Cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự 2019

Admin 09:39 13-10-2019 18

Tôi bị cận mắt trái 3 độ, mắt phải cận 2,5 độ vậy có thuộc đối tượng miễn nghĩa vụ quân sự không? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra về việc cận bao nhiêu …

Tôi bị cận mắt trái 3 độ, mắt phải cận 2,5 độ vậy có thuộc đối tượng miễn nghĩa vụ quân sự không? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra về việc cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự như "Công dân cận 1.5 độ trở lên được hoãn nghĩa vụ quân sự không?". Để trả lời cho những câu hỏi này, bạn phải nắm được những quy định trong luật quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ của Nhà nước.

Cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự 2019-1

Theo quy định tại điểm c Điều 4 Thông tư 140/2015 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì công dân đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ thì đi thực hiện nghĩa vụ quân sự:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điốp trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS).

Bảng tiêu chuẩn đo thị lực các bệnh về mắt tại Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

STTThị lựcPhân loại
1Mắt phảiTổng thị lực 2 mắt
10/1019/101
10/1018/102
9/1017/103
8/1016/104
6,7/1013/10- 15/105
1,2,3,4,5/106/10-12/106
Cận thị
2Cận thị dưới -1,5 D2
Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D3
Cận thị từ -3D đến dưới -4D4
Cận thị từ -4D đến dưới -5D5
Cận thị từ -5D trở lên6
Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốtDựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

Câu hỏi: Tôi tên là Quang Vinh (23 tuổi – Hà Nội), sinh viên năm 2 đại học. Tôi đi đo kính thì mắt phải loạn 1,5 diop, mắt trái loạn 1 diop. Theo tôi biết thì tất cả loại loạn thị đều là loại 6 theo thang điểm sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và thuộc trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự. Vậy tại sao em vẫn trúng tuyển nghĩa vụ? Phải chăng nhân viên y tế làm sai lệch kết quả khi tôi khám nghĩa vụ. Nếu đúng vậy tôi có quyền đối chất kết quả khám mắt nơi tôi đo mắt và ở nơi khám nghĩa vụ không? Và tôi có quyền khiếu nại với ai và ở đâu. Mong được tư vấn.

Luật sư trả lời: Xét tiêu chuẩn về mắt thì hiện tại bạn thuộc phân loại 3

Theo luật Nghĩa vụ quân sự quy định về việc phân loại sức khỏe như sau:

Cách phân loại sức khỏe: Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Với tiêu chí trên thì về tiêu chuẩn sức khoẻ của bạn thì bạn được phân loại sức khỏe loại 3

Như vậy trong trường hợp khi bạn đi khám nghĩa vụ quân sự, bạn cận thị từ 1,5 diop trở lên thì bạn thuộc diện không gọi nhập ngũ. Nhưng việc khám sức khỏe nghĩa vụ thì bạn phải tuân theo kết quả của Hội đồng sức khỏe.

Về việc nếu kết quả khám sức khỏe của bạn thiếu chính xác thì bạn có thể yêu cầu khám lại và đưa ra những bằng chứng chứng minh tình trạng sức khỏe của mình không đáp ứng được điều kiện nhập ngũ đến cơ quan gọi bạn đi nhập ngũ (thường là ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường).

Nếu kiến nghị của bạn không được giải quyết thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp để đòi lại quyền lợi của mình.

Câu hỏi: Tôi năm nay 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học, vừa qua, tôi có nhận được giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tôi bị cận mắt trái 3 độ, mắt phải cận 2,5 độ vậy có thuộc đối tượng miễn nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư trả lời: Qua thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bạn không rõ bạn bị cận mắt trái 3 độ, mắt phải 2,5 độ thì có thuộc đối tượng miễn nghĩa vụ quân sự không. Về vấn đề này, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự được quy định tại Bảng số 3 Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Theo đó, người mắc một trong những bệnh sau đây thì thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực: 1.Tâm thần (F20- F29); 2.Động kinh G40; 3.Bệnh Parkinson G20; 4.Mù một mắt H54.4; 5.Điếc H90; 6.Di chứng do lao xương ,khớp B90.2; 7.Di chứng do phong B92; 8.Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính); 9.Người nhiễm HIV; 10.Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng. Như vậy, bị cận hai mắt không thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 140/2015/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyển quân về mặt sức khỏe như sau:

"3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS".

Căn cứ quy định trên, do bạn bị tật khúc xạ về mắt (cận thị trên 1,5 điop) nên bạn chỉ đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ nếu có sức khỏe loại 1 hoặc 2.

