tháng ….năm …., tại văn phòng Công ty …….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty ………..

Do ông(bà): …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện

Địa chỉ: ……………………

Điện thoại: …………………

Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: ……………………………………

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………

Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ……, ký hiệu ….. ngày…/…/… đã kê khai vào kỳ Quý …/…. và lập hóa đơn điều chỉnh số …., ký hiệu …. ngày …/…/…., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy điều hòa Hitachi 9900BTU

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóaĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
Máy điều hòa Hitachi 9900BTU01 bộ018.500.0008.500.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóaĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
Máy điều hòa Hitachi 9900BTU01 bộ018.900.0008.900.000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---****----

…., ngày…. tháng…. năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT ĐỊA CHỈ

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày….. tháng ….năm …., tại văn phòng Công ty …….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty ………..

Do ông(bà): …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện

Địa chỉ: ……………………

Điện thoại: …………………

Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: ……………………………………

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………

Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ……, ký hiệu ….. ngày…/…/… đã kê khai vào kỳ Quý …/…. và lập hóa đơn điều chỉnh số …., ký hiệu …. ngày …/…/…., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ công ty: Tổ 06, khu phố Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ công ty: Tổ 09, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Một số lưu ý khi lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

– Biên bản điều chỉnh hóa đơn chỉ áp dụng trong trường hợp xuất hóa đơn sai và đã kê khai thuế GTGT. Trường hợp nếu hóa đơn xuất hàng hóa sai nhưng chưa kê khai thuế GTGT, công ty chỉ cần lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới đúng với thực tế.

Lưu ý: Biên bản thu hồi và biên bản điều chỉnh đúng quy định của Thông tư 26 và thông tư 39 của Bộ Tài Chính.

– Lưu ý dành cho người lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải thống nhất ngày tháng năm.

– Nội dung của biên bản điều chỉnh hóa đơn cần phải ghi cụ thể và rõ ràng như Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu …cũng như nội dung điều chỉnh.

– Khi phát hiện hóa đơn xuất ra bị sai sót mà đã kê khai thuế GTGT, doanh nghiệp ngoài lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì doanh nghiệp cần lập biên bản hóa đơn điều chỉnh nhằm có sự thống nhất về số lượng, đơn giá, thành tiền trên thực tế.

– Trong trường hợp doanh nghiệp sai sót GTGT về mã số thuế, địa chỉ, tên công ty thì doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

Tham khảo thêm >>> Mẫu hóa đơn bán lẻ thông dụng hiện nay

Bài viết về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất. Nhằm giúp các doanh nghiệp điều chỉnh sai sót khi đã kê khai thuế GTGT về tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, địa chỉ, tên công ty,… tránh gây tổn thất đến uy tín, chất lượng và doanh thu của doanh nghiệp. Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn viết sai khi chưa kê khai thuế thì doanh nghiệp cần lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới nhé.

Theo Wikici tổng hợp
Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Kiễu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất"

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


  Các tin khác

  Châu Âu gồm những nước nào? Danh sách các nước Châu Âu đầy đủ nhất

  Châu Âu gồm những nước nào? Danh sách các nước Châu Âu đầy đủ nhất

  Bạn có biết liên minh Châu Âu gồm những nước nào, diện tích, phạm vi lãnh thổ và vị trí của chúng trên bản đồ địa lý Châu Âu? Hãy để giải đáp cho bạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

  Admin 12-11-2019 14:14 3

  Châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất

  Châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất

  Châu Mỹ là một trong những châu lục lớn nằm ở phía Tây bán cầu và có gồm 3 lục địa. Vây châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời cho vấn đề này. Theo thống kê hiện nay thì châu Mỹ bao gồm 19 quốc gia và vùng lãnh thổ và 34 quốc gia độc lập.

  Admin 12-11-2019 14:14 3

  Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước Châu Á đầy đủ nhất

  Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước Châu Á đầy đủ nhất

  Châu Á là là một châu lục có diện tích lớn và đông dân nhất trên thế giới hiện nay. Đã bao giờ bạn băn khoăn xem Châu Á có bao nhiêu nước chưa?

  Admin 12-11-2019 14:00 6

  Công dụng của DẠ DÀY NHÍM

  Công dụng của DẠ DÀY NHÍM

  Dạ dày nhím có rất nhiều công dụng khác nhau mà bạn chưa biết hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công dụng của nó nhé !

  Admin 02-11-2019 13:32 8

  Nghĩa vụ quân sự là gì và Cách trốn nghĩa vụ quân sự

  Nghĩa vụ quân sự là gì và Cách trốn nghĩa vụ quân sự

  Khái niệm "Cách trốn nghĩa vụ quân sự" không còn lạ lẩm với các bạn trẻ đăc biết là các bạn nam ! Vậy làm cách nào để thực hiện hãy tham khảo chia sẻ sau đây nhé !

  Admin 21-10-2019 23:35 84

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Trong tinh thần sống và làm việc cho dân và vì dân “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc …

  Admin 13-10-2019 09:41 24

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Ngày đầu năm học mới bao giờ cũng là khoảnh khắc khó quên cho những cảm xúc hồi hộp, hân hoan mong chờ được gặp lại bạn bè, thầy cô và mái trường sau thời …

  Admin 13-10-2019 09:41 21

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Các bài phát biểu gặp mặt đầu xuân các bạn có thể tham khảo như sau:Bài phát biểu gặp mặt đầu xuânBÀI PHÁT BIỂU SỐ 1Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong …

  Admin 13-10-2019 09:41 33

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Truyền thống biết ơn là 1 truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Nó không dừng lại là ở tình cảm giữa người với người mà còn biểu lộ sự tôn trọng, chuẩn mực …

  Admin 13-10-2019 09:41 34

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Để kết thúc bế mạc các cuộc thi, hội thao, lớp huấn luyện, các giải bóng  chuyền, bóng đá, các kỳ họp bất thường HĐND, huấn luyện dân quân…không thể có các bài phát biểu …

  Admin 13-10-2019 09:41 27