Do mắt trái của bạn cận 3 điop nên theo cách chấm điểm đối với chỉ tiêu về mắt (một trong 08 chỉ tiêu trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự) được hướng dẫn tại Bảng số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, điểm của chỉ tiêu về mắt của bạn là 4. Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự bị điểm 4 thì sức khỏe của bạn thuộc loại 4.

Do vậy, mắt trái bị cận 3 điop và mắt phải bị cận 2,5 điop (chưa phẫu thuật) không thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng bạn thuộc diện chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ. Vì vậy, bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Lưu ý rằng, bạn vẫn phải tham gia kiểm tra, sơ tuyển, khám nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi khám sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe và chỉ thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ do chưa đủ sức khỏe sau khi có kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Theo Wikici tổng hợp
Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 1 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "Cận bao nhiêu độ thì được miễn nghĩa vụ quân sự 2019"

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


  Các tin khác

  Châu Âu gồm những nước nào? Danh sách các nước Châu Âu đầy đủ nhất

  Châu Âu gồm những nước nào? Danh sách các nước Châu Âu đầy đủ nhất

  Bạn có biết liên minh Châu Âu gồm những nước nào, diện tích, phạm vi lãnh thổ và vị trí của chúng trên bản đồ địa lý Châu Âu? Hãy để giải đáp cho bạn một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

  Admin 12-11-2019 14:14 7

  Châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất

  Châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất

  Châu Mỹ là một trong những châu lục lớn nằm ở phía Tây bán cầu và có gồm 3 lục địa. Vây châu Mỹ gồm những nước nào? Danh sách các nước châu Mỹ đầy đủ nhất dưới đây sẽ giúp bạn có câu trả lời cho vấn đề này. Theo thống kê hiện nay thì châu Mỹ bao gồm 19 quốc gia và vùng lãnh thổ và 34 quốc gia độc lập.

  Admin 12-11-2019 14:14 8

  Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước Châu Á đầy đủ nhất

  Châu Á có bao nhiêu nước? Danh sách các nước Châu Á đầy đủ nhất

  Châu Á là là một châu lục có diện tích lớn và đông dân nhất trên thế giới hiện nay. Đã bao giờ bạn băn khoăn xem Châu Á có bao nhiêu nước chưa?

  Admin 12-11-2019 14:00 8

  Công dụng của DẠ DÀY NHÍM

  Công dụng của DẠ DÀY NHÍM

  Dạ dày nhím có rất nhiều công dụng khác nhau mà bạn chưa biết hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công dụng của nó nhé !

  Admin 02-11-2019 13:32 9

  Nghĩa vụ quân sự là gì và Cách trốn nghĩa vụ quân sự

  Nghĩa vụ quân sự là gì và Cách trốn nghĩa vụ quân sự

  Khái niệm "Cách trốn nghĩa vụ quân sự" không còn lạ lẩm với các bạn trẻ đăc biết là các bạn nam ! Vậy làm cách nào để thực hiện hãy tham khảo chia sẻ sau đây nhé !

  Admin 21-10-2019 23:35 84

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

  Trong tinh thần sống và làm việc cho dân và vì dân “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc …

  Admin 13-10-2019 09:41 25

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2019 – 2020

  Ngày đầu năm học mới bao giờ cũng là khoảnh khắc khó quên cho những cảm xúc hồi hộp, hân hoan mong chờ được gặp lại bạn bè, thầy cô và mái trường sau thời …

  Admin 13-10-2019 09:41 25

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Bài phát biểu gặp mặt đầu xuân

  Các bài phát biểu gặp mặt đầu xuân các bạn có thể tham khảo như sau:Bài phát biểu gặp mặt đầu xuânBÀI PHÁT BIỂU SỐ 1Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong …

  Admin 13-10-2019 09:41 34

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Các bài phát biểu cảm ơn khách hàng, thầy cô

  Truyền thống biết ơn là 1 truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Nó không dừng lại là ở tình cảm giữa người với người mà còn biểu lộ sự tôn trọng, chuẩn mực …

  Admin 13-10-2019 09:41 38

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Các bài phát biểu bế mạc các cuộc thi, hội thao, kỳ họp bất thường

  Để kết thúc bế mạc các cuộc thi, hội thao, lớp huấn luyện, các giải bóng  chuyền, bóng đá, các kỳ họp bất thường HĐND, huấn luyện dân quân…không thể có các bài phát biểu …

  Admin 13-10-2019 09:41 